Inwonersbijeenkomst op 30 november

Op woensdagavond 30 november organiseert de Dorpstafel Ophemert weer een brede inwonersbijeenkomst in Huis op Hemert. Vorig jaar vond er voor het eerst zo’n bijeenkomst plaats. Resultaat van die bijeenkomst was een Kernagenda 2022. Inmiddels hebben bijna alle 26 kernen van de gemeente West Betuwe een eigen kernagenda en wil het nieuwe gemeentebestuur ook kerngericht werken. Die kernagenda’s zijn daarin leidend.

Doel is opnieuw veel inwoners op de been te krijgen die samen aan de slag gaan om het leven in Ophemert aangenamer te maken. Samen werken aan onze toekomst in Ophemert. Wat vinden wij belangrijk voor het wonen en leven in Ophemert? Hoe maken wij van Ophemert een nog leuker dorp? Dit jaar zijn al veel plannen van de Kernagenda 2022 gerealiseerd. De Dorpstafel en betrokkenen praten u daar graag over bij. En we kijken ook vooruit: wat gaat er goed, wat kan er beter, hoe dan, wie dan en wat kost dat? Samen kijken of we zaken kunnen verbeteren in Ophemert, wat we daar samen aan kunnen doen en waar we de gemeente nodig hebben.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de vrijwilliger van het jaar uit Ophemert in het zonnetje gezet. Toegang is natuurlijk gratis en u krijgt wat lekkers aangeboden. De inloop in Huis op Hemert is vanaf 19:00 uur, om 19:30 start de bijeenkomst (wees op tijd aanwezig!).

Reacties zijn gesloten.