Uitnodiging bijeenkomst ontsluitingsweg

Onderwerp:

Uitnodiging bijeenkomst ontsluitingsweg gemeente Tiel tussen Tiel en de A15

Behandeld door
J. Hartman
Telefoonnummer 0345 72 88 00
Datum 1 maart 2024

 

Beste mijnheer en/of mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op woensdag 6 maart 2024, 19.30 uur in Huis op Hemert. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het onderwerp dat zal worden besproken is de nieuwe ontsluitingsweg van Tiel naar de A15. We organiseren deze avond in nauwe samenwerking met de dorpstafel Ophemert. Ook wethouder Dijkstra van de gemeente Tiel zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Van deze avond zal een verslag worden gemaakt.

Wat staat er op de agenda?

1. Korte presentatie over het proces.
2. Korte presentatie over de inhoud van de brief van het college van West Betuwe aan het college van Tiel, verzonden 26 oktober 2023.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen en het geven van input.
4. Vervolg.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op:
https://www.tiel.nl/westelijke-ontsluitingsweg
https://ontsluitingtiel.movares.net/

Graag tot ziens op woensdag 6 maart.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Burgemeester en Wethouders,
Jacoline Hartman
Wethouder Verkeer
Deze brief is verspreid door de Dorpstafel Ophemert, waarvoor dank.

Reacties zijn gesloten.