Kom ook naar de inwonersbijeenkomst!

We hebben zin in 30 november! De Dorpstafel Ophemert organiseert dan weer een brede inwonersbijeenkomst in Huis op Hemert. Vorig jaar vond er voor het eerst zo’n bijeenkomst plaats. Resultaat van die bijeenkomst was een Kernagenda 2022 (nogmaals bijgevoegd). Doel is woensdagavond 30 november opnieuw veel inwoners op de been te krijgen die samen aan de slag gaan om het leven in Ophemert aangenamer te maken. Samen werken aan onze toekomst in Ophemert. Wat vinden wij belangrijk voor het wonen en leven in Ophemert? Hoe maken wij van Ophemert een nog leuker dorp?

Dit jaar zijn al veel plannen van de Kernagenda 2022 gerealiseerd. Idee is om op 30 november de inwoners daar kort over bij te praten (terugkijken). Dus we gaan echt geen jaarverslag geven of zo of uitgebreide toelichting op ontwikkelingen, maar we laten wel kort (max 5 minuten) zien dat er de afgelopen 12 maanden een hele hoop gebeurd is. En dat samen afspraken maken en met werkgroepen werken een hoop resultaat oplevert. Doel is dat we vooral vooruitkijken: wat gaat er goed, wat kan er beter, hoe dan, wie dan, wie pakt dat op en wat zou dat kosten? Dat is de informatie die we nodig hebben voor de nieuwe Kernagenda Ophemert 2023. We gaan samen kijken of we zaken kunnen verbeteren in Ophemert, wat we daar samen aan kunnen doen en waar we de gemeente nodig hebben.

De inloop is vanaf 19:00 uur, om 19:30 start de bijeenkomst (wees op tijd aanwezig!). We beginnen dan plenair (met de hele groep), waar Matthieu van Tricht als kersverse voorzitter van de Dorpstafel iedereen heel kort welkom heet. Hij geeft dan vrij vlot de microfoon aan mij door, mijn rol die avond is om een beetje gespreksleider te zijn. We hebben dan eerst een kort interview met Wim van Driel, die een dringende oproep zal doen voor bestuursleden voor het dorpshuis Huis op Hemert. Daarna gaan we aan de slag aan 6 “praattafels”. Dit zijn de 4 thema’s uit de Kernagenda (Verkeer/Veiligheid, Zorg/Welzijn, Natuur en Leuke Activiteiten) en eentje over wonen (omdat dit nu actueel is) en eentje over de dijkverzwaring (ook actueel). Bij de praatlocaties staat een flipover waar inwoners thema’s, wensen, projecten, trefwoorden etc kunnen inbrengen. Elk thema heeft een gespreksleider die ook de stift vasthoudt. En we hebben een zevende flipover, de klaagmuur. Als mensen willen mopperen over een losliggende stoeptegel, dan kan dat (alleen) daar. Bedoeling is dat op de flipovers bij de praattafels zaken komen te staan die in de nieuwe Kernagenda 2023 moeten (of daarin moeten blijven), dus waar we concreet met elkaar aan willen werken. Geformuleerd in Doelen, Aandachtspunten en Status. De bijeenkomst heeft een heel open karakter en zo min mogelijk agenda of voorbereiding. Dat past precies in het bottom-up werken, dus geen top-down sturing van dit soort bijeenkomsten.

Aan het einde van de bijeenkomst zetten we ook nog de vrijwilliger(s) van het jaar uit Ophemert in het zonnetje. Samenwerken moet je vieren! We rekenen op jullie komst en actieve inzet. Stuur dit bericht gerust door naar inwoners uit Ophemert, waarvan je hoopt dat ze ook komen. En heb je vooraf vragen of wensen, bel of mail gerust!

