Mekante Diek | Uitvoeringsvak H

De dijk tussen Tiel en Waardenburg wordt versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt. Bouwcombinatie Mekante Diek – een samenwerking tussen de aannemers Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer – voert de komende jaren de dijkversterking uit. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden die we op korte termijn gaan uitvoeren in uitvoeringsvak H.

Locatie uitvoeringsvak H

Wij hebben het projectgebied opgedeeld in uitvoeringsvakken. U woont in uitvoeringsvak H. Uitvoeringsvak H loopt van de Uilenburgsestraat (Ophemert) tot en met de Bol (Varik). De exacte locaties van alle uitvoeringsvakken vindt u terug op de ‘kaart werk in uitvoering’ in het digitaal bezoekerscentrum: www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl.

Werkzaamheden en planning*

In april starten wij met het aanbrengen van damwanden tussen Waalbandijk 6 en Waalbandijk 8 in Varik. Voordat wij hiermee beginnen, voeren we in maart grondwerkzaamheden uit op dit gedeelte van de Waalbandijk. Daarnaast zijn we in 2023 begonnen met aanbrengen van grond aan buitendijkse zijde, hier gaan we mee verder. Eind februari/begin maart brengen we de damwanden alvast naar een opslagterrein als de waterstanden dit toelaten. Op het plaatje in deze brief ziet u waar dit opslagterrein is (paars vlak).
*De planning kan veranderen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of werkzaamheden die anders lopen dan verwacht.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Om bovenstaande werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluiten we een gedeelte van de Waalbandijk af vanaf 4 maart. De Waalbandijk wordt afgesloten tussen de Achterstraat en de Kerkstraat (rode lijn) Op onderstaand kaartje ziet u de afsluiting (rode lijn) en de omleiding voor autoverkeer (blauwe lijn) en de route voor fietsers/bestemmingsverkeer (gele lijn).

Hinder

Waar gewerkt wordt, ontstaat hinder. Wij doen ons best om hinder zo veel mogelijk te beperken.

Aanmelden mailinglijst

Als we in een uitvoeringsvak aan het werk zijn, mailen we bewoners in dat vak over de aankomende werkzaamheden. Wilt u opgenomen worden in zo’n mailinglijst? Stuur dan een e-mail naar omgeving@mekantediek.nl. Vermeld in uw aanmelding uw adres, woonplaats en over welke uitvoeringvakken u informatie zou willen ontvangen. U wordt op de lijst gezet voor de vakken waar u zich voor aanmeldt. Als u zich voor meerdere vakken aanmeldt, kan het zijn dat u daarvoor meerdere aparte mails krijgt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met het omgevingsteam van Mekante Diek door te bellen naar 06-2159 0937. Telefonisch is Mekante Diek op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur bereikbaar. U kunt ook een mail sturen naar omgeving@mekantediek.nl. Of neem contact op via de BouwApp. In de BouwApp geven we updates over ontwikkelingen en werkzaamheden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Jules Janssen
Projectdirecteur Mekante Diek

&

Astrid Jonkers l Communicatieadviseur
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Reacties zijn gesloten.