De Steendert

De Steendert is een prachtig natuurgebied aan de noordkant van Ophemert met open grasland en een klein stukje bos. Het gebied is 90 hectare groot, ingesloten tussen grote agrarische percelen, de kassen van Est en op afstand de Waal en de A15 en Betuwelijn. De Steendert bevat nog zichtbare kenmerken van het cultuurhistorische landschap van voor de grote ruilverkaveling. De relatief kleine en gebogen landbouwpercelen en ook oude landschapselementen zijn nog goed te zien. Bij de ruilverkaveling in 1998 werd dit gebied uitgezonderd van landbouwactiviteiten en overgedragen aan Staatsbosbeheer. Met als doel ruimte voor de natuur en behoud van het cultuurhistorische landschap.

Staatsbosbeheer heeft onlangs bij een gebiedsbijeenkomst een plan gelanceerd om een groot deel van De Steendert te gaan beplanten met bomen. Daarmee ontstaat een aaneengesloten bos. Drijfveer is een landelijke doelstelling om meer bomen aan te planten. Voorstel is om een cirkel van 400 meter rond de molen open te houden en de rest van het gebied bijna volledig aan te planten met bomen. Dit leidt tot een bomenrij van 2 kilometer breed aan de horizon, gezien vanuit het noorden (A15) en zuiden (Ophemert). Dit plan is in strijd met het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente West Betuwe. Daarin staat als doel “behoud én versterking van de kernkwaliteiten van de landschapsensembles, waarin de historie van het rivierenlandschap nog herkenbaar is”. Ook staat in het LOP om “de waarde van het Betuwse landschap voor de omliggende stedelijke gebieden te etaleren met een groots, open, groen weids stromenland.”

Melvin Könings maakt zich grote zorgen over deze plannen. Hij heeft op persoonlijke titel een uitgebreide toelichting opgesteld over de geschiedenis van De Steendert en over de mensen die er wonen, werken en recreëren. En over de impact van het bomenplan. Samengevat bevat zijn document drie concrete wensen:

1. Behoud zo veel mogelijk het huidige karakter van De Steendert.
2. Maak ruimte voor extra bomen, maar maximeer dit op 10 hectare.
3. Maak van de huidige beheerpaden officiële laarzenpaden.

Lees hier het document. Als u vragen, wensen of aanvullingen heeft, neemt u dan gerust contact op met Melvin Könings, dat kan via melvin@mkunlimited.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *