Vooraankondiging Kerstconcert

Stichting Van der Koppel – Van den Heuvel organiseert voor de achttiende keer een kerstconcert in de
Sint Maartenskerk in Ophemert op zaterdag 09 december 2023 het concert begint om 14.00 uur (de kerk is open vanaf 13.30 uur)

Het bestuur heeft Vocal group Zinnia uit Varik gevraagd invulling te geven aan ons kerstconcert.

Iedere 65-plusser, behorend tot de doelgroep van onze stichting, kan binnenkort een uitnodiging verwachten en zich aanmelden.

Wij hopen u tijdens ons concert te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van stichting Van der Koppel- Van den Heuvel

Sint Maartenskerk Ophemert – Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 is van start!

Zaterdag 14 januari, 12.00uur. Een bijzonder moment! We zullen de klokken luiden van onze kerk om het startsein te geven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op de rekeningnummers van de kerk, te vinden op de website www.sintmaartenskerkophemert.nl
En bent u geen lid, maar wilt u wel bijdragen aan onze kerk, neem dan contact op, informatie vind u op onze website.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Zin om samen te zingen?

Heb je zin om samen te zingen? Kom dan zingen bij het nieuwe Vrouwenkoor La Rosa! De repetities zijn in Ophemert in de St. Maartenskerk. We repeteren op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. De komende repetities zijn op 19 mei, 16 en 30 juni.

Wij zingen een gevarieerd meerstemmig repertoire van klassieke tot lichte muziek, begeleid op de piano. We staan stil bij houding, adem, gezond stemgebruik en samenklank.

Het is fijn als je al enige zangervaring hebt. Wees van harte welkom, jong en oud, en laat je stem kwinkeleren!

Klik hier voor meer informatie

Dodenherdenking op 4 mei

Dodenherdenking Sint Maartenskerk Ophemert woensdag 4 mei.

Jaarlijks staan we tijdens Nationale Dodenherdenking stil bij de slachtoffers van oorlog en geweld. Zeker in deze tijd is het van belang om met elkaar stil te staan bij het thema van de Nationale Dodenherdenking van dit jaar: Vrijheid in Verbondenheid.

Graag nodigen wij u uit om woensdag 4 mei de Dodenherdenking bijeenkomst in de St. Maartenskerk van Ophemert en Zennewijnen (Molenstraat 17, Ophemert) bij te wonen. Bij deze Dodenherdenking wordt samen in momenten van stilte en muziek stilgestaan bij het verleden en het heden. Tijdens de bijeenkomst wordt muziek ten gehore gebracht door o.a. Bert van den Brink op het orgel en Gonnie van Heugten, sopraan.

Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u een kaars aansteken. Aan het einde worden gezamenlijk bloemen gelegd bij het monument onder de toren in de kerk.

De kerk is vanaf 19.30 uur open, de herdenking begint om 19.45 uur. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten.

Jong & oud, u bent van harte welkom om deze herdenkingsdienst bij te wonen en hopen u 4 mei te mogen begroeten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tonnie Vermeulen via mail vermeulen-wild@hotmail.com of telefonisch 0344-651264.

Annulering: Muziek met Ontmoeting op 14 november

Onlangs hebben wij u geïnformeerd dat er zondag 14 november, na succesvolle edities in 2018 & 2019, weer een concert in de St. Maartenskerk georganiseerd zou worden. Helaas heeft de organisatie moeten besluiten om door het stijgende aantal corona gevallen dit concert in november niet plaats te laten vinden.

Wij hopen Muziek met ontmoeting in het voorjaar van 2022 te mogen organiseren en u dan alsnog te kunnen ontmoeten!