Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E week 10

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden

We zijn bezig met het drukkend aanbrengen van damwanden. We zijn gebleven ter hoogte van Waalbandijk 89. We komen hier een grindlaag tegen, waardoor het drukken van damwanden moeizamer gaat dan verwacht.  Deze week willen we gaan starten met de aanleg van het buitendijkse fietspad. We verwachten hier 2-3 weken mee bezig te zijn.

Vooruitblik aanbrengen damwanden per adres

Hieronder heb ik een vooruitblik gemaakt naar het aanbrengen van damwanden per adres. Dit overzicht wijzigt op basis van voortgang van de werkzaamheden en/of omstandigheden zoals hoogwater. Ik zal het overzicht in de wekelijkse update blijven vermelden.

Waalbandijk 89 week 10
Hermoesestraat 18 week 11, 12
Waalbandijk 91 week 12, 13
Bredestraat kruising week 13, 14

Afsluiting Waalbandijk (Hermoesestraat – Molenstraat)

Vanaf deze week is de Waalbandijk afgesloten vanaf de Hermoesestraat tot de Molenstraat. We houden hier een route voor fietsers beschikbaar. We willen deze week beginnen met het buitendijkse fietspad. Autoverkeer kan omrijden via de Hermoesestraat, de Pippertsestraat, de Dreef en de Molenstraat.

Afsluiting Roeierspad

Vanaf deze week is het Roeierspad afgesloten tussen de Bredestraat en de Zennewijnenseweg. Fietsers worden omgeleid over de Waalbandijk. Via de oprit bij de Zennewijnenseweg en de Bredestraat kunnen fietsers de Waalbandijk op. Dit gedeelte van de Waalbandijk is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. We sluiten het Roeierspad af om onze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Ter hoogte van steenfabriek Wienenberger is een kruising ingericht met verkeerslichten. Wees alert en voorzichtig bij het naderen van de kruising en volg de verkeersregels op, aangezien dit de plek is waar bouwverkeer kruist met fietsverkeer.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.