Luier- en incontinentiecontainer

Mededeling van de Gemeente West Betuwe:

Avri plaatst binnenkort een luier- en incontinentiecontainer ter hoogte van Molenstraat 21 in Ophemert. Inwoners konden van vrijdag 8 april tot en met vrijdag 20 mei aangeven of zij het eens waren met deze locatie.

De locatie bestaat uit een groenstrook die aansluit op een trottoir. De groenstrook bevat beplanting die plaats zal maken voor de benodigde ruimte van de INCO-container en ten behoeve van de bereikbaarheid voor alle gebruikers. De Avri ziet erop toe dat er naar en rondom de container voldoende bestrating wordt aangelegd zodat voetgangers en mindervaliden de container goed kunnen bereiken. Er zijn op de locatie geen bovengrondse obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Er is voldoende vrije takelruimte om de container te ledigen.

Meer informatie op www.officielebekendmakingen.nl

Reacties zijn gesloten.