Samen de toekomst van de Steendert ontwerpen op 7 juli.

Staatsbosbeheer wil het natuurgebied de Steendert bij Est en Ophemert verder ontwikkelen. Ze zien kansen om meer bos te realiseren, passend in het Betuws landschap en rekening houdend met het huidig gebruik, cultuurhistorie, en ecologische waardevolle percelen. U wordt uitgenodigd om op 7 juli samen te schetsen en ideeën uit te wisselen.

Reacties zijn gesloten.