Gebiedsbijeenkomst over de Steendert

Op uitnodiging van de Dorpstafel is Staatsbosbeheer deze keer naar Ophemert gekomen voor hun derde gebiedsbijeenkomst over hun plan voor de Steendert. Ongeveer 75 mensen waren aanwezig in Huis op Hemert. Een geweldige opkomst! Er was volop ruimte voor kennis- en informatiedeling en waar nodig stevige gesprekken. Heel mooi was dat gebiedsmakelaar Angelique Otten en een aantal raadsleden van West Betuwe aanwezig waren zoals ze hadden beloofd tijdens hun bezoek aan Ophemert op 21 maart!

De Dorpstafel had dorpsgenoot Albert Vliegenthart (ecoloog en werkzaam bij de Vlinderstichting) gevraagd de avond te beginnen met een korte uitleg hoe een verandering in de Steendert bij zou kunnen dragen aan het verbeteren van de natuur. Hij benadrukte onder meer dat het erg belangrijk is dat er een ‘robuust bos’ (niet te klein dus….) zou moeten komen om een natuurverbeteringen een goede kans van slagen te geven.

Daarna nam Linde Gommers van Staatsbosbeheer het woord. Zij begon haar presentatie met een reactie op geluiden in de pers en op social media over de motivatie van Staatsbosbeheer om bomen te planten in de Steendert. Staatsbosbeheer heeft de opdracht gekregen van de overheid om heel veel extra bomen te planten in Nederland. De deal met Shell gaat over heel iets anders en heeft niets mee te maken met deze opdracht. Er wordt geen geld van de deal met Shell gebruikt voor het plan voor de Steendert.
Na een uitleg over de laatste versie van het plan bestede Linde aandacht aan vragen en suggesties die in de afgelopen maanden bij Staatsbosbeheer waren binnengekomen en de positieve of negatieve beslissingen die zij daarover hebben genomen. Voorbeelden zijn het verwijderen uit het plan van een bepaalde boomsoort vanwege een gevaar voor de omliggende fruitteelt, en het afwijzen van het idee om de Steendert open te stellen voor ruiters.

Tijdens de pauze zijn er vragen verzameld. Een aantal hiervan zijn daarna behandeld in een plenaire sessie. Uiteraard leverde dit af en toe emotionele reacties op, en dat moet ook kunnen!
Toen er kritiek op de gemeente kwam dat zij zich er tot op heden niet mee hebben bemoeid kwam er een hele duidelijke reactie van een van de raadsleden dat het proces zo niet werkt: Staatsbosbeheer is de eigenaar van de grond en zijn helemaal vrij daar een plan voor te ontwikkelen. Zij moeten daarna dit plan indienen bij de gemeente voor toestemming. Vanaf dat moment is de gemeente betrokken, en niet eerder. Hun aanwezigheid gaf wel aan dat ze zeer geïnteresseerd zijn!
Staatsbosbeheer heeft alle ingeleverde vragen meegenomen en gaan ze intern nog bespreken.

Aan het eind van de avond was het duidelijk dat Staatsbosbeheer weet dat een verandering van de Steendert niet door iedereen als een verbetering wordt gezien en dat bepaalde dingen verloren zullen gaan. Maar het was ook duidelijk dat Staatsbosbeheer van mening is dat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen en dat zij volledig achter hun plan staan.

Wil je meer weten over de Steendert en het plan van Staatsbosbeheer:
Het plan van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/betuwe-kwaliteitsimpuls-de-steendert

SRC uitzending: https://youtu.be/1BVPa6LNdrM

Heel veel informatie over de Steendert, haar geschiedenis en een persoonlijke mening over het plan en het proces (klik vooral op “Lees hier het document”): https://ophemert.nl/de-steendert/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *