Omgevingstevredenheidsonderzoek Dijkversterking

Heeft u het omgevingstevredenheidsonderzoek van dijkversterking Tiel-Waardenburg al ingevuld? Waterschap Rivierenland is benieuwd naar uw mening. Wat wilt u hen meegeven voor de uitvoeringsfase? De vragenlijst bevat 10 vragen/stellingen; invullen kan nog steeds.

De vragenlijst is hier te vinden: https://new.maptionnaire.com/q/6cp98of37xa8
Zie ook het bericht in de december-editie van de nieuwsbrief: https://www.waterschaprivierenland.nl/…/nieuwsbrief…
Vragen of opmerkingen? Neem contact op via tiel-waardenburg@wsrl.nl

Reacties zijn gesloten.