Stichting Zestig Plus Soos

De volgende bijeenkomsten zijn:

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen

Historie

Om te beginnen een stukje historie. De Zestig Plus Soos is geen onderdeel van Welzijn Neerijnen, maar 1 van de vele mogelijkheden in de gemeente Neerijnen om elkaar te ontmoeten. Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw (klinkt als lang geleden) ontstond bij de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Ophemert en Zennewijnen de wens iets meer te doen voor de ouderen. Om die reden werd een bejaardencommissie in het leven geroepen om zo de 65 plussers wat ontspanning en bezigheden te verschaffen. De eerste bijeenkomst was op zaterdag 1 juli 1966 in de Mackay Stichting (nu beter bekend als de Torenhof).

Programma

Het programma van een soosmiddag bood altijd een afwisseling van spel, muziek, film, kien en informatie-uitwisseling, eventueel aangevuld met dia´s en voordrachten door de bezoekers zelf. Halverwege de jaren zeventig verhuisde de soosmiddag van de zaterdag naar de woensdagmiddag. Geleidelijk werden ook de activiteiten meer divers. Steeds vaker werden er mensen van buitenaf gevraagd om te komen vertellen over hun werk of hobby. Als tegemoetkoming in de kosten werd (en wordt nog steeds) een vrijwillige bijdrage gevraagd. De bezoekers kennen dit als het gele busje dat rondgaat in de pauze.

“Bejaardensoos”

De term “bejaardensoos” kreeg op een gegeven moment een negatieve klank, zo van: daar gaan mensen naar toe die verder niets meer kunnen, daar ben ik nog te jong voor. Daarom heten wij sinds het jaar 2000 “Zestig Plus Soos”. Iedereen vanaf 60 jaar is van harte welkom om een middag bij te wonen. Het bestuur bestaat uit 6 vrijwilligers die met veel plezier een programma samenstellen en proberen om er voor iedereen een gezellige middag van te maken. Wij hopen dat u bij het lezen dit denkt: “dat lijkt me leuk”. Kom dan gerust eens een middag kijken, het verplicht u tot niets. Wij zijn geen vereniging en hebben dus geen lidmaatschap. Het enige wat wij van u vragen is een vrijwillige bijdrage en een goed humeur. Graag tot ziens, er staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

Bestuur Stichting Zestig Plus Soos Ophemert

Hartelijke groet van Bep, Hennie, Ina, Hennie en Tunny.

Reacties zijn gesloten.