Informatieavond De Steendert op 23 februari

De Dorpstafel Ophemert organiseert op donderdag 23 februari een informatieavond in Huis op Hemert over de plannen van Staatsbosbeheer om een groot deel van de Steendert te beplanten met bomen. Mogelijk gaat het unieke karakter van dit gebied daarmee verloren. Deze informatieavond is vooral voor de inwoners bedoeld, er wordt ook een aantal experts uitgenodigd.

De avond start om 19:30 uur en begint met een kort overzicht van het plan en de voor- en nadelen. Daarna gaan de inwoners met elkaar in gesprek aan de hand van thema’s en kijken we of we aan het einde van de avond gemeenschappelijke conclusies kunnen trekken. Doel is op een open manier mee te praten of en hoe bomen aanplant een goed idee is voor dit natuurgebied.

De Steendert is een prachtig natuurgebied aan de noordkant van Ophemert met open grasland en een klein stukje bos. Het gebied is 90 hectare groot, ingesloten tussen grote agrarische percelen, de kassen van Est en op afstand de Waal en de A15 en Betuwelijn. De Steendert bevat nog zichtbare kenmerken van het cultuurhistorische landschap van voor de grote ruilverkaveling. De relatief kleine en gebogen landbouwpercelen en ook oude landschapselementen zijn nog goed te zien. Bij de ruilverkaveling in 1998 werd dit gebied uitgezonderd van landbouwactiviteiten en overgedragen aan Staatsbosbeheer. Met als doel ruimte voor de natuur, behoud van het cultuurhistorische landschap en het koesteren van een open groen weids komgronden landschap. Zo is het ook vastgelegd in het huidige Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente.

Lees meer over de Steendert en de plannen van Staatsbosbeheer:
https://ophemert.nl/de-steendert/
https://www.boswachtersblog.nl/rivierengebied/2022/12/13/natuurontwikkeling-in-de-steendert/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *