Tavenu

De volgende bijeenkomsten zijn:

Programma seizoen 2022-2023

10 mei 2023 – Excursie Kerk in Buurmalsen

Rondleiding door Dick Maaswaal (Info volgt nog!)

juni 2023 – Midzomerbarbecue

Beste TAVENU-ers

We leven in bijzondere tijden. En ook ook voor ons clubje is het een bijzondere tijd. Vorig jaar bestaan we 25 jaar! Daarbij rijst wel de vraag wie of wat bestaat er. Want we hebben het al die jaren gedaan zonder
een officieel document waaruit zou kunnen blijken dat we ook echt bestaan. En toch hebben we al die jaren inhoud gegeven aan de betekenis van onze naam: Tot Aangenaam Vermaak en Nuttige Uitspanning. De uitspanning bestaat niet meer maar de herinnering nog wel en aan de rest van die naam hebben we een mooie inhoud gegeven.

Ik zou onrecht doen als ik van die bijna 100 bijeenkomsten en 50 uitjes die we hebben gehad er één uit zou lichten. Het geheel overziend overheerst wel de verbazing dat inleiders uit onze directe omgeving met zoveel buitengewone zaken in de wereld bezig zijn.

Veraf en dichtbij in ruimte en tijd.

Als het zo is, zoals de Poolse dichter Stanislaw Lec schreef, dat hij heeft geconstateerd dat de meeste mensen van gedachten houden die niet tot nadenken dwingen, dan horen wij niet bij de meeste mensen. Bij ons heeft vooral de verbazing en het ‘aha’ van nieuwe inzichten overheerst.

Wij passen veel meer bij het soort vragen dat Lec stelde als: ‘Is het vooruitgang als een kannibaal met mes en vork gaat eten?’ Daarom was er alle aanleiding om ons 25-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Met het optreden van Manon Kroeze hadden we weer zo’n verbazingwekkend mens uit onze directe omgeving in huis die er naar onze overtuiging een onvergetelijke avond van heeft gemaakt.

Aart Kusters

De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt € 25 per lid.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer
NL15 RABO 0324 1232 48 ten name van Mevr. D.F.R. ten Kate te
Ophemert, onder vermelding van: Tavenu-contributie 2022-2023.
Vanzelfsprekend mag u ook op de eerste bijeenkomst contant betalen.

Voorzitter : Dhr. Aart Kusters,
Goossen Janssenstraat 17
4061 AH Ophemert
0344 651769

Penningmeester : Dike ten Kate
Goossen Janssenstraat 17
4061 AH Ophemert
0344 651769

Secretaris : Dhr. Alex Olzheim
Meester Heblystraat 7
4064 ES Varik
0344-651725

Lid : Dhr. Koos Gelens,
Molenstraat 39
4061 AB Ophemert
0344-651819

Reacties zijn gesloten.