Kernagenda Ophemert in kerstsfeer aangeboden

Op donderdag 16 december kwam de Dorpstafel Ophemert bijeen om de kernagenda officieel aan te
bieden aan wethouder Rutger van Stappershoef van de gemeente West Betuwe. Het werken met kernagenda’s is een nieuwe manier om inwoners actief betrokken te houden bij de zaken die lokaal spelen. In de grote gemeente West Betuwe met 26 kernen ontstaan steeds meer dorpsraden en dorpstafels om als nieuwe schakel te functioneren tussen inwoners en het gemeentebestuur.

Voorzitter Jan Muller van de Dorpstafel Ophemert: “we zijn een onafhankelijke groep van vrijwilligers en we proberen inwoners, ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden. Ons doel is de leefbaarheid te versterken en aanspreekpunt te zijn voor de inwoners en voor het gemeentebestuur. Met deze kernagenda geven we nu structuur aan onze wensen en plannen. Deze agenda hebben we met een hele grote groep betrokkenen gemaakt.”

De Dorpstafel Ophemert timmert nu ongeveer 2 jaar aan de weg en is gestart vlak na de herindeling van de gemeente Neerijnen tot de gemeente West Betuwe. Het nieuwe gemeentebestuur werkt graag met kernagenda’s, waarbij inwoners zelf mogen bepalen wat belangrijk is voor hun kern.
Wethouder Rutger van Stappershoef: “We waarderen dit soort initiatief “van onderop” zeer, want daarmee is er veel meer draagvlak voor plannen en gewenste activiteiten. De kernen in West Betuwe verschillen enorm en die verscheidenheid willen we ook koesteren. Daarom geven we volop ruimte aan kernen om hun eigen agenda te maken en we ondersteunen we de plannen met ambtelijke inzet en waar nodig met geld. Zo hebben we onlangs nog €1 miljoen apart gezet speciaal voor de plannen uit die kernagenda’s.”

Op 28 oktober organiseerde de Dorpstafel Ophemert een grote lokale bijeenkomst “Ons Ophemert”, waar meer dan 70 mensen aan deelnamen. Inwoners, bestuursleden van verenigingen, ambtenaren van het gemeentehuis en ondernemers gingen samen aan de slag om aandachtspunten en acties op een rij te zetten. De concept kernagenda werd daarna nog eens uitgebreid digitaal afgestemd. Het zes pagina’s tellend document staat vol met ambities op de terreinen “fijn wonen, veilig verkeer en veiligheid op straat”, “goede gezondheid”, “leuke activiteiten” en “prachtige natuur en buitenruimte”.
Jan Muller: “deze kernagenda vormt nu een nieuwe impuls voor Ophemert. We hebben niet alleen
plannen gemaakt, maar we stimuleren ook dat inwoners de uitvoering samen organiseren. Het thema is niet voor niets “concrete afspraken voor concrete resultaten”. Dit jaar werd er al een prachtige nieuwe speeltuin aangelegd en we broeden op nog veel meer plannen. Zo willen we in 2022 weer een groot dorpsfeest organiseren, daar is al een aantal mensen mee bezig. Als dorpstafel pakken we daarin een verbindende en aanjagende rol.”

Meer informatie en lees de KERNAGENDA OPHEMERT op  de Dorpsplein Ophemert website.

Reacties zijn gesloten.