Dorpstafel

De Dorpstafel

Kernagenda in kerstsfeer

De dorpstafel heeft de Kernagenda Ophemert aangeboden aan de gemeente op 16 december.

Lees de Kernagenda hier >>

Heeft u vragen of ideeën, mail ons naar dorpstafelophemert@outlook.com of via de ideeënbus in Huis op Hemert (deze hangt naast het info bord). We zullen u dan benaderen.

Wie zijn we

De Dorpstafel Ophemert is een onafhankelijke groep van vrijwillige en enthousiaste inwoners uit ons dorp Ophemert. Er is een stichting opgericht met in het bestuur: Jan Muller (voorzitter), Hans van Burk (secretaris) en Petra de Haas (penningmeester). Ook is er een aantal vrijwillige adviseurs aangesloten: Angelique Bos, Wilma Adriaans, Melvin Könings en Ralph Boltjes. Zij hebben via hun netwerken allerlei lijntjes naar verenigingen, organisaties, bedrijven, maatschappelijke instellingen etc. Daarnaast schuiven er ook vaak adviseurs van de gemeente West Betuwe en van Welzijn West Betuwe aan: gebiedsmakelaar Petra Bazuin of haar vervangster Mirjam Arends en namens Welzijn West Betuwe Hetty van Oord of haar vervangster Ellen de Vries.

Wat doen we

De Dorpstafel komt periodiek bij elkaar om de leefbaarheid te versterken. Zowel direct voor onze inwoners, maar ook voor verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat kan door contacten en informatie tussen partijen te stroomlijnen en door leuke ideeën op te pakken en verder te brengen. Verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Daarnaast heeft de Dorpstafel ook een ombudsfunctie: het bestuur komt op voor de belangen van de inwoners (belangen­behartiging) en helpt de gemeente haar dienst­verlening te verbeteren (aanspreekpunt). Maar let op!: de Dorpstafel is geen verlengstuk van de gemeente­politiek en ook geen onderdeel van het ambtelijk apparaat!

Communicatie

We willen u zoveel mogelijk informeren over zaken die spelen of gaan spelen in ons dorp via onze eigen Dorpstafel pagina op deze site en ook via ’t Hèmers krantje. We streven er naar u in vroegtijdig stadium te informeren, zodat u kunt meedenken en meepraten.

Heeft u vragen of ideeën, mail ons naar dorpstafelophemert@outlook.com  of via de ideeënbus in Huis op Hemert (deze hangt naast het info bord). We zullen u dan benaderen.

Wij hopen dat u mee wil denken om de kernagenda te maken en ons mooie dorp Ophemert, voor nu maar ook in de toekomst leefbaar te houden. Misschien wilt u wel vrijwilliger worden bij ons? Sluit gerust aan. De dorpstafel is er voor iedereen, we willen Ophemert met elkaar leefbaar houden!

Namens bestuur en vrijwilligers Dorpstafel Ophemert

Neem contact op met de Dorpstafel

dorpstafelophemert@outlook.com

Lopende zaken

De Kernagenda is klaar!

Op donderdag 16 december kwam de Dorpstafel Ophemert bijeen om de kernagenda officieel aan te
bieden aan wethouder Rutger van Stappershoef van de gemeente West Betuwe. Het werken met kernagenda’s is een nieuwe manier om inwoners actief betrokken te houden bij de zaken die lokaal spelen. In de grote gemeente West Betuwe met 26 kernen ontstaan steeds meer dorpsraden en dorpstafels om als nieuwe schakel te functioneren tussen inwoners en het gemeentebestuur.

Bekijk de Kernagenda Ophemert >>

Nieuwsbrief Dijkverzwaring sept 2021

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan
de wettelijke veiligheidsregels. Het waterschap heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt. Afgelopen zomer is
de aannemerscombinatie die het werk gaat uitvoeren gekozen. In deze nieuwsbrief informeren we u daarover.
Ook praten we u bij over de stand van zaken.

Lees verder >>

DIJK TIEL-WAARDENBURG: EEN DIJK VOOR IEDEREEN, MAAR HOE?

De gemeente West Betuwe wil een verkeersveilige ‘gastvrije dijk’ waar de fietser ‘hoofdgebruiker is en de auto te gast’. Het asfalt moet zo smal mogelijk blijven. Hoe dit uitgewerkt wordt, is onduidelijk. Wij willen als bewoners een belangrijke stem hebben in de inrichting van ‘onze’ dijk.

Lees verder >>

Dorpstafel Archief

De Gelderlander – 27-10-2021 Ophemert heeft vaak het gevoel, op z’n Betuws gezegd, aan de ’achterste mem’ te hangen in de gemeente West Betuwe. ,,We weten dat we van ons moeten laten horen, de gemeente telt liefst 26 dorpen en stadjes’’,  zegt voorzitter Jan Muller van de dorpstafel Ophemert.

Lees het artikel in DE GELDERLANDER

ONDERGRONDSE CONTAINER VOOR LUIERS

De Dorpstafel is door de gemeente geïnformeerd over het volgende: er wordt een ondergrondse container geplaatst voor incontinentie materiaal (luiers). De gemeente heeft hier samen met de Avri een plek bepaald waar de container het beste geplaatst kan worden.

Lees verder >

WEEK VAN DE LEEFOMGEVING

De toekomst van West Betuwe.

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in West Betuwe wil de gemeente bedenken hoe de leefomgeving er in 2040 uitziet. Daarom organiseert de gemeente vanaf 27 september de Week van de Leefomgeving. In deze week kunnen inwoners in gesprek over de toekomst van West Betuwe en een online peiling invullen.

Lees verder >>

Reacties zijn gesloten.