Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E-H-G

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen) G-H. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

In uitvoeringsvak E hebben we de damwandstelling verhuisd, deze staat nu opgesteld ter hoogte van Waalbandijk 85. Vanaf maandag gaan we hier damwanden trillend aanbrengen. Dit veroorzaakt geluidshinder.

De ankerboorstelling start vrijdag 26 april bij de Bredestraat en werkt in de richting van Ophemert. Dit duurt ongeveer één week. Daarna gaat de ankerboorstelling verder ter hoogte van Hermoesestraat 6 en werkt vanaf hier in de richting van Tiel.

Na het aanbrengen van ankers gaan we de gordingen op de damwanden lassen. Na het lassen van de gordingen worden de ankers afgespannen.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak H

In uitvoeringsvak H zijn we bezig met het aanbrengen van damwanden. De damwandstelling heeft deze week het te trillen gedeelte van de damwanden afgerond. Volgende week vinden er geen damwandwerkzaamheden plaats in uitvoeringsvak H. Vanaf 29 april bouwen we de voorboorstelling op en zijn dan twee dagen aan het voorboren. Daarna gaan we over op het drukken van damwanden. We verwachten dat we daar 3 tot 7 werkdagen mee bezig zijn. Eind april/begin mei gaan we ook starten met het verleggen van kabels en leidingen in dit uitvoeringsvak.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G gaan we verder met buitendijkse werkzaamheden. We graven hier grond af en vullen daarna aan met klei. We werken vanaf de Griendesteeg in de richting van Zennewijnen.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.