Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E-H-G

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen) G-H. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden in uitvoeringsvak E.

Veel van jullie hebben gemerkt dat de werkzaamheden vorige week meer geluidshinder veroorzaakten en er meer trillingen in de woningen werd ervaren.

Hier heeft een aantal bewoners ook contact met ons opgenomen. We hebben de werkzaamheden stil gelegd en samen met WSRL bepaald hoe we de werkzaamheden hervatten. Donderdagochtend 2 mei gaan we vanaf 07.00 verder met het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van Waalbandijk 87, we werken in de richting van Ophemert.

Daar staan de damwanden recht en we verwachten dat dit niet zoveel geluidshinder oplevert en dat er minder trillingen ervaren worden.

Op Hemelvaartsdag en de dag erna (9 en 10 mei) wordt er niet gewerkt.

Werkzaamheden uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G zijn we bezig met buitendijkse grondwerkzaamheden. We verwijderen steenbekleding en gaan hier graven. We maken inkassingen. Inkassingen zijn een soort trappen die we in de dijk maken. Tegen die inkassingen brengen we grond aan. Door de onderliggende stevige ‘traptreden’ blijft de aangebrachte grond goed op zijn plaats. Ook brengen we klei aan op de buitendijkse zijde van de dijk.

Deel Waalbandijk afgesloten

Om bovenstaande werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we een gedeelte van de Waalbandijk af vanaf de Dijkstraat tot aan de Uilenburgsestraat. We sluiten de Waalbandijk af van 6 mei tot en met september. De Akkerstraat blijft gewoon bereikbaar voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Blankenburgsestraat, de Akkersestraat en de Uilenburgsestraat. Op het plaatje kunt u zien waar de afsluiting is (rode lijn) en waar de omleiding is voor verkeer (gele lijn).

Vragen over bovenstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 21 59 09 37.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.