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpstafel Ophemert,
Melvin Könings
GSM: 06 4262 7976

Glasvezel pas eind 2023 klaar

De Dorpstafel heeft contact gehad met de Gemeente over de voortgang van de aanleg van een glasvezelkabel in Ophemert. Helaas is de informatie over de planning erg teleurstellend. De aanleg van een glasvezelkabel is van start gegaan, er zijn al woningen waar vanuit de straat boringen naar de voordeur zijn gemaakt. Er moet ook nog een pop station worden geplaatst. Hiervoor is overeenstemming bij het voetbalveld. Dan moet er nog het hoofdleidingwerk gemaakt worden. Het is een continue proces, afhankelijk van beschikbaar materiaal en capaciteit. Het project moet eind december 2023 zijn afgerond. Mogelijk in verband met dijkverzwaring kunnen enkele dijkadressen nog vertraging oplopen.

Gebiedsbijeenkomst de Steendert

Op 7 december a.s. nodigt Staatsbosbeheer Rivierengebied West u van 19.00 tot 21.00 uur van harte uit voor een bijeenkomst in Dorpshuis Est. Staatsbosbeheer wil het natuurgebied De Steendert, van 90 hectare bij Est en Ophemert, verder ontwikkelen zodat het toekomstbestendig en afwisselender wordt voor mens, plant en dier. Wij zien hier kansen om invulling te geven aan de bossenstrategie en meer bos te realiseren, passend in het Betuwe landschap. Onze wens is een mooi landschappelijk gebied met een afwisseling van openheid en bos. Na een goed bezochte eerste bijeenkomst afgelopen juli, hebben wij een ontwerp gemaakt van een mogelijke inrichting. Hierbij zijn veel van de in juli besproken onderwerpen meegenomen.

Sinterklaasactie Waalruiters West

“Zachtjes gaan de paardenvoetjes”
Verwen jezelf met heerlijke banketbakkers kruidnootcake en steun de Waalruiters West uit Ophemert!

De ruiters van Waalruiters West verkopen kwaliteitscake van banketbakker Jan Pieter Duin: 1 cake van 400 gr voor €5,- en 2 cakes voor €9,-

Op zaterdag 26 november komen we met paard en pietjes door de straten van Ophemert voor de verkoop aan de deur. Vrijdag 25 november zullen we langs de huizen in het buitengebied gaan.

Bestellen in de voorverkoop is ook mogelijk. Dit kan via https://www.facebook.com/waalruiterswest/ of de mail waalruiters.ophemert@gmail.com. Bestellingen die in de voorverkoop gedaan worden, worden uiterlijk 30 november afgeleverd.

Huis op Hemert bruist!

De activiteitencommissie van Huis op Hemert organiseert dit seizoen diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen van bewoners van Ophemert en omstreken. Huis op Hemert staat voor ontmoeten, beleven en genieten. Wij vinden het leuk om u te laten weten wat er is georganiseerd en de animo voor deze activiteiten. De activiteitencommissie nodigt u uit om deel te nemen aan activiteiten en ontvangt ook graag nieuwe ideeën. Hierbij een verslag van de activiteiten die recent zijn georganiseerd:

23 september 2022
Fietspuzzeltocht vanuit Huis op Hemert.
Wat jammer, het regende, maar er waren toch 7 diehards die de regen deed doorstaan.
Één was er onderweg afgehaakt dus bleven er 6 over. Onze complimenten daarvoor.
1e prijs een taart ging naar Hennie van Burk
2e prijs schaal bitterballen naar Ans en Stef van Ooijen
3e prijs doos Merci was voor Chris en Diny Hol
Alberti van Bommel viel helaas net buiten de prijzen maar mocht gezellig mee smullen.
De taart werd aangesneden, bitterballen gebakken en er was een rondje merci.

22 oktober 2022
Dansavond met Just-M! uit Meteren
Wat was het druk en gezellig; een leuke avond voor jong en oud! De avond werd in stijl geopend door de Streetdance groep, in samenwerking met Just-M!. Na het voorprogramma was een kleine pauze, de zaal liep zachtjes aan vol en Just-M! begon aan hun avondvullende programma.
Wat een fijne sfeer hing er en er werd volop meegezongen en gedanst!! Jullie waren in grote getale aanwezig. We hebben een hoop bekende maar ook een heleboel nieuwe gezichten gezien uit Ophemert en omstreken. Het was een zeer geslaagde avond en wij hopen dat jullie net zo hebben genoten als wij van de activiteitengroep.

Vindt u ook dat het voor herhaling vatbaar is laat het ons dan weten via een reactie op Facebook of op het online dorpsplein: ophemert.nl

28 oktober 2022
Halloween filmavond
Ook voor de doelgroep 12 tot 18 jaar wil Huis op Hemert iets betekenen. Daarom dit jaar voor het eerst aansluitend op de Spooktocht, georganiseerd door de Jeugdsoos, de eerste Halloween filmavond. De zaal was helemaal in thema en er zijn twee films gedraaid. Om het bioscoop gevoel te krijgen was de entree 5,00 inclusief drankje, chips en snacks. Om acht uur kwamen de eerste geschminkte gasten binnen met een zitzak om lekker op te gaan liggen om te kijken. Eerst was het vrij rustig in de zaal maar al snel werd er mee gegild. Voor de pubers die geweest zijn op deze eerste Halloween filmavond een dik applaus namens de heksen.

Verdere activiteiten dit jaar:
19 november  Stand-up Comedians avond
07 december  Bloemschikavond
17 december  Winterfeest in samenwerking met muziekvereniging  Euphonia

Tot ziens op 1 van deze avonden

Team activiteitengroep Huis op Hemert

Inwonersbijeenkomst op 30 november

Op woensdagavond 30 november organiseert de Dorpstafel Ophemert weer een brede inwonersbijeenkomst in Huis op Hemert. Vorig jaar vond er voor het eerst zo’n bijeenkomst plaats. Resultaat van die bijeenkomst was een Kernagenda 2022. Inmiddels hebben bijna alle 26 kernen van de gemeente West Betuwe een eigen kernagenda en wil het nieuwe gemeentebestuur ook kerngericht werken. Die kernagenda’s zijn daarin leidend.

Doel is opnieuw veel inwoners op de been te krijgen die samen aan de slag gaan om het leven in Ophemert aangenamer te maken. Samen werken aan onze toekomst in Ophemert. Wat vinden wij belangrijk voor het wonen en leven in Ophemert? Hoe maken wij van Ophemert een nog leuker dorp? Dit jaar zijn al veel plannen van de Kernagenda 2022 gerealiseerd. De Dorpstafel en betrokkenen praten u daar graag over bij. En we kijken ook vooruit: wat gaat er goed, wat kan er beter, hoe dan, wie dan en wat kost dat? Samen kijken of we zaken kunnen verbeteren in Ophemert, wat we daar samen aan kunnen doen en waar we de gemeente nodig hebben.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de vrijwilliger van het jaar uit Ophemert in het zonnetje gezet. Toegang is natuurlijk gratis en u krijgt wat lekkers aangeboden. De inloop in Huis op Hemert is vanaf 19:00 uur, om 19:30 start de bijeenkomst (wees op tijd aanwezig!).

Meer laadpalen in Ophemert

De gemeente wil meer laadpalen plaatsen, zodat mensen die geen eigen oprit hebben ook een elektrische auto kunnen kopen als ze dat willen. De locaties van de laadpalen wordt samen met de bewoners gekozen. Afgelopen januari vroeg de gemeente aan de inwoners van Ophemert waar de tweede laadpaal zou moeten komen (dat is dus in de Yellowstraat geworden). In maart startte de campagne ‘Ook hier straks laden?’. De gemeente communiceerde via Het Kontakt, de website ophemert.nl, de Facebook pagina Ophemert, en met stoeptekeningen op potentiële locaties.

Er zijn nu twee laadpalen beschikbaar: in de Kapelstraat en in de Yellowstraat. Op het kaartje is de zien waar de komende jaren nog meer laadpalen zouden kunnen komen. Meer informatie over het laadpalenplan en hoe je zelf een locatie aan kunt vragen: https://www.westbetuwe.nl/duurzaam-vervoer

Kees Kruitwagen: Dichter bij de wijngaard

-Proza en Poëzie uit het leven van een wijnboer- 

Wijngaard De Kruithof brengt in de wijnmaand oktober een dichtbundel uit ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de wijngaard in Ophemert en 50 jaar wijnkennis en ervaring van Kees Kruitwagen.

In de dichtbundel staan gedichten, verhalen en mijmeringen van Kees Kruitwagen die hij in de loop der jaren aan het papier heeft toevertrouwd en waarvan nu een selectie is uitgebracht in deze jubileumuitgave.

‘Mijn gedichten, verhalen en spinsels heb ik in deze bundel samengevat in 4 seizoenen; de seizoenen van de wijngaard, maar ook de seizoenen van het leven. Ernst en luim vindt u in deze bundel terug. Zij horen immers bij het leven. Een bundeling van proza en poëzie uit het leven van een wijnboer’, zo staat te lezen in zijn voorwoord.

Naast de dichtbundel is dit jaar ook een speciale jubileumwijn uitgebracht, De Witte Heerlijckheid – Cuvée Jubilé en een unieke jubileumwijnkist, compleet met de dichtbundel, een fles jubileumwijn en een glas met logo van Wijngaard De Kruithof.

Het eerste exemplaar van de complete jubileumuitgave werd tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt aan wethouder mevrouw Jacoline Hartman.

Alle jubileumuitgaven:

  • bundel ‘Dichter bij de wijngaard’
  • jubileumwijnkist compleet
  • fles of doos De Witte Heerlijckheid – Cuvée Jubilé

zijn ook afzonderlijk te koop bij Wijngaard De Kruithof.

 

Een heel leuk artikel over deze speciale gebeurtenis stond in Het Kontakt van 25 october. KLIK HIER om het te lezen

Themabijeenkomst ‘Schade tijdens de werkzaamheden’

Bouwcombinatie Mekante Diek is bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van dijkversterking Tiel‑Waardenburg. Volgend voorjaar start de uitvoering. Dat gaat niet ongemerkt voorbij. Dijkbewoners gaan hinder ondervinden van de werkzaamheden. Schade kan daar onderdeel van uitmaken. Als dat gebeurt, wilt u weten waar u aan toe bent. Daarom organiseert Waterschap Rivierenland een themabijeenkomst voor bewoners die langs en net achter de dijk wonen over het onderwerp ‘Schade tijdens de werkzaamheden’. Bouwcombinatie Mekante Diek is deze avond ook aanwezig.

De bijeenkomst vindt plaats op twee locaties:

  • Donderdag 10 november in Huis op Hemert, Blankenburgsestraat 3 in Ophemert.
  • Woensdag 16 november in dorpshuis Toevershof, Walgtsestraat 5 in Varik.

Programma

Voor beide locaties geldt: u bent welkom om binnen te lopen vanaf 19.00 uur. Met een kop koffie of thee kunt u plaatsnemen voor de presentatie. Deze start om 19.15 uur en duurt een uur. De bijeenkomst eindigt om 20.30 uur.

We zien u graag op donderdag 10 november in Ophemert of woensdag 16 november in Varik!

Muziek in de Dienst – St Maartenskerk.

Op zondag 23 oktober zal Gospelgroep Ichtus haar medewerking verlenen aan de kerkdienst. Gospelgroep Ichtus is een warme en betrokken groep mensen die al ruim 35 jaar vol passie over het geloof zingt. Ze hebben zo’n 35 enthousiaste leden van 15 jaar en ouder. Ze zingen zowel Engelse- als Nederlandstalige gospelmuziek. Ze worden begeleidt door dirigent Menno Albers. Deze dienst wordt geleid door Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma en het thema is vallen en opstaan.