Wandelroute Rondje Zennewijnen – Ophemert

Wandelroute Hemertse 8 ►

Rondje Zennewijnen – Ophemert (7,5 km)

14mei16 Kl

Routebeschrijving
Start: Buurthuis Zennewijnen, Hermoesestraat 20, Zennewijnen .Vanaf het buurthuis ga je de dijk over en direct de uiterwaard in. Je loopt naar de Waal en gaat rechtsaf/stroomafwaarts.

Je volgt de Waaloever een paar kilometer tot je via een pad door een breed weiland richting de kerk van Ophemert gaat (je kunt de kerk zien).

Op de dijk ga je rechtsaf, langs restaurant ‘Het Dijkhuis’, de Molenstraat in, langs de kerk. Blijf de Molenstraat volgen en ga na huisnummer 33 het wandelbruggetje over. Eerste rechts, volgende links en je komt op een asfaltweg uit. Daar ga je rechts en snel weer rechtsaf de Hermoesestraat in. Deze volg je tot je bij het buurthuis uitkomt.

Uitbreiding Varik (4,5 km extra):
Na het stuk dicht langs de Waal, volg je een zomerdijkje rechtdoor. Je passeert een hek en loopt tussen plassen, langs knotwilgen.

Bij de dijk kun je onderlangs naar Varik lopen. Retour kan weer onderlangs. Je gaat linksaf bij de Uilenburgsestraat en snel rechts de Akkersestraat in. Bij de Blankenburgsestraat ga je rechts, bij de Kapelstraat weer. Je komt op de dijk en pakt de route naar Zennewijnen op.

ONDERWEG:

Download als PDF

Waalcrossers
In het laatste oorlogsjaar was de Waal een grensgebied, de zuidkant was bevrijd en het gebied ten noorden van de Waal nog bezet. Door de Betuwe liepen enkele belangrijke vluchtlijnen over Rijn en Waal. In Zennewijnen staat het beeld ‘De Roeier’, op de plek waar het huis stond van Leen Papo, één van de Waalcrossers. Deze verzetsstrijders namen mensen mee die voor de Duitsers wilden vluchten, vanuit de door de Duitsers bezette Betuwe naar het door de Engelsen bevrijde Land van Maas en Waal.

Langsdammen
Rijkswaterstaat heeft in 2015 in de Waal tussen Wamel en Ophemert over een lengte van 10 kilometer in twee bochten drie langsdammen, dammen evenwijdig aan de oever, aangelegd. De kribben zijn verwijderd. De langsdammen houden de vaargeul op diepte. Bovendien dempen ze de golven. Het water tussen oever en dam is zo veel rustiger en dat is gunstig voor veel soorten vissen.

Stiftsche uiterwaarden
Het zomerdijkje dat naar Varik slingert, ligt tussen enorme waterpartijen met ooibossen. Ernaast staan majestueuze knotwilgen en als je geluk hebt, kom je ook paarden en/of koeien tegen. Neem hier de tijd om te genieten van de rust en prachtige natuur.

Stokerij Lubberhuizen, Varik
In het prachtig gerestaureerde brandweerhuisje van Varik vind je de stokerij van Lubberhuizen, waar op ambachtelijke manier Eau de Vie wordt gestookt. www.stokerijlubberhuizen.nl

Veerhuis Varik
Vroeger was het café, wachtgebouw en woning voor de veerschipper tegelijk. Nu is het een horecagelegenheid en een centrum voor de nieuwe economie. www.veerhuis.nl

Dikke toren Varik
Al eeuwen is de Dikke toren het gezicht van Varik. De toren kent een rijke geschiedenis. Nog steeds weten Duitse schippers precies waar ze zijn als ze ‘der Alte’ zien staan pronken langs de Waal. Op www.oudetorenvarik.nl zie je wanneer de toren open is. Vanaf de top heb je een magnifiek uitzicht.

Kasteel Ophemert
Aangenomen wordt dat de eerste eigenaar van het Huis te Ophemert Rudolf de Cock is geweest. Hij ruilde in 1265 zijn bezittingen rond Rhenoy met graaf Otto II van Gelre tegen diens bezittingen op de noordelijke oever van de Waal. De familie van Haeften heeft het kasteel het langst bewoond (350 jaar), vanaf 1550. Door vererving is het kasteel aan het eind van de 19de eeuw in handen gekomen van de Schotse adellijke familie Mackay.

Het huidige kasteel dateert voornamelijk uit de 17e eeuw. Het moest namelijk grondig worden verbouwd nadat het huis beschadigd raakte bij een Franse inval. In de Tweede Wereldoorlog werden huis en interieur opnieuw zwaar beschadigd.

Mariënschoot
Je komt langs de plek waar in de middeleeuwen het vrouwenklooster Mariënschoot stond. Het werd in 1228 gesticht. Er woonden nonnen van de orde van de norbertinessen. De regels waren streng. De zusters leefden afgesloten van de buitenwereld. Mannen die het klooster binnengingen konden worden verbannen uit de katholieke kerk.

Buurtschap Zennewijnen
De heerlijkheid Zennewijnen is erg oud. Al in het jaar 850 wordt het in een oorkonde vermeld, als Suminum. In 1326 werd voor het eerst over een voetgangerspont naar Dreumel gerept. Tot het begin van de eerste wereldoorlog heeft dit Zennewijnense voetveer gevaren. De Rode Molen, naast het buurthuis gelegen, was veerhuis en café (en tijdens WOII in gebruik bij de ondergrondse).

Het veer zorgde voor levendige contacten en huwelijken over en weer. In de 19e eeuw was 30% van de mensen in Zennewijnen katholiek, vanwege de Maas&Waalse inbreng.

Reacties zijn gesloten.