Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak D+E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak D+E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Damwanden aanbrengen in uitvoeringsvak D

In november communiceerden we dat we de damwandwerkzaamheden in uitvoeringsvak D hebben afgerond. Na een grondige inspectie zijn we tot de conclusie gekomen dat in uitvoeringsvak D nog een gedeelte damwanden trillend moet worden aangebracht. Dit doen we zodat de dijk straks veilig is en voldoet aan de gestelde eisen.

De werkzaamheden duren ongeveer één week. Het aanbrengen van ankers en gordingen wordt hier op een later tijdstip uitgevoerd. We beginnen ter hoogte van de Zennewijnenseweg 25 en werken in de richting van Ophemert. Alle woningen liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, dat betekent dat monitoring niet nodig is. Op het plaatje kunt u zien waar we het resterende gedeelte van de damwanden aanbrengen (rode pijl).

We starten met volgende week dinsdag met deze werkzaamheden

Damwandwerkzaamheden in uitvoeringsvak E

We zijn bezig met aanbrengen van damwanden ter hoogte van het buurthuis Zennewijnen. Met fluïderen lukt het niet om de planken op diepte te krijgen. We gaan opnieuw kijken naar een andere oplossing. Zodra de werkzaamheden weer op gang zijn, kunnen we inzicht geven in de planning van het aanbrengen van de ankers en gordingen.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.