Nieuwe Kernagenda Ophemert

Op dinsdagavond 21 maart presenteerde de Dorpstafel Ophemert de nieuwe Kernagenda aan de gemeenteraad van West Betuwe. Raadsleden Rita Boer Rookhuiszen en Ad van Krieken namen de Kernagenda verheugd in ontvangst van voorzitter Matthieu van Tricht. Boer Rookhuiszen: “Jullie zijn de eerste kern die een tweede versie van hun Kernagenda hebben gemaakt, dat is een applausje waard!”. Ook wethouder Jacoline Hartman was aanwezig namens het gemeentebestuur. Tijdens de drukbezochte avond waren meer dan 65 inwoners aanwezig, vanuit de gemeente waren er 15 raadsleden en ambtenaren gekomen.

De onafhankelijke Dorpstafel van Ophemert werkt samen met alle inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgroepen en initiatieven uit Ophemert. Deze dorpstafel wordt gevormd door 6 enthousiaste inwoners en maakt zich sterk voor prettig wonen, leven en ondernemen in Ophemert en in het buitengebied rond Ophemert. In de kernagenda zet Ophemert als dorp doelen, aandachtspunten en werkafspraken op een rijtje. De Kernagenda Ophemert 2023 bouwt voort op de eerste kernagenda (2022) die tot stand kwam via een brede bewonersbijeenkomst “Ons Ophemert” op 28 oktober 2021. Voor deze kernagenda (2023) werd wederom een bewonersbijeenkomst georganiseerd op 30 november 2022. Iedereen kon daar bijdragen aan wensen en plannen, in de nieuwe kernagenda staan deze op een rij. Deze kernagenda vormt een kader voor het contact met de gemeente West Betuwe en wordt minimaal één keer per kwartaal besproken door de dorpstafel met betrokkenen en vertegenwoordigers van de gemeente.

De Kernagenda geeft richting aan elkaar voor het stellen van prioriteiten. Om afspraken te maken en om elkaar daaraan te houden. Elk jaar maakt de Dorpstafel een update. Deze nieuwe Kernagenda bevat zes thema’s:

  1. Veilig verkeer en veiligheid op straat, met onder meer aandacht voor parkeeroverlast, laadinfrastructuur, oud en nieuw, de verkeersinrichting na de dijkverzwaring en inspraak voor de nieuwe Westelijke Randweg Tiel.
  2. Fijn wonen, met onder meer aandacht voor een ontmoetingsplek voor de jeugd, het behoud van dorpsgezicht en de versterking van Huis op Hemert.
  3. Leuke activiteiten, met onder meer aandacht voor het zichtbaar maken van geschiedenis, meer activiteiten op het dorp en betere marketing daarover en de vrijwilliger van het jaar verkiezingen.
  4. Goede gezondheid, met onder meer aandacht voor bestrijden van eenzaamheid, een gezonder leven en onze aanpak met AED’s.
  5. Duurzaam Ophemert, met aandacht voor het isoleren van woningen, het aardgas-loos maken van huizen en bedrijven, aanleg zonnepanelen op daken, etc.
  6. Prachtige natuur en buitenruimte, met aandacht voor de activiteiten van de werkgroep Levend Landschap Ophemert (LLO), waaronder plantenbeurs, wandelingen, klompenpad, de dorpsmoestuin, het vergroenen van het schoolplein en kennis delen over biodiversiteit.

In 2023 staan grote projecten met impact in Ophemert op de planning, zoals de nieuwbouw in het Slingerbos, de grootschalige dijkversterking operatie en de ontwikkelingen in natuurgebied De Steendert. De Dorpstafel heeft vooral een faciliterende rol. Als onafhankelijke groep van vrijwillige en enthousiaste inwoners komt de Dorpstafel geregeld bij elkaar, verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Ook heeft de Dorpstafel een ombudsfunctie: het bestuur komt op voor de belangen van de inwoners (belangenbehartiging) en helpt de gemeente haar dienst­verlening te verbeteren (aanspreekpunt).

+++++++++++

Meer informatie? Kijk op https://ophemert.nl/dorpstafel/, stuur een e-mail naar dorpstafelophemert@outlook.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *