Dorpstafel – Kernagenda

Kernagenda Ophemert

Kernagenda Ophemert

De gemeentepolitiek van West Betuwe heeft begin 2019 afgesproken dat eind 2021 iedere kern een eigen kernagenda heeft voor de komende jaren. In zo’n kernagenda leggen inwoners, verenigingen en de gemeente afspraken en plannen vast. Dit kunnen onderwerpen zijn die de inwoners zelf belangrijk vinden, maar ook projecten en activiteiten die de gemeente wil of gaat uitvoeren. Doel is samen te denken in – en te werken aan oplossingen en mogelijkheden voor de toekomst van Ophemert. Die kernagenda is een gezamenlijk product, de gemeente wil niet `van bovenaf´ sturen.

Een vertrekpunt voor die kernagenda is het zogeheten Bidboek dat eind 2018 werd aangeboden aan de huidige gemeenteraad van West Betuwe. Hierin stonden de wensen en dromen van de 24 dorpen en 2 stadjes (26 kernen). Sommige wensen uit het Bidboek zijn inmiddels gerealiseerd. De meeste andere wensen helaas nog niet. Voor Ophemert zijn de wensen uit dat Bidboek ook nog niet gerealiseerd.

Reacties zijn gesloten.