Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E (week 15)

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Damwanden tussen Bredestraat en Hermoesestraat

Tussen de Bredestraat en de Hermoesestraat moeten we nog het laatste stuk damwanden aanbrengen. In vorige informatiemails schreven we al dat dit zeer moeizaam gaat. We hebben geprobeerd door te fluïderen de damwanden op diepte te krijgen, dit is niet gelukt.

Om de zwaarste grindlagen voorbij te komen, hebben we in overleg met Waterschap Rivierenland besloten de damwanden trillend aan te brengen, tot 20 meter afstand vanaf de omliggende panden. Uitgangspunt hierbij is en blijft dat de schadekans niet groter is dan 1%. Met de bewoners van direct omliggende panden hebben we contact gehad om bovenstaande informatie te bespreken en indien nodig extra monitoring te plaatsen.

We starten maandag 8 april met het trillend aanbrengen van damwanden en werken vanaf de Bredestraat in de richting van de Hermoesestraat. We verwachten dat de werkzaamheden twee tot drie dagen duren.

Vooruitblik

In de loop van volgende week starten wij het aanbrengen van damwanden op in het volgende stuk, ongeveer ter hoogte van Hermoesestraat 6/Waalbandijk 87 en werken wij verder in de richting van Ophemert.

Naar verwachting start aan het eind van deze maand het aanbrengen van de ankers ook op in uitvoeringsvak E. Waar het aanbrengen van ankers start en in welke richting wordt gewerkt, informeren wij u over zodra dit bekend is.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.