Dorpstafel in oprichting i.s.m. Levend Landschap Ophemert

Bewoners welkom op ons digitale platform van  Levend Landschap Ophemert

Wilt u meedenken in projecten waardoor we het landschap rond Ophemert aantrekkelijker en meer ‘beleefbaar’ kunnen maken? Of meer bekendheid geven aan de cultureel historische waarde van Ophemert? Doe dan mee aan het vormgeven, opstarten en/of uitvoeren van projecten ten behoeve van het landschap van Ophemert. De werkgroep Levend Landschap Ophemert maakt nu haar start en u kunt participeren.

Werkgroep Levend Landschap Ophemert

Net voordat we werden geconfronteerd met het Covid 19 virus is de werkgroep Levend Landschap Ophemert, met ondersteuning van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, gestart met de oprichting van de werkgroep. Het streven is om samen met bewoners van Ophemert landschapsprojecten op te zetten en vorm te geven om daarmee het landschap van en rondom Ophemert aantrekkelijker en meer ‘beleefbaar’ te maken. Een eerste brainstormsessie van mogelijke projecten heeft met de werkgroepsleden plaats gevonden. Hierbij zijn onderstaande ideeën genoemd, onderverdeeld in 5 thema’s, zonder daarmee het gevoel te hebben compleet te zijn:

Thema Cultuurhistorie en streekgeschiedenis

  • Onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Ophemert. Het idee is om het verleden beleefbaar te maken.
  • Herbouw Mauritstoren(s) aan de Waal. De Mauritslinie weer zichtbaar maken door torens langs de Waal her te bouwen.

Thema landschap en biodiversiteit

  • Versterken van de landschaps- en natuurwaarden op het kasteelterrein Ophemert en de omliggende gronden.
  • Zwerfafval opruimen (deze werkgroep is al volop actief in Ophemert).

Thema hoogstamfruit

  • Oprichten van een hoogstambrigade.
  • Aantrekkelijker maken van het openbaar (snipper)groen.

Thema natuureducatie

  • Aanleg van een moes- of heemtuin.

Thema toegankelijkheid

  • Herstel en verbinden van oude paden door middel van de ontwikkeling van een Klompenpad.

Uw bijdrage

Heeft u aanvullende ideeën, een netwerk, kennis die u wilt inbrengen of wilt u graag helpen? Laat het dan, voor 31 januari weten, via https://landschapsbeheergelderland.nl/levend-landschap-ophemert/ of per mail naar p.majoie@hotmail.com. Na het verzamelen van aanvullende ideeën willen we volgende stappen gaan zetten. Keuzes maken uit de diverse ideeën, plannen maken hoe de projecten verder vormgegeven kunnen worden, wie erbij te betrekken zijn en voornamelijk de plannen ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Bedankt namens de werkgroep Levend Landschap Ophemert

Wilma Adriaans, Mieke Degenaar, Aart Kusters, Jetty van Lith, Patricia Majoie, Wim Scherphof

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *