Nieuwe informatie over de dijkversterking

Er is weer een nieuwsbrief uitgebracht door het Waterschap Rivierenland. In deze editie onder andere aandacht voor de voorbereidende werkzaamheden van Mekante Diek, het omgevings tevredenheidsonderzoek, en een terugkoppeling over het participatietraject.
Daarnaast is er ook een video uitgebracht waarin omgevingsmanagers Hendrika Jager en Basten Heeg vertellen over de stand van zaken van de dijkversterking.

Reacties zijn gesloten.