Update werkzaamheden in Ophemert

Vervangen leidingwerk Molenstraat/Goossen Janssenstraat Ophemert. 

Namens Vitens en Liander worden door van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. meerdere kabels en leidingen (drinkwater, midden-spanning, laagspanning en lage druk gas) vervangen, tevens zullen er nieuwe transformator stations geplaatst worden. De reden voor het vervangen van deze leidingen is dat Liander spanningsklachten heeft ontvangen, naar aanleiding hiervan is onderzoek gedaan en geconstateerd dat de spanning in het dorp verhoogd dient te worden. Vitens maakt van de gelegenheid gebruik om in combinatie aanpassingen aan het drinkwaternet door te voeren.

Figuur 1: leidingtracé

Om de kabels en leidingen te vervangen en de overlast te verminderen wordt het werk opgedeeld in meerdere fases. Er zal worden gestart in de Molenstraat/ Peperstraat. De streekbus van Arriva rijdt tijdelijk door de Weverstraat, vanaf de bushalte Griedesteeg vervolgd hij de standaard route.  Deze werkzaamheden staan gepland om voor de bouwvak (01-08-2022) volledig afgerond te zijn. Na de bouwvak (29-08-2022) zal er gestart worden aan de Goossen Janssenstraat en de Dorpstraat.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn helaas ook tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk. Middels bewonersbrieven worden aanwonenden één week van te voren op de hoogte gebracht van de in te zetten verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen kunnen ongemakken met zich mee brengen, echter zijn de maatregelen dusdanig ontworpen dat woningen en bedrijfspanden, al dan niet met iets meer moeite, bereikbaar zullen blijven. Het parkeren van voertuigen zal wellicht wel iets verder van de woning dan wel bedrijfspand moeten plaatsvinden.

De totale werkzaamheden staan voor uitvoering ingepland van 13 juni tot en met 2 december 2022, Vanwege het uit- en in bedrijf nemen van de waterleiding zal het gehele leidingtracé gedurende de periode in meer of mindere mate werkterrein zijn.

Reacties zijn gesloten.