Meer over de Dorpstafel Ophemert

Dorpstafel Ophemert

Wat doen we?

De vrijwilligers van Dorpstafel Ophemert werken onafhankelijk en neutraal. Wij willen bevorderen dat Ophemert een fijn dorp blijft waar jong en oud graag woont en wil blijven wonen. We werken met een kernagenda die samen met de inwoners van Ophemert is opgesteld. Voor de verschillende onderwerpen uit die kernagenda zijn werkgroepen waarin ook andere inwoners van het dorp actief zijn.

Voor wie zijn we er?

Verbinding en samenwerking zijn onze sleutelwoorden. Behalve voor de inwoners zijn we er voor de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook kan de Dorpstafel de contacten met overheden zoals gemeente, waterschap en provincie stroomlijnen. Verder hebben we contact met organisaties als het Geldersch Landschap, de AVRI, en de regionale hulpdiensten. Goede ideeën kunnen via de Dorpstafel onder de aandacht van deze organisaties en de overheid worden gebracht en andersom

Een andere functie is die van ombudsorganisatie: opkomen voor de belangen van de inwoners en maatschappelijke- en overheidsorganisaties helpen om hun dienst­verlening te verbeteren.

Wie zijn we?

Bestuur: Dick Riddersma, Henk Pelt, Jan Prins, Matthieu van Tricht (voorzitter), Melvin Könings, Petra de Haas (penningmeester) en Willem de Zoete (secretaris).

Werkgroepen:

Veilig Verkeer en Veiligheid

Contactpersoon:
Angelique Bos

Prachtige Natuur

Contactpersoon:
Femke Plantinga

Leuke Activiteiten

Contactpersonen:
Petra de Haas en Melvin Könings

Goede Gezondheid

Contactpersoon:
Dirk Boersma

Fijn Wonen

Contactpersoon:
Jan Prins a.i.

Nieuwe Waaldijk

Contactpersoon:
Dick Riddersma

Lid worden van een werkgroep of contact opnemen over iets anders? Mail naar dorpstafelophemert@outlook.com

Berichtgeving

Omdat we u zo goed mogelijk willen informeren over zaken die (gaan) spelen in ons dorp communiceren we via verschillende kanalen. Dat is allereerst onze eigen Dorpstafel pagina op deze website, daarnaast vindt u berichten op de Facebookgroep Ophemert voor en met elkaar en in het Hèmers Krantje. We streven er naar u zo vroeg mogelijk te informeren, zodat u kunt meedenken en meepraten.

Contact

Heeft u vragen of ideeën of wilt u deelnemen aan onze werkgroepen of andere activiteiten? Bericht ons dan via dorpstafelophemert@outlook.com of de brievenbus naast de ingang van Huis op Hemert.

Doe mee!

Wij hopen dat u met ons wilt meedenken en -werken, zodat we samen kunnen zorgen dat ons mooie dorp Ophemert een fijne plek blijft om te wonen en werken. Sluit gerust aan. De dorpstafel is er voor iedereen!
Namens alle vrijwilligers van Dorpstafel Ophemert

Neem contact op met de Dorpstafel

dorpstafelophemert@outlook.com
of via de brievenbus naast de ingang van Huis op Hemert

Reacties zijn gesloten.