Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E H G

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E – H – G. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden uitvoeringsvak E – week 9

We zijn bezig met het drukkend aanbrengen van damwanden. We zijn gebleven ter hoogte van Waalbandijk 89. De aankomende weken gaan we verder met het drukkend aanbrengen van damwanden. We hebben de buitendijkse afrit ter hoogte van Waalbandijk 91 afgemaakt.

Vooruitblik aanbrengen damwanden per adres

Hieronder heb ik een vooruitblik gemaakt naar het aanbrengen van damwanden per adres. Dit overzicht wijzigt op basis van voortgang van de werkzaamheden en/of omstandigheden zoals hoogwater. Ik zal het overzicht in de wekelijkse update blijven vermelden.

Waalbandijk 89 week 9
Hermoesestraat 18 week 10, 11
Waalbandijk 91 week 11, 12
Bredestraat kruising week 13, 14

Afsluiting Waalbandijk (Hermoesestraat – Molenstraat)

Vanaf week 10 (4 maart) gaan we de Waalbandijk afsluiten vanaf de Hermoesestraat tot de Molenstraat. We houden hier een route voor fietsers beschikbaar. We leggen, zodra de waterstand dit toelaat, een buitendijks fietspad aan. Op het kaartje in de bijlage kunt u zien waar deze ongeveer komt te liggen. Autoverkeer kan omrijden via de Hermoesestraat, de Pippertsestraat, de Dreef en de Molenstraat.

Afsluiting Roeierspad

Door hoogwater en de vele regen hebben we de buitendijkse bouwweg in de richting van de steenfabriek niet kunnen bijwerken. Daardoor schuift de afsluiting van het Roeierspad op naar 4 maart. We sluiten het Roeierspad af tussen de Bredestraat en de Zennewijnenseweg. Fietsers worden omgeleid over de Waalbandijk. Via de oprit bij de Zennewijnenseweg en de Bredestraat kunnen fietsers de Waalbandijk op. Dit gedeelte van de Waalbandijk is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. We sluiten het Roeierspad af om onze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak H*

In april starten we met het aanbrengen van damwanden tussen Waalbandijk 6 en Waalbandijk 8 in Varik. Voordat we hiermee beginnen voeren we grondwerkzaamheden uit. Ook gaan we ons opslagterrein inrichten voor de tijdelijke opslag van damwanden. Deze damwanden brengen we begin maart naar het opslagterrein.

Afsluiting Waalbandijk

Om veilig te kunnen werken, sluiten we een gedeelte van de Waalbandijk af vanaf 4 maart. De Waalbandijk wordt afgesloten tussen de Achterstraat en de Kerkstraat (rode lijn). Het kaartje in de bijlage geeft de omleiding voor autoverkeer (blauwe lijn) en de route voor fietsers/bestemmingsverkeer (gele lijn) weer. Het paarse vlak is de locatie van ons opslagterrein.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak G*

In uitvoeringsvak G gaan we onze werkzaamheden hervatten zodra de weersomstandigheden dit toe laten. We gaan dan buitendijks beginnen met het verwijderen van steenbekleding en het aanvoeren van klei.
*De planning kan veranderen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of werkzaamheden die anders lopen dan verwacht.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur
Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.