Samen bouwen in Ophemert

Woningbouw is een belangrijk actueel thema in Nederland, ook in Ophemert. Inwoners willen betaalbaar en mooi wonen en wensen keuzevrijheid. Daarvoor is een gevarieerd woningaanbod nodig en de vraag naar woningen is op dit moment groter dan het aanbod. Gelukkig zijn er nu concrete woningbouwplannen in Ophemert. De komende 4 jaar worden er 65 nieuwe woningen gebouwd aan de oostkant van Ophemert. Op de locatie Slingerbos komen nieuwe huur- en koopwoningen. Uiterlijk 17 juni kunnen marktpartijen zich melden om deze locatie verder te ontwerpen en ontwikkelen. De ontwikkelingen in het Slingerbos zijn al een eind op weg, de gemeente West Betuwe heeft gekozen om een selectie te maken van (commerciële) projectontwikkelaars. Maar inwoners kunnen ook al in dat proces worden betrokken, dat kan mogelijk via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Toekomstige inwoners zitten dan zelf meer in de regie over kosten, architectuur en bijvoorbeeld gemeenschappelijke faciliteiten, zoals energievoorziening en openbaar groen.

Op maandag 30 mei 2022 organiseert de Dorpstafel Ophemert een bijeenkomst om de kansen voor CPO in Ophemert te bespreken. Ook geven we een stand van zaken over het Slingerbos. Kernvraag is: kunnen toekomstige bewoners van nieuwbouwhuizen meer regie naar zich toe trekken? Doel is samen een gesprek te voeren over de concrete kansen (mogelijkheden en beperkingen) voor CPO in Ophemert. De bijeenkomst start om 20:00 uur en vindt plaats in Huis op Hemert. Let wel: we gaan het op deze avond dus (nog) niet hebben over concrete woningen, woon­aspecten, goothoogtes, gevelkleuren, aanleg van tuinen, timing of prijzen op het Slingerbos. Want dat moet allemaal nog uitkristalliseren en dat is nog afhankelijk van allerlei keuzes en procedures.

LEES MEER OVER DIT ONDERWERP EN DEZE BIJEENKOMST OP: https://ophemert.nl/dorpstafel/samen-bouwen-in-ophemert/  

Heeft u vragen, wensen of ideeën? Mail ons naar dorpstafelophemert@outlook.com en de Dorpstafel neemt contact met u op.

Reacties zijn gesloten.