Wethouder Jacoline Hartman bezoekt Ophemert

10 juli 2022.

Op uitnodiging van de dorpstafel bezocht wethouder Jacoline Hartman Ophemert, op 5 juli jongstleden. Geanimeerd sprak zij met Dorpstafel en vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen in Huis op Hemert over huisvesting, landschap, verkeersveiligheid en andere zaken. Deelnemers waardeerden het enthousiasme waarmee de wethouder inging op zowel kritiek als vragen.

Wonen
Het goede nieuws rondom de knellende woningsituatie in Ophemert is dat er op landelijk niveau wordt gewerkt aan een nieuwe Woningwet. Deze biedt lokaal de mogelijkheid om inwoners een voorkeursbehandeling te geven bij de aankoop van nieuwbouwwoningen. Ook moet er met de nieuwe Woningwet een eind komen aan de onmacht om verwaarloosde panden of percelen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de bouwval op de hoek van de Molenstraat!

De vastgestelde woonvisie voor West Betuwe, aldus wethouder Hartman, bepaalt waar de toekomstige woningbouw in de kernen komt. Daarnaast is van belang dat iedere kern het recht heeft ieder jaar tien woningen te bouwen, welke nog niet in het vastgestelde plan zijn aangegeven. (Ga naar https://www.westbetuwe.nl/woonvisie voor meer informatie)

Samenwerken met gemeente
Inmiddels is er goed en direct contact tussen Levend Landschap Ophemert (de werkgroep Prachtige Natuur) en de verantwoordelijke ambtenaren van West Betuwe. Dankzij de inzet van gebiedsmakelaar Lilian van Uhm komt het contact tussen andere werkgroepen en de verantwoordelijke ambtenaren eveneens goed op gang! Toch mooi als er ook positief nieuws gedeeld kan worden met de wethouder.

Verkeer en dijkverzwaring
Uiteraard is er gesproken over de (verkeers)veiligheid en het plan van de dijkverzwaring. De wethouder is op de hoogte van een aantal bezwaren tegen de huidige uitvoering van het plan Gastvrije Waaldijk en vindt dat het betrekken van de bevolking daarbij niet goed is gegaan. Zij vindt dat het plan zeker nog kan worden aangepast. De komende maanden komen er sessies die moeten resulteren in een voorstel waar West Betuwe zich in kan vinden. Dorpstafel Ophemert wil hier een rol in spelen.

Vergeet-me-nietje
Jan Muller, voorzitter van de Dorpstafel, dankte de wethouder hartelijk en gebruikte een heerlijke fles “Vergeet-me-nietje” van wijngaard De Kruithof om te onderstrepen dat wij op haar rekenen!

Reacties zijn gesloten.