Kandidaats-raadsleden verrast

Op 2 maart organiseerde de Dorpstafel Ophemert een bijeenkomst over de uitvoering van de kernagenda. In 2021 heeft de Dorpstafel met hulp van veel inwoners, organisaties en lokale ondernemers deze kernagenda opgesteld, met thema’s en actiepunten voor Ophemert. Deze variëren van meer veiligheid in het verkeer, meer activiteiten in het dorp, het laten zien van de geschiedenis en bijvoorbeeld het stimuleren van woningbouw. Allemaal onderwerpen die de inwoners raken in hun directe leefomgeving. De kernagenda bevat diverse onderwerpen en concrete plannen.

Jan Muller, de voorzitter van de Dorpstafel Ophemert: “het opstellen van de kernagenda was al best een uitdaging, maar papier is geduldig. Natuurlijk telt alleen straks het echte resultaat. We moeten dus slim aan de slag met de uitvoering, we willen de vaart erin houden”.

Tijdens de bijeenkomst was ook een grote groep kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad uitgenodigd. Alle kandidaten die in Ophemert wonen waren uitgenodigd en de meesten waren ook aanwezig. Zo waren er 7 partijen bij elkaar, om nou niet vanuit het brede bestuurlijke perspectief van West Betuwe naar de leefomgeving te kijken, maar juist vanuit het oogpunt van het dorp zelf.

De kernagenda Ophemert is opgedeeld in vier hoofdthema’s. Afgesproken werd dat er voor elk thema een coördinator gaat optreden. Lopende initiatieven en werkgroepen in Ophemert worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze hoofdthema’s en op sommige onderwerpen zal een nieuwe werkgroep aan de slag moeten. De Dorpstafel heeft toegezegd een goed overzicht te maken van de bestaande en nieuwe initiatieven en dit elk kwartaal met de coördinatoren en de gebiedsmakelaar van de gemeente te bespreken. Zo zorgt de dorpstafel niet alleen voor een papieren kernagenda, maar ziet de dorpstafel ook toe op de uitvoering.

Aart Kusters (oud-wethouder van de PvdA en inwoner van Ophemert): “natuurlijk kunnen niet alle plannen helemaal uitgevoerd worden, maar als we alleen al een deel van deze agenda echt realiseren, maakt Ophemert wel een grote sprong vooruit. Met leuke nieuwe activiteiten, betere toegang tot de natuur en bijvoorbeeld versnelling van de woningbouw”.

Jan Muller: ”het is niet de bedoeling dat wij als dorpstafel ineens de baas in Ophemert worden of zo. Of dat wij het verlengstuk worden van het gemeentehuis. Onze rol is vooral om het overzicht te bewaren en waar nodig mee te denken als zaken wat stroever lopen dan gedacht. Ook kunnen we verbindingen leggen binnen ons brede netwerk. Als het nodig is kunnen wij druk uitoefenen op het gemeentebestuur of andere partijen als een klein groepje inwoners onvoldoende gehoord wordt. Dan kunnen wij, namens het hele dorp, waar nodig wat meer druk zetten op uitvoering of maatregelen. Wij spreken tenslotte regelmatig de sleutelpersonen op het gemeentehuis. De Dorpstafel is vooral voor het verbinden en het ondersteunen van lokaal initiatief.”

De vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen waren verrast over de brede en concrete opzet van de kernagenda. En ze verwelkomden de nieuwe organisatorische opzet met coördinatoren en periodiek overleg. Emile Bode (kandidaat bij Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe): “mijn beeld is dat Ophemert voorop loopt in vergelijk met veel andere kernen. Ophemert pakt een mooie invulling van het kernenbeleid van de gemeente, ik hoop dat het nieuwe gemeentebestuur hier actief aan gaat meewerken”.

Reacties zijn gesloten.