Dorpstafel

Dorpstafel Ophemert

De Dorpstafel Ophemert is een groep van vrijwilligers uit ons dorp die zich inzet om de leefbaarheid in Ophemert te behouden en te versterken, en de saamhorigheid en de identiteit van het dorp te bevorderen. Dit met het oog op de toekomt voor jong en oud, op basis van thema’s en items van de kernagenda.

Contact: dorpstafelophemert@outlook.com
of via onze brievenbus bij de ingang van Huis op Hemert.

Kom meedenken en meepraten over de plannen voor 2023

Op woensdagavond 30 november organiseert de Dorpstafel Ophemert weer een brede inwonersbijeenkomst in Huis op Hemert. Vorig jaar vond er voor het eerst zo’n bijeenkomst plaats. Resultaat van die bijeenkomst was een Kernagenda 2022. Inmiddels hebben bijna alle 26 kernen van de gemeente West Betuwe een eigen kernagenda en wil het nieuwe gemeentebestuur ook kerngericht werken. Die kernagenda’s zijn daarin leidend.
Doel is opnieuw veel inwoners op de been te krijgen die samen aan de slag gaan om het leven in Ophemert aangenamer te maken. Samen werken aan onze toekomst in Ophemert. Wat vinden wij belangrijk voor het wonen en leven in Ophemert? Hoe maken wij van Ophemert een nog leuker dorp? Dit jaar zijn al veel plannen van de Kernagenda 2022 gerealiseerd. De Dorpstafel en betrokkenen praten u daar graag over bij. En we kijken ook vooruit: wat gaat er goed, wat kan er beter, hoe dan, wie dan en wat kost dat? Samen kijken of we zaken kunnen verbeteren in Ophemert, wat we daar samen aan kunnen doen en waar we de gemeente nodig hebben.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de vrijwilliger van het jaar uit Ophemert in het zonnetje gezet. Toegang is natuurlijk gratis en u krijgt wat lekkers aangeboden. De inloop is vanaf 19:00 uur, om 19:30 start de bijeenkomst (wees op tijd aanwezig!).

DOE OOK MEE
Samen maken we ons dorp steeds fijner. Doe ook mee met een van de werkgroepen, er is genoeg te doen! Stuur gerust een mail met je belangstelling naar dorpstafelophemert@outlook.com

Meer over de Dorpstafel

Wat doen we?

De vrijwilligers van Dorpstafel Ophemert werken onafhankelijk en neutraal. Wij willen bevorderen dat Ophemert een fijn dorp blijft waar jong en oud graag woont en wil blijven wonen. We werken met een kernagenda die samen met de inwoners van Ophemert is opgesteld. Voor de verschillende onderwerpen uit die kernagenda zijn werkgroepen waarin ook andere inwoners van het dorp actief zijn.

Voor wie zijn we er?

Verbinding en samenwerking zijn onze sleutelwoorden. Behalve voor de inwoners zijn we er voor de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook kan de Dorpstafel de contacten met overheden zoals gemeente, waterschap en provincie stroomlijnen. Verder hebben we contact met organisaties als het Geldersch Landschap, de AVRI, en de regionale hulpdiensten. Goede ideeën kunnen via de Dorpstafel onder de aandacht van deze organisaties en de overheid worden gebracht en andersom

Een andere functie is die van ombudsorganisatie: opkomen voor de belangen van de inwoners en maatschappelijke- en overheidsorganisaties helpen om hun dienst­verlening te verbeteren.

Wie zijn we?

Bestuur: Dick Riddersma, Henk Pelt, Jan Prins, Matthieu van Tricht (voorzitter), Melvin Könings, Petra de Haas (penningmeester) en Willem de Zoete (secretaris).

Werkgroepen:

Veilig Verkeer en Veiligheid

Contactpersoon:
Dick Riddersma

Prachtige Natuur

Contactpersoon:
Femke Plantinga

Leuke Activiteiten

Contactpersonen:
Petra de Haas en Melvin Könings

Goede Gezondheid

Contactpersoon:
Hetty van Oord a.i.

Fijn Wonen

Contactpersoon:
Jan Prins a.i.

Nieuwe Waaldijk

Contactpersoon:
Dick Riddersma

Lid worden van een werkgroep of contact opnemen over iets anders? Mail naar dorpstafelophemert@outlook.com

Berichtgeving

Omdat we u zo goed mogelijk willen informeren over zaken die (gaan) spelen in ons dorp communiceren we via verschillende kanalen. Dat is allereerst onze eigen Dorpstafel pagina op deze website, daarnaast vindt u berichten op de Facebookgroep Ophemert voor en met elkaar en in het Hèmers Krantje. We streven er naar u zo vroeg mogelijk te informeren, zodat u kunt meedenken en meepraten.

Contact

Heeft u vragen of ideeën of wilt u deelnemen aan onze werkgroepen of andere activiteiten? Bericht ons dan via dorpstafelophemert@outlook.com of de brievenbus naast de ingang van Huis op Hemert.

Doe Mee!

Wij hopen dat u met ons wilt meedenken en -werken, zodat we samen kunnen zorgen dat ons mooie dorp Ophemert een fijne plek blijft om te wonen en werken. Sluit gerust aan. De dorpstafel is er voor iedereen!
Namens alle vrijwilligers van Dorpstafel Ophemert

Neem contact op met de Dorpstafel

dorpstafelophemert@outlook.com
of via de brievenbus naast de ingang van Huis op Hemert

Dorpstafel Ophemert gaat verder met een nieuw bestuur.

De Dorpstafel Ophemert is een groep van vrijwilligers uit ons dorp die zich inzet om de leefbaarheid in Ophemert te behouden en te versterken, en de saamhorigheid en de identiteit van het dorp te bevorderen. Dit met het oog op de toekomt voor jong en oud, op basis van thema’s en items van de kernagenda.

Het bestuur en de werkgroepen vormen gezamenlijk Dorpstafel Ophemert. Sinds deze zomer is er een nieuw bestuur. Het bestaat nu uit:

1. Matthieu van Tricht – voorzitter
2. Willem de Zoete – secretaris
3. Petra de Haas – penningmeester
4. Dick Riddersma – lid
5. Henk Pelt – lid
6. Jan Prins – lid
7. Melvin Könings – lid

Naast het bestuur zijn er een aantal werkgroepen actief:

1. Veilig Verkeer en Veiligheid
(contactpersoon: Angelique Bos)

2. Prachtige Natuur
(contactpersoon: Femke Plantinga)

3. Goede Gezondheid
(contactpersoon: Dirk Boersma)

4. Leuke Activiteiten
(contactpersonen: Petra de Haas en Melvin Könings)

5. Nieuwe Waaldijk
(contactpersoon: Dick Riddersma)

6. Fijn Wonen
(nog in oprichting)

DOE OOK MEE
Samen maken we ons dorp steeds fijner. Doe ook mee met een van de werkgroepen, er is genoeg te doen! Stuur gerust een mail met je belangstelling naar dorpstafelophemert@outlook.com

Een nieuwe benadering voor bouwen?

Woningbouw is een belangrijk actueel thema in Nederland, ook in Ophemert. Inwoners willen betaalbaar en mooi wonen en wensen keuzevrijheid. Daarvoor is een gevarieerd woningaanbod nodig en de vraag naar woningen is op dit moment groter dan het aanbod. Gelukkig zijn er nu concrete woningbouw plannen in Ophemert.

Lees verder >>

Gezocht: dorpsgenoten die aan de slag willen gaan

De Kernagenda van Ophemert omvat veel onderwerpen die de inwoners van het dorp raken in hun directe leefomgeving. Gezondheid en welzijn, prachtige natuur, fijn wonen, en nog veel meer thema’s. Dat gaat over lopende activiteiten en ook over nieuwe initiatieven. Is er een onderwerp bij waar u zich ook voor zou willen inzetten? Samen maken we ons dorp steeds mooier, de dorpstafel brengt u graag in verbinding. Er is genoeg te doen, ook achter de schermen. Stuur gerust een mail met uw belangstelling naar dorpstafelophemert@outlook.com

Bekijk de Kernagenda >>

Kandidaat-raadsleden verrast over Kernagenda Ophemert

Op 2 maart organiseerde de Dorpstafel Ophemert een bijeenkomst over de uitvoering van de kernagenda. In 2021 heeft de Dorpstafel met hulp van veel inwoners, organisaties en lokale ondernemers deze kernagenda opgesteld, met thema’s en actiepunten voor Ophemert. Deze variëren van meer veiligheid in het verkeer, meer activiteiten in het dorp, het laten zien van de geschiedenis en bijvoorbeeld het stimuleren van woningbouw. Allemaal onderwerpen die de inwoners raken in hun directe leefomgeving. De kernagenda bevat diverse onderwerpen en concrete plannen.

Lees meer >>

De Kernagenda is klaar!

Op donderdag 16 december kwam de Dorpstafel Ophemert bijeen om de kernagenda officieel aan te bieden aan wethouder Rutger van Stappershoef van de gemeente West Betuwe. Het werken met kernagenda’s is een nieuwe manier om inwoners actief betrokken te houden bij de zaken die lokaal spelen. In de grote gemeente West Betuwe met 26 kernen ontstaan steeds meer dorpsraden en dorpstafels om als nieuwe schakel te functioneren tussen inwoners en het gemeentebestuur.

Bekijk de Kernagenda Ophemert >>

De Gelderlander – 27-10-2021

Ophemert heeft vaak het gevoel, op z’n Betuws gezegd, aan de ’achterste mem’ te hangen in de gemeente West Betuwe. “We weten dat we van ons moeten laten horen, de gemeente telt liefst 26 dorpen en stadjes’’,  zegt voorzitter Jan Muller van de dorpstafel Ophemert.

Lees het artikel in DE GELDERLANDER

Reacties zijn gesloten.