Wordt de dijk veilig voor het verkeer?

De meningen zijn verdeeld over de verkeersveiligheid van het wegontwerp van de toekomstige dijk. Sommige experts zeggen dat de gekozen sobere inrichting zonder strepen op de weg de verkeersveiligheid ten goede komt. Anderen zijn het hier niet mee eens en zeggen dat het ontwerp auto’s en motoren uitnodigt hard te rijden, en dat de positie van fietsers en wandelaars juist in gevaar komt. Wethouder Jacoline Hartman vertegenwoordigt West Betuwe in het Breed Bestuurlijk Overleg waar uiteindelijk beslist wordt over het wegontwerp.

Dorpstafel Ophemert is in contact met de wethouder, en ook met andere partijen over de Gastvrije Waaldijk.

De volgende plaatjes geven meer informatie over dit onderwerp en de positie die de dorpstafel heeft ingenomen.

Uw reacties zijn welkom op dorpstafelophemert@outlook.com

 

Reacties zijn gesloten.