Update werkzaamheden Dijkversterking Tiel-Waardenburg uitvoeringsvak D+E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

In uitvoeringsvak E hebben we de sleuf voor de damwanden afgemaakt. We gaan hier verder met de verbreding aan de buitendijkse zijde, zodat we de damwandstelling op kunnen stellen.

Alle damwanden in uitvoeringsvak D zijn aangebracht (laatste stuk bij steenfabriek Wienerberger). Dat betekent dat de stelling klaargemaakt wordt voor transport en naar uitvoeringsvak E gebracht wordt. Dat is naar verwachting maandag 11 december. Na transport van de stelling, beginnen we met het aanbrengen van damwanden. We starten ten oosten van de dijkafrit Hermoesestraat en werken in de richting van Tiel.

Vooruitblik Kerstvakantie en 2024

Vanaf vrijdag 22 december start bij ons (en bij onze onderaannemers) de Kerstvakantie. Tot en met 7 januari 2024 zijn wij niet aan het werk. Tijdens de kerstvakantie is ons algemene nummer 06 2159 0937 op werkdagen telefonisch bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten tot na de kerstvakantie.

In een van de wekelijkse informatiemails voor de kerstvakantie verzorgen we een vooruitblik naar de werkzaamheden in 2024.

Met vriendelijke groet,
Chantal Schoen | Omgevingsmanager
Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

c.schoen@duravermeer.nl – 06 3063 28 37

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

De piek in de waterstand is voorbij, het water zakt langzaam weg. In overleg met de dijkbeheerder mogen wij werkzaamheden weer opstarten.

In uitvoeringsvak E, tussen de Hermoesestraat en de Bredestraat graven wij over een lengte van ongeveer 100 meter de heisleuf. Daar zijn wij vandaag mee begonnen.

Deze week starten wij ook met het maken van een verbreding aan de buitendijkse zijde, zodat we de damwandstelling op kunnen stellen.

Zodra de damwandstelling in uitvoeringsvak D (bij steenfabriek Wienerberger) klaar is, wordt deze klaar gemaakt voor transport naar uitvoeringsvak E. Dat verwachten wij eind volgende week of begin de week daarop.

Voor de Kerstvakantie brengen wij een deel van de damwanden in uitvoeringsvak E aan, op de plek waar de heisleuf gegraven wordt.

Voor het aanbrengen van damwanden moet er op een aantal adressen extra trillingsmonitoring worden geplaatst. Daarover neem ik separaat contact op met de bewoners.

Met vriendelijke groet,
Chantal Schoen | Omgevingsmanager
Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

c.schoen@duravermeer.nl – 06 3063 28 37

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update uitvoeringsvakken G en H

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvakken G en H (Ophemert en Varik). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Hoogwater

Door de vele regenval stijgt het waterpeil nog steeds, we verwachten nu dat de piek optreedt rond 22 november. Onze hoogwatercoördinator houdt dit nauwlettend in de gaten en stemt dit af met de dijkbeheerder van het Waterschap. Dit heeft gevolgen voor onze werkzaamheden aan de dijk. Nagenoeg alle werkzaamheden worden vanaf dinsdag stilgelegd tot nader bericht.

In vak G zijn geen werkzaamheden gepland aankomende periode, het laatste materieel wordt afgevoerd naar binnendijks en blijft daar tot de waterstanden weer werkzaamheden buitendijks toelaten

– Buitendijks in uitvoeringsvak H zijn geen werkzaamheden gepland.
– Binnendijk in uitvoeringsvak H starten wij vanaf 28 november met de sloop van het bovengrondse deel van de oude woning Waalbandijk 2D Varik. Het ondergrondse deel verwijderen wij nadat de waterstanden weer gezakt zijn en in samenspraak met de dijkbeheerder.

Met vriendelijke groet,
Martijn Jansen | Omgevingsmanager
Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

omgeving@mekantediek.nl – 06 2159 0937

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden uitvoeringsvak E (Zennewijnen)

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvak E. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Zoals in de mail van vorige week aangegeven stijgt de waterstand in de Waal. Tijdens de uitvoeringsgesprekken die bij de meeste ontvangers van deze mailing gevoerd zijn, is dit ook besproken. We stonden gesteld om de werkzaamheden op te starten maar in overleg met de dijkbeheerder van Waterschap Rivierenland is besloten dit niet te doen.

De komende twee weken starten wij deze werkzaamheden ook niet meer op. Zodra er een nieuwe (verwachte) startdatum bekend is, informeren wij jullie via dit nieuwsitem en de BouwApp.

Tot die tijd wordt er vanuit Mekante Diek geen mailing verzonden.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn, ontvang ik deze graag.

Met vriendelijke groet,
Chantal Schoen | Omgevingsmanager

omgeving@mekantediek.nl – 06 2159 0937

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden uitvoeringsvak E (Zennewijnen)

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvak E. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

We verwachten dat we in de loop van week 47, over twee weken, starten met het aanbrengen van damwanden. De start van de damwandwerkzaamheden is afhankelijk van hoe de werkzaamheden in uitvoeringsvakken C en D vorderen en van hoogwater. Onze waterstandencoördinator houdt dit nauwlettend in de gaten en stemt af met de dijkbeheerder.

We zijn bezig met het inrichten van het opslagterrein op het perceel tussen de Molenstraat en de Waalbandijk. Zodra het grondwerk hier klaar is, gaat de machinist verder met grondwerkzaamheden in uitvoeringsvak E tussen de Hermoesestraat en de Bredestraat. We gaan verbredingen maken voor de opstelling van de damwandstelling, bovenop de dijk en graven de heisleuf.

De stijgende waterstand heeft gevolgen voor onze werkzaamheden. Als de planning van onze werkzaamheden hierdoor verandert, ontvangt u van ons een update via deze mailing en de BouwApp.

Met vriendelijke groet,
Chantal Schoen l Omgevingsmanager

omgeving@mekantediek.nl – 06 2159 0937

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

De aankomende 2 weken …….

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvakken G en H. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

De aankomende 2 weken vinden er weinig tot geen werkzaamheden plaats in uitvoeringsvak H
In vak G voeren wij nog wel werkzaamheden uit hier brengen wij klei aan tegen het buitentalud, deze klei wordt buitendijks uit het depot of rechