Nieuwsbrief 27-3-2020 Stichting Van der Koppel-Van den Heuvel

Van harte wensen wij u een goede gezondheid toe en wij hopen dat dat zo mag blijven en dat u door geen enkel virus getroffen zult worden. Om zo weinig mogelijk risico te lopen moeten wij allen voorlopig thuis blijven en dat geldt ook voor de meesten van onze bestuursleden. Ook wij hebben geen mogelijkheid meer om bijeen te komen. Maar pas geleden heeft er nog een vergadering plaats gehad en gelukkig hebben we de telefoon en de computer om met elkaar in contact te blijven, te overleggen en besluiten te nemen. Daarover willen wij u het volgende meedelen.

Door de ontwikkelingen rond het corona virus en de maatregelen van de overheid heeft het bestuur moeten besluiten dat er dit jaar helaas geen KOPPELMIDDAG gehouden kan worden. Dat vinden wij bijzonder spijtig voor de mensen die tot onze doelgroep behoren, omdat wij weten hoe zeer die jaarlijks feestmiddag op prijs wordt gesteld. Daarom waren wij aanvankelijk van plan iedereen te verrassen met een kleinigheidje, een attentie die we met uw hulp overal wilden bezorgen. Bij nader in hebben wij dit plan laten vallen omdat wij u en onszelf niet aan extra risico’s willen blootstellen.
Om deze en vele andere redenen zien wij reikhalzend uit naar het moment dat deze crisis voorbij is en wij opgelucht de draad van ons leven weer op kunnen nemen.

Wij zullen u steeds van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Zo kunnen wij u meedelen dat het bestuur druk bezig is met nieuwe bestuursleden te zoeken. Wij hebben al twee nieuwe bestuurders dat zijn Ton Jansen voor 1,5 jaar als coördinator en Frank van de Geijn als penningmeester. Ton is op zoek naar een secretaris m / v.
Het bestuur bestaat op dit moment dus uit Voorzitter dhr. S. Stoop, mevr. J.J. Mol-van Ommeren, dhr. A.W.H.M. Jansen, dhr. F.G. van de Geijn, en tot 23 mei a.s. A.G. van de Geijn.

André verlaat per 23mei als bestuurder de stichting. Gezien de bijzondere omstandigheden zal André, zo nodig na 23 mei nog assisteren. Zijn afscheid zou zijn tijdens de Koppelmiddag plaats hebben maar gaat dus niet door, en dat komt natuurlijk op een later moment evenals het voorstellen van de nieuwe bestuursleden.

Wij gaan deze berichten ook plaatsen op de site van Varik en Ophemert en ook op de site van onze stichting en vragen u dit ook bekend te maken in uw omgeving voor zover dat mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Stichting
Van der Koppel – van den Heuvel

Weverstraat riool werkzaamheden

Werkzaamheden Weverstraat Ophemert.

De gemeente Neerijnen heeft de AVRI gevraagd om de Weverstraat in Ophemert her in te richten. Avri heeft nu opdracht gegeven voor het uitvoeren van riool- en wegwerkzaamheden in de Kapelstraat en Weverstraat in Ophemert. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is: Harteman weg en waterbouw BV uit Tiel. In deze brief willen wij u informeren over de uitvoering die op korte termijn gaat starten.

Welke werkzaamheden gaan we uitvoeren:

In de Kapelstraat vanaf de kruising met Blankenburgrsestraat naar de Weverstraat wordt een nieuw regenwaterriool gelegd. In de Weverstraat komen een nieuw regenwaterriool en vuilwaterriool. Naar de percelen wordt een nieuwe regenwater aansluiting gemaakt. De bovenconstructie van de Weverstraat wordt opnieuw opgebouwd en voorzien van nieuwe bestrating.

Waar moet u als buurtbewoner rekening mee houden:

Kapelstraat:
Het regenwaterriool wordt aangelegd in het trottoir voor de Prins Willem Alexander school. De Kapelstraat blijft open voor verkeer. De straat wordt ter plaatsen van de werkzaamheden voor de helft afgezet in combinatie met een voorrangsregeling.

Weverstraat:
Tijdens de werkzaamheden is de Weverstaat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Per fase zijn de aanliggende woningen te voet en met rolstoel bereikbaar. Bewoners wordt verzocht de auto tijdens de werkzaamheden, in de fase waarin de woning ligt, elders te parkeren.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd:

De aannemer gaat op 10 en 11 juli keten en containers plaatsen en andere voorbereidingen treffen. Vanaf 12 juli tot 21 juli worden de werkzaamheden uitgevoerd in de Kapelstraat. Na de bouwvak start de Aannemer op 14 augustus in de Weverstraat. De planning is om het werk medio oktober gereed te hebben.

Informatie:

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Jan Schalkwijk, medewerker van de Avri via e-mail schalkwijk@avri.nl of telefoonnummer 06 4836 8008.

 

Cursus schilderen over Jozef

Op woensdag 16 november is de eerste gespreks- en schilderavond over Jozef; de eerste van vier avonden over Jozef. Vorig jaar stonden vier bijbelse vrouwen centraal, deze keer een Bijbelse man, een aartsvader. De afgelopen tijd zijn in lezingen en preek en de verhalen van Jozef al aan de orde geweest. Rijke verhalen die ons veel te zeggen hebben en die ook raken aan onze persoonlijk levenservaringen. Wij gaan nog even verder op dat spoor en ook op een creatieve manier.

De avond zal bestaan uit een gespreksgedeelte over een Jozefverhaal uit de Bijbel, en daarna gaan we onder leiding van kunstenares Soraya van Houwelingen er ook over schilderen. De avonden zijn om en om in Heesselt, en in de Torenhof in Ophemert. De leiding is beurtelings in handen van de predikanten van Varik/Heesselt en Ophemert/ Zennewijnen. De eerste avond is in Heesselt,-in het atelier van Soraya ( Kerklaan 1) en wordt geleid door ds. Annemieke de Bruijn.

U kunt zich per avond, of voor alle vier de avonden opgeven, graag vóór 14 november. E-mail: predikant@stmaartenskerkophemert.nl  of T 06-29822102. De kosten per avond bedragen € 7,50 euro. U bent van harte welkom!

Uw foto op de voorkant van ‘t Hemers Krantje in 2016

redactie2Maakt u/jij de mooiste foto voor op de voorkant van ‘t Hèmers Krantje. Wij, de redactie ‘t Hèmers Krantje willen de voorkant van het krantje in het jubileum jaar (10e jaargang) laten ‘aankleden’ door een inwoner van Ophemert of Zennewijnen. Een foto die passend is bij het jaargetij, een foto die het mooiste stukje Zennewijnen laat zien, of juist die foto die Ophemert wel heel mooi uitlicht, stuur hem op en hij dingt mee naar een prominente plek op één van de zes uitgaves van ‘t Hèmers Krantje, voorop!

De enige spelregel waar u mee rekening dient te houden;  een staande foto die digitaal is gemaakt. U kunt uw foto(s) digitaal sturen naar fotos@ophemert.nl. Foto’s die niet worden geselecteerd voor de voorzijde worden en krijgen toch een plekje; een soort van fotoarchief op www.ophemert.nl.
Veel plezier, we zien uw/jouw digitale post tegemoet !

De redactie van ‘t Hèmers Krantje