De Ideale Waaldijk

Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk in beroep bij de Raad van State, wil je dit steunen?

Beste supporter van een slanke Waaldijk,

Zoals jullie waarschijnlijk weten proberen we al vanaf medio 2018 invloed uit te oefenen op het waterschap (denk aan de brief van zo’n 30 bewoners aan het waterschap, begin 2019) om met een slanke dijk ons ‘iconische dijklandschap’ te behouden.

Iconisch: dat zijn woorden van RAAP, het grootste onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie in Nederland, dat in opdracht van het waterschap ons unieke en waardevolle landschap in kaart heeft gebracht.

Het waterschap is vergevorderd met zijn plannen om de dijk met grond te verbreden en ook nog beheerstroken aan te leggen. Om dit te realiseren wil het waterschap tussen Tiel en Waardenburg 2050 bomen kappen, 5 dijkhuizen slopen en nog meer schade aanrichten. Tot verdriet en boosheid van velen: bewoners hebben advocaten in de arm genomen.

Op 8 van de 19,5 kilometer dijk komt echter een constructie/een damwand op plekken waarvan het waterschap vindt dat de cultuur- of natuurwaarden hoog zijn; op de rest van het traject komt een goedkopere gronddijk.

Het waterschap weet precies en al lange tijd hoe ze die schade kunnen voorkomen, namelijk met de door ons ontwikkelde De Ideale Rivierdijk (DIR), of een betere variant daarop.

Als je DIR nog niet kent kijk dan naar deze korte animatie:

In bijgaand Opiniestuk wordt het concept simpel uitgelegd.

Wat staat op de rol van het Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk?

·         Op 11 november spreken wij met Tjeerd de Groot van D66. Hij is actief op het dossier dijkversterking in de Tweede Kamercommissie I&W. Hierbij hebben 2 ex-Kamerleden en enkele Raadsleden voor ons gelobbied.

·         Deze maand gaan we in gesprek met innovatiemedewerkers van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), gevestigd bij Rijkswaterstaat.

·         De dijkgraaf en heemraad komen voor ons naar Varik. Het waterschap heeft namelijk beloofd dat ze landelijk aandacht gaan vragen voor DIR en dat voordragen voor innovatief onderzoek.

En verder:

·         De gemeenteraad heeft harde noten gekraakt over de communicatie rond de dijkversterking (zie Het Kontakt en varik.nl)

·         De Raad heeft een motie aangenomen om onderzoek te doen een buitendijks wandel/fietspaadje op de dijkvoet (dit is een onderdeel van De Ideale Rivierdijk)

·         We hebben een quiz georganiseerd om de bewoners van Ophemert, Varik, Heesselt, Opijnen en Neerijnen te informeren over de gevolgen voor onze mooie leefomgeving ; iets waar het waterschap in zijn voorlichting erg vaag over is (bekijk de antwoorden >>)

·         Het waterschap kreeg adhesiebrieven voor DIR van Natuur en Milieu Gelderland en van de Vereniging Behoud Lingelandschap

Gisteren kregen we ook steun van een dijkenexpert: professor Stefan van Baars! – zie bijlage

En we gaan in Beroep bij de Raad van State

Uiterlijk 6 december ligt ons Beroepschrift bij de Raad van State op de mat.

Want DIR, een volwaardig alternatief, dat nota bene is ontwikkeld in samenspraak met en ondersteund door een waterschapsingenieur, is door het waterschap afgewezen zonder dat er serieus onderzoek naar is gedaan. Procedureel is dit niet goed gegaan.

In de Milieu Effect Rapportage staat dat het waterschap ons waardevolle landschap mag aantasten omdat er geen alternatieven zijn. Die zijn er dus wel, en die zijn bekend: met DIR kan ons iconische dijklandschap behouden blijven en krijgen we zelfs een EXTRA veilige dijk.

Jouw steun

We willen zoveel mogelijk namen onder het Beroepschrift, dus stuur deze mail door naar mensen die hun leefomgeving ook belangrijk vinden. Met gemak zou het Beroepschrift ondersteund kunnen worden met 30-50 namen.

Wil je meer informatie of wil je straks eerst de precieze tekst zien: dat kan natuurlijk ook.

Wat hebben we nodig voor jouw steun:

Naam

Adres

Mailadres

Alvast dank.

Hartelijke groet,
Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk
Louis de Jel

Reacties zijn gesloten.