De Schelp

De Schelp van Ophemert

Ophemert zet zich in voor de muziekschelp

Van oudsher is het al een van de beeldbepalende en centrale bouwwerken in ons dorp, centraal gelegen en bij uitstek ontmoetingspunt voor de bewoners rondom bijeenkomsten en evenementen. Je kunt er in Ophemert eenvoudigweg niet omheen: De Schelp.

Sloop is voorkomen

Tot voor een aantal jaren was De Schelp of Muziekschelp het middelpunt van Koningsdag, het Hèmers Fees, uitvoeringen van Euphonia en allerhande andere evenementen en uitvoeringen. De laatste jaren was er echter sprake van toenemend verval door schades, lekkage en niet meer functionerende verlichting, met als gevolg minder gebruik en een teloorgaande centrale functie in het dorpsleven.

In 2018 namen een aantal inwoners van Ophemert, onder bezielende leiding van wijlen Hans Kleinhout, het initiatief om deze neergaande ontwikkeling te keren en dit resulteerde in de oprichting van de Stichting Help De Schelp. Doel was om de voorgenomen sloop te voorkomen en De Schelp op te knappen en zijn oorspronkelijke functie weer terug te geven. Met een geldelijke ondersteuning vanuit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente, de inzet van vrijwilligers en de bijdragen van een aantal plaatselijke bedrijven, slaagde de stichting erin om de afgelopen 2 jaar samen met de Speeltuinvereniging een aantal stappen te zetten.

Resultaten zijn zichtbaar

Afgelopen voorjaar werden de resultaten van de inspanningen zichtbaar voor de bewoners: De Schelp werd bouwkundig en wat betreft schilderwerk en elektra aangepakt en kreeg zijn oorspronkelijke beeld en uitstraling weer terug. Voor de speeltuinvereniging ’t Slingerbos werden de speeltoestellen geplaatst en zijn inmiddels in gebruik genomen. De gemeente heeft bovendien een hekwerk met poorten geplaatst.

De komende weken staan bovendien nog een aantal zaken op stapel: door de rode haagplanten aan de slootzijde zal tegen doorloop en ter vermindering van risico’s voor kinderen, een paal-met-draad afscheiding worden geplaatst en de plantenbak voor De Schelp zal opnieuw ingeplant worden. Dan kunnen de nu aanwezige bouwhekken weer afgevoerd worden en krijgt het geheel de gewenste uitstraling voor bezoekers en voorbijgangers. Hiermee hopen we medio september De Schelp en het voorterrein inclusief
speeltuin hersteld en op orde te hebben gebracht, als centrale ontmoetingsplaats in ons dorp.

De Schelp is weer beschikbaar!

De Schelp is wederom beschikbaar voor allerhande activiteiten in het dorp: uitvoeringen, muziekconcerten, jazz sessies, activiteiten rond Koningsdag, Hèmers Fees, schoolactiviteiten en overige bijeenkomsten die een bijdrage leveren aan de verbinding tussen de burgers van Ophemert en het behoud van de plaatselijke cultuur en verbondenheid.

Heeft u of een vereniging of organisatie of groep waar u deel van uitmaakt plannen waarin het gebruik van De Schelp een rol kan spelen? Neem dan gerust contact op met de stichting en we ondersteunen uw initiatieven graag.

Op 25 september in Huis op Hemert vindt u de Stichting ook op de contactavond voor alle plaatselijke verenigingen en initiatieven. Kom gerust langs en bespreek uw plannen of stel ons uw vragen!

Contact

Stuur een mail naar jcwal@planet.nl


Stichting Help De Schelp,
Alexandra van Dedem
Wim van der Helden
Paul Sterk
JanKees van der Wal

Hulp gezocht!

Voor het klein onderhoud aan De Schelp en het terrein en groen ervoor gelegen, zoekt de Stichting nog een vrijwilliger, die (eventueel tegen een beperkte vergoeding) het dagelijks onderhoud op zich zou willen nemen. Iets op orde en netjes maken is immers één, maar netjes houden is minstens zo belangrijk! Interesse? Meldt u aan bij een van de leden van de stichting of zoek ons even op in Huis op Hemert op 25 september!

ARCHIEF

De Schelp is weer prachtig!

19 juni 2021 – De Schelp staat er weer stralend bij. De Ophemertse schildersbedrijven Bonno en Gebr. Vos, met de hulp van Wim van der Helden en Wout Scheurwater, hebben hem prachtig geschilderd. Hartelijk bedankt voor dit werk op jullie vrije zaterdag! Laten we nu met z’n allen de Schelp mooi houden.

Speeltuin ’t Slingerbos is open

11 mei 2021 – Meer dan 5 jaar heeft het bestuur van speeltuinvereniging ’t Slingerbos gewerkt om een speeltuin te realiseren in ons dorp. En het is gelukt! Op koningsdag is de mooiste speeltuin van Ophemert geopend! De speeltuin staat op het terrein van De Schelp in Ophemert, aan de Molenstraat (tegenover de Dreef). Iedereen is er van harte welkom van 8.30 – 20.00 uur. Om het woonplezier van de omwonenden niet te vergallen zou het fijn zijn als er niemand buiten deze tijden gebruik zou maken van de speeltuin.

Reacties zijn gesloten.