Uitnodiging: Netwerkbijeenkomst Waterveiligheid Tielerwaard Oost

Een dijk van een alternatief!
Maandag 29 januari 2018

Locatie: Huis Op Hemert, Blankenburgsestraat 3, Ophemert
Datum+ tijd: 29 januari 2018, 19.30 uur

VVD West Betuwe nodigt u van harte uit voor de netwerkbijeenkomst waterveiligheid Tielerwaard Oost (Varik en Heesselt): Een dijk van een alternatief! Over kansen en mogelijkheden bij dijkversterking met buitendijkse rivierverruiming. Met een mogelijke patstelling tussen de betrokken overheden bij de keuze voor of tegen de hoogwatergeul komt het er nu op aan wat we ‘Den Haag’ willen meegeven. Met deze bijeenkomst willen we daar in samenspraak aan bijdragen.

Voor de pauze zijn er prikkelende inleidingen van ir. Frank Spaargaren, dr. Madelinde Winnubst, Dik Roth en drs. Wim van der Geijn. Daarna volgt een verantwoording c.q. terugblik door het lokale VVD raadslid Sten Nouwens en de VVD waterschapsbestuurder Andries van der Netten van Stigt. Na de pauze gaan we met elkaar en VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra in gesprek over de beste optie en kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling. Geef onze politici mee wat u belangrijk vindt!
Alle geïnteresseerden zijn welkom en kunnen zonder eigen bijdrage deelnemen. Voor deelname is geen lidmaatschap verplicht. Aanmelden is niet verplicht maar wordt op prijs gesteld via onderstaande e-mailadres voor 25 januari.

Tot ziens maandag 29 januari aanstaande
VVD West Betuwe Email: info@westbetuwe.vvd.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *