Ondergrondse container voor luiers

De Dorpstafel is door de gemeente geïnformeerd over het volgende: er wordt een ondergrondse container geplaatst voor incontinentie materiaal (luiers). De gemeente heeft hier samen met de Avri een plek bepaald waar de container het beste geplaatst kan worden. Dit is in de Blankenburgesestraat 1, op het parkeerterrein. Vindt u dit geen goede plaats en hebt u een alternatief laat het ons dan voor 9 juni 2021 weten. Dan kan de gemeente uw suggestie(s) meenemen in de uiteindelijke locatiekeuze in week 25.

Bent u het niet eens met de locatie? Geeft dit dan aan ons door via een mail naar dorpstafelophemert@outlook.com of bel/app naar Petra de Haas 0651560543

ACHTERGROND INFORMATIE

Vanaf 1 januari 2022 gaat gemeente West Betuwe incontinentiemateriaal en luiers apart inzamelen. Dit inzamelen zal gebeuren via centraal gelegen brengvoorziening met grote inzamel containers. De gemeenteraad is akkoord met de komst van 32 aparte containers voor luierafval, met als uitgangspunt in iedere kern een brengvoorziening. In grotere kernen komen meerdere containers.
Deze containers zijn speciaal voor gezinnen met baby’s en mensen die om medische redenen incontinentiemateriaal gebruiken. Door dit afval apart in te zamelen, blijft er minder restafval over.

Containers
Verspreid over West Betuwe komen er 32semi-ondergrondse containers. Deze containers worden voorzien van een paslezer en twee inworp openingen. Ook zijn ze rolstoel toegankelijk. De containers zijn alleen te openen voor inwoners van de gemeente. Commerciële partijen als kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben geen toegang tot de containers.

Locatie onderzoek
Avri heeft samen met de gemeente locaties geselecteerd. Hierbij is rekening gehouden met o.a. verkeersveiligheid, bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen.
Om te zorgen dat deze containers in de buurt van de beoogde gebruikers staan én om te voorkomen dat inwoners restafval dumpen in de ‘gratis’ luiercontainer, is ervoor gekozen de container niet direct naast restafvalcontainers te plaatsen. Daarom is er gekeken naar locaties bij seniorenflats, kinderrijke buurten, nieuwbouw en centrale toegangsplekken voor inwoners in het buitengebied en bij basisscholen.

Inspraakprocedure
Het aanwijzen van nieuwe locaties gaat volgens een inspraakprocedure. Hierbij worden de locaties officieel ter inzage gelegd en kunnen inwoners hun zienswijze indienen. Om per 1 januari te kunnen starten met de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal, is er een strakke planning waarbij we eind juni starten met de zienswijze procedure.

 

Verwerking luiers en incontinentiemateriaal
Nu nog worden luiers en incontinentiemateriaal verbrand als restafval. Nu de afvalbranche zover is dat dit materiaal op grote schaal kan worden gerecycled, gaan steeds meer gemeenten over op apart inzamelen. Het plastic van de luiers kan worden gebruikt in nieuwe producten. Het organische materiaal kan worden vergist om zo energie te winnen. Inwoners met luier en incontinentiemateriaal kunnen gebruik maken van speciale zakken die gratis verkrijgbaar zijn bij uitgiftepunten binnen uw gemeente.

Reacties zijn gesloten.