Tavenu

Programma seizoen 2023-2024
De volgende bijeenkomsten zijn:


juni 2024 – Midzomerbarbecue

 

Beste TAVENU-ers

Het programma voor het nieuwe seizoen is weer gereed. Het geheel overziend menen wij dat het recht doet aan de brede belang-stelling van u omdat er een aantal actuele thema’s aan de orde komen. We denken hierbij aan de klimaatontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld de libellen als pars pro toto. Maar ook de situatie in de tuinbouw waar niet alleen de energie transitie een actueel onderwerp is, maar ook de internationale situatie. En wat betekent een oorlog in Europa voor de exportsituatie van deze
ondernemers.

Buitengewoon benieuwd ben ik zelf naar de lezing over de ruimte. Een onderwerp waarvan ik voor mezelf zeg dat veel nog wel te begrijpen is, maar kunnen we het wel bevatten. Hoe ver is een lichtjaar. En de berichten over jonge zonnen die pas vijf miljoen jaar oud zijn. En de traditie van een stukje lokale geschiedenis maakt ons programma weer compleet.

Rest mij te melden dat het organiserend comité te kennen heeft gegeven dat wat hen betreft dit het laatste jaarprogramma is. We zijn dus op zoek naar vervanging. En we hebben gelukkig al een paar kandidaten bereid gevonden het stokje over te nemen. Maar er moeten zeker nog een of twee personen bijkomen. Bij deze dus de oproep om mee te denken over de continuïteit van TAVENU. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om samen met u een tweetal nieuwe kandidaten te vinden.

Ik hoop u in dezelfde positieve sfeer te ontmoeten die de bijeenkomsten van TAVENU kenmerken.

Aart Kusters

 

De contributie voor het seizoen 2023-2024 bedraagt € 25 per lid.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer
NL15 RABO 0324 1232 48 ten name van Mevr. D.F.R. ten Kate te
Ophemert, onder vermelding van: Tavenu-contributie 2023-2024.
Vanzelfsprekend mag u ook op de eerste bijeenkomst contant betalen.

Voorzitter : Dhr. Aart Kusters,
Goossen Janssenstraat 17
4061 AH Ophemert
0344 651769

Penningmeester : Dike ten Kate
Goossen Janssenstraat 17
4061 AH Ophemert
0344 651769

Secretaris : Dhr. Alex Olzheim
Meester Heblystraat 7
4064 ES Varik
0344-651725

Lid : Dhr. Koos Gelens,
Molenstraat 39
4061 AB Ophemert
0344-651819

Lid : Hans van Burk
Smalencamp 8
4061 BZ Ophemert
0344-652826

Reacties zijn gesloten.