Landelijke opschoondag Ophemert 20 maart

Onze zwerfafvalbrigade gaat op 20 maart in Ophemert op pad om afval op te ruimen en ons dorp een frisse lentestart te geven. Wandel je met ons mee? Een uurtje lekker in de buitenlucht én een schoner dorp! Je kiest zelf de straat of het gebied waar je aan de…

Lees meer

Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg

Nieuwsbericht Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg ter inzage 25 november 2020 De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijk, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht. Hierin staat wat versterkt moet worden…

Lees meer