Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Overlijdensbericht en steunbetuiging

Gisteren zijn er hulpdiensten op onze projectlocatie geweest. Wij informeren u hierover, aangezien we ons kunnen voorstellen dat dit vragen oproept. De hulpdiensten waren ter plaatse voor onze collega, die woensdagmiddag tot ons grote verdriet op de projectlocatie is overleden. Het overlijden is niet aan het werk gerelateerd, maar heeft zoals u kunt begrijpen een grote impact op onze organisatie.

We hebben vanuit de omgeving al veel steunbetuigingen mogen ontvangen, waarvoor ontzettend veel dank. In overleg met het buurthuis richten we een gedenkplek in. Deze houden we de komende dagen in stand, inwoners van Zennewijnen kunnen daar hun steun betuigen. De gedenkplek richten wij vanmiddag in bij de ingang van het buurthuis, op de hoge tafel onder de overkapping. Alle steunbetuigingen verzamelen we en nemen we halverwege volgende week mee naar de hoofdkeet in Varik.

Planning en werkzaamheden*

In uitvoeringsvak E hebben we het te trillen stuk damwanden ter hoogte van Waalbandijk 91 afgerond. Vanaf morgen gaan we verder met het drukken van damwanden ter hoogte van Hermoesestraat 6, we werken in de richting van Ophemert. Volgende week bouwen we de voorboorstelling op. We starten hier met voorboren ter hoogte van Waalbandijk 85 en werken in de richting van Ophemert.

Voorlopig brengen we het laatste stuk damwanden tussen van Waalbandijk 89 en 91 nog niet aan. De afgelopen weken hebben we aangegeven dat het aanbrengen van damwanden hier erg moeilijk gaat. We zijn bezig met het maken van een plan over hoe we hier verder gaan. Zodra dit plan er is, delen wij dat met de omgeving.

Vanaf week 18 starten we met het boren van de ankers. We starten bij de Bredestraat en werken in de richting van Ophemert. Het gedeelte waar nog geen damwanden zijn aangebracht slaat de ankerboorstelling logischerwijs over.

*De planning kan veranderen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of werkzaamheden die anders lopen dan verwacht.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.