Dorpstafel

De Dorpstafel

‘ONS OPHEMERT’ bijeenkomst op 28 october
Huis op Hemert – 19.00 uur

Werken aan een gezamenlijke agenda en input geven voor onze nieuwe kernagenda.

Wie zijn we

De Dorpstafel Ophemert is een onafhankelijke groep van vrijwillige en enthousiaste inwoners uit ons dorp Ophemert. Er is een stichting opgericht met in het bestuur: Jan Muller (voorzitter), Hans van Burk (secretaris) en Petra de Haas (penningmeester). Ook is er een aantal vrijwillige adviseurs aangesloten: Angelique Bos, Wilma Adriaans, Melvin Könings en Ralph Boltjes. Zij hebben via hun netwerken allerlei lijntjes naar verenigingen, organisaties, bedrijven, maatschappelijke instellingen etc. Daarnaast schuiven er ook vaak adviseurs van de gemeente West Betuwe en van Welzijn West Betuwe aan: gebiedsmakelaar Petra Bazuin of haar vervangster Mirjam Arends en namens Welzijn West Betuwe Hetty van Oord of haar vervangster Ellen de Vries.

Wat doen we

De Dorpstafel komt periodiek bij elkaar om de leefbaarheid te versterken. Zowel direct voor onze inwoners, maar ook voor verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat kan door contacten en informatie tussen partijen te stroomlijnen en door leuke ideeën op te pakken en verder te brengen. Verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Daarnaast heeft de Dorpstafel ook een ombudsfunctie: het bestuur komt op voor de belangen van de inwoners (belangen­behartiging) en helpt de gemeente haar dienst­verlening te verbeteren (aanspreekpunt). Maar let op!: de Dorpstafel is geen verlengstuk van de gemeente­politiek en ook geen onderdeel van het ambtelijk apparaat!

Kernagenda

De gemeentepolitiek van West Betuwe heeft begin 2019 afgesproken dat eind 2021 iedere kern een eigen kernagenda heeft voor de komende jaren. In zo’n kernagenda leggen inwoners, verenigingen en de gemeente afspraken en plannen vast. Dit kunnen onderwerpen zijn die de inwoners zelf belangrijk vinden, maar ook projecten en activiteiten die de gemeente wil of gaat uitvoeren. Doel is samen te denken in – en te werken aan oplossingen en mogelijkheden voor de toekomst van Ophemert. Die kernagenda is een gezamenlijk product, de gemeente wil niet `van bovenaf´ sturen.

Een vertrekpunt voor die kernagenda is het zogeheten Bidboek dat eind 2018 werd aangeboden aan de huidige gemeenteraad van West Betuwe. Hierin stonden de wensen en dromen van de 24 dorpen en 2 stadjes (26 kernen). Sommige wensen uit het Bidboek zijn inmiddels gerealiseerd. De meeste andere wensen helaas nog niet. Voor Ophemert zijn de wensen uit dat Bidboek ook nog niet gerealiseerd.

‘ONS OPHEMERT’ bijeenkomst op 28 october

Er ligt voor ons allen nog steeds een ambitie om hard te werken aan een gezamenlijke agenda, zeker nu er weer meer fysiek mogelijk is in het najaar van 2021. Wij hebben de ambitie en organiseren het evenement “Ons Ophemert” mede om input op te halen voor onze kernagenda. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 28 oktober a.s. in Huis op Hemert, aanvang 19.00 uur, als de corona maatregelen dit toelaten. Wij hopen dat u mee wilt denken hoe onze dorpsagenda er voor de toekomst uit komt te zien. Meer informatie over deze bijeenkomst krijgt u via een flyer in de brievenbus en wordt gepubliceerd op deze web pagina en in ’t Hèmers krantje. Uiteraard vindt deze bijeenkomst plaats onder de dan geldende corona-spelregels.

Communicatie

We willen u zoveel mogelijk informeren over zaken die spelen of gaan spelen in ons dorp via onze eigen Dorpstafel pagina op deze site en ook via ’t Hèmers krantje. We streven er naar u in vroegtijdig stadium te informeren, zodat u kunt meedenken en meepraten.

Heeft u vragen of ideeën, mail ons naar dorpstafelophemert@outlook.com  of via de ideeënbus in Huis op Hemert (deze hangt naast het info bord). We zullen u dan benaderen.

Wij hopen dat u mee wil denken om de kernagenda te maken en ons mooie dorp Ophemert, voor nu maar ook in de toekomst leefbaar te houden. Misschien wilt u wel vrijwilliger worden bij ons? Sluit gerust aan. De dorpstafel is er voor iedereen, we willen Ophemert met elkaar leefbaar houden!

Tot ziens op 28 oktober!

Namens bestuur en vrijwilligers Dorpstafel Ophemert

Neem contact op met de Dorpstafel

dorpstafelophemert@outlook.com

Lopende zaken

WEEK VAN DE LEEFOMGEVING

De toekomst van West Betuwe.

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in West Betuwe wil de gemeente bedenken hoe de leefomgeving er in 2040 uitziet. Daarom organiseert de gemeente vanaf 27 september de Week van de Leefomgeving. In deze week kunnen inwoners in gesprek over de toekomst van West Betuwe en een online peiling invullen.

Lees verder >>

DIJK TIEL-WAARDENBURG: EEN DIJK VOOR IEDEREEN, MAAR HOE?

De gemeente West Betuwe wil een verkeersveilige ‘gastvrije dijk’ waar de fietser ‘hoofdgebruiker is en de auto te gast’. Het asfalt moet zo smal mogelijk blijven. Hoe dit uitgewerkt wordt, is onduidelijk. Wij willen als bewoners een belangrijke stem hebben in de inrichting van ‘onze’ dijk.

Lees verder >>

Dorpstafel Archief

ONDERGRONDSE CONTAINER VOOR LUIERS

De Dorpstafel is door de gemeente geïnformeerd over het volgende: er wordt een ondergrondse container geplaatst voor incontinentie materiaal (luiers). De gemeente heeft hier samen met de Avri een plek bepaald waar de container het beste geplaatst kan worden.

Lees verder >

Reacties zijn gesloten.