Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

Het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van de kruising Bredestraat-Waalbandijk is afgerond. We zijn vorige week overgegaan op drukken vanaf de Bredestraat in de richting van Ophemert. Het aanbrengen van de planken gaat moeizaam, we kijken naar een andere oplossing om de planken op diepte te krijgen.

Aanpassingen routes voor fietsers

De werkzaamheden tussen de Zennewijnenseweg en de Molenstraat zorgen voor een aangepaste route voor fietsers en ander langzaam verkeer. Dit levert onveilige kruisingen tussen langzaam verkeer en bouwverkeer op. Om een veilige woon-, leef en werkomgeving te behouden, passen wij de route voor langzaam verkeer aan.

Aanpassing omleiding Roeierspad

Het Roeierspad is nu afgesloten voor fietsers. Fietsers worden over de Waalbandijk geleid. Deze omleiding passen we aan. We maken binnendijks een tijdelijk fietspad (paarse lijn). Het aanleggen van dit fietspad is inmiddels gestart. Zodra het fietspad klaar is voor gebruik, worden fietsers hierlangs geleid.

Aanpassing omleiding Hermoesestraat-Molenstraat

Tussen de Molenstraat en de Hermoesestraat zouden wij een buitendijks fietspad aanleggen. Om onveilige kruisingen te voorkomen, gaan we fietsers omleiden via de Hermoesestraat, de Pippertsestraat, de Dreef en de Molenstraat. Op onderstaande afbeelding kunt u zien waar de omleiding is (gele lijn). We plaatsen hier extra verlichting. Deze omleiding stellen we in zodra het binnendijkse fietspad (bij het Roeierspad) klaar is voor gebruik.

Stop voor drop

Om fietsers op de hoogte te brengen van bovenstaande wijzigingen staan we morgenochtend (van 7.30 tot 10.00) langs de weg (bij het Roeierspad/Bredestraat). We vragen fietsers om kort te stoppen, zij krijgen van ons een zakje verkeersdrop met daaraan de gewijzigde routes.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.