Kom ook naar de inwonersbijeenkomst!

We hebben zin in 30 november! De Dorpstafel Ophemert organiseert dan weer een brede inwonersbijeenkomst in Huis op Hemert. Vorig jaar vond er voor het eerst zo’n bijeenkomst plaats. Resultaat van die bijeenkomst was een Kernagenda 2022 (nogmaals bijgevoegd). Doel is woensdagavond 30 november opnieuw veel inwoners op de been te krijgen die samen aan de slag gaan om het leven in Ophemert aangenamer te maken. Samen werken aan onze toekomst in Ophemert. Wat vinden wij belangrijk voor het wonen en leven in Ophemert? Hoe maken wij van Ophemert een nog leuker dorp?

Dit jaar zijn al veel plannen van de Kernagenda 2022 gerealiseerd. Idee is om op 30 november de inwoners daar kort over bij te praten (terugkijken). Dus we gaan echt geen jaarverslag geven of zo of uitgebreide toelichting op ontwikkelingen, maar we laten wel kort (max 5 minuten) zien dat er de afgelopen 12 maanden een hele hoop gebeurd is. En dat samen afspraken maken en met werkgroepen werken een hoop resultaat oplevert. Doel is dat we vooral vooruitkijken: wat gaat er goed, wat kan er beter, hoe dan, wie dan, wie pakt dat op en wat zou dat kosten? Dat is de informatie die we nodig hebben voor de nieuwe Kernagenda Ophemert 2023. We gaan samen kijken of we zaken kunnen verbeteren in Ophemert, wat we daar samen aan kunnen doen en waar we de gemeente nodig hebben.

De inloop is vanaf 19:00 uur, om 19:30 start de bijeenkomst (wees op tijd aanwezig!). We beginnen dan plenair (met de hele groep), waar Matthieu van Tricht als kersverse voorzitter van de Dorpstafel iedereen heel kort welkom heet. Hij geeft dan vrij vlot de microfoon aan mij door, mijn rol die avond is om een beetje gespreksleider te zijn. We hebben dan eerst een kort interview met Wim van Driel, die een dringende oproep zal doen voor bestuursleden voor het dorpshuis Huis op Hemert. Daarna gaan we aan de slag aan 6 “praattafels”. Dit zijn de 4 thema’s uit de Kernagenda (Verkeer/Veiligheid, Zorg/Welzijn, Natuur en Leuke Activiteiten) en eentje over wonen (omdat dit nu actueel is) en eentje over de dijkverzwaring (ook actueel). Bij de praatlocaties staat een flipover waar inwoners thema’s, wensen, projecten, trefwoorden etc kunnen inbrengen. Elk thema heeft een gespreksleider die ook de stift vasthoudt. En we hebben een zevende flipover, de klaagmuur. Als mensen willen mopperen over een losliggende stoeptegel, dan kan dat (alleen) daar. Bedoeling is dat op de flipovers bij de praattafels zaken komen te staan die in de nieuwe Kernagenda 2023 moeten (of daarin moeten blijven), dus waar we concreet met elkaar aan willen werken. Geformuleerd in Doelen, Aandachtspunten en Status. De bijeenkomst heeft een heel open karakter en zo min mogelijk agenda of voorbereiding. Dat past precies in het bottom-up werken, dus geen top-down sturing van dit soort bijeenkomsten.

Aan het einde van de bijeenkomst zetten we ook nog de vrijwilliger(s) van het jaar uit Ophemert in het zonnetje. Samenwerken moet je vieren! We rekenen op jullie komst en actieve inzet. Stuur dit bericht gerust door naar inwoners uit Ophemert, waarvan je hoopt dat ze ook komen. En heb je vooraf vragen of wensen, bel of mail gerust!

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpstafel Ophemert,
Melvin Könings
GSM: 06 4262 7976

Reacties zijn gesloten.