Laatste kans om invloed te hebben op de Kernagenda van Ophemert

De Dorpstafel heeft een initiatief genomen om een concept kernagenda op te stellen. Daarvoor werd een brede oploop georganiseerd in Huis op Hemert op 28 oktober, dat was een leuke bijeenkomst met een hoge opkomst. Op basis van die bijeenkomst hebben we een concepttekst van de kernagenda opgesteld. Let wel: dit zijn dus niet de zelf bedachte plannen van de Dorpstafel, dit zijn onze plannen en wensen uit Ophemert, aangedragen door vele inwoners en organisaties. De lijst is natuurlijk niet volledig en als er dingen niet in staan, betekent het niet dat ze niet belangrijk zijn of geen aandacht krijgen. Werken met een kernagenda is voor veel mensen nieuw (ook voor de gemeente zelf), we moeten ergens beginnen. Doel is wat meer concrete acties op te lijnen, opdat er ook de goede dingen gebeuren, niet meer en niet minder.

Doel is dat we de kernagenda begin december aanbieden aan het college van B&W. Dat betekent dat rond 2 december de boel naar de drukker gaat, de kernagenda wordt dan huis aan huis verspreid. Dat betekent dat we nu nog een paar dagen hebben om hier een klap op te geven. Staan hier geen rare dingen in, zijn er nog andere wensen, etc?

Let wel: de opmaak en opbouw van deze kernagenda is volgens een vast format van de gemeente, dus daar mag je gerust kritiek op hebben, maar dat is nu even wat het is. En onze kernagenda is al aan de lange kant, uitdaging is eerder om acties samen te voegen dan nog veel meer aan te vullen. Criterium is ook dat een actie echt opgepakt moet kunnen worden, we gaan geen dromen toevoegen waarvan we weten dat ze niet gaan plaatsvinden. Ook moet er concrete energie zijn van inwoners om er mee aan de slag te gaan.

Let op: zo’n kernagenda is belangrijker voor Ophemert dan je denkt. Want in maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en het is strategisch slim om dan al voor de jaarwisseling je kernagenda klaar te hebben. Dan kunnen we als Ophemert de campagnes beïnvloeden en hebben we los van de verkiezingen ook een soort jaarplan voor 2022. Plan is dus nu vlot door te pakken met die kernagenda. Sturing geven is af en toe ook een beetje lef tonen.

We horen graag uiterlijk maandag 29 november van jullie, veel dank alvast voor jullie belangstelling en bijdragen. Mocht je iets in de tekst willen aanpassen, doe dat dan met “wijzigingen bijhouden”.

Met vriendelijke groet namens de Dorpstafel Ophemert,
Melvin Könings
Telefoon: 06 4262 7976

Download: Concept Kernagenda Ophemert – versie 16 november 2021

Stuur je antwoord naar: melvin@mkunlimited.nl

Reacties zijn gesloten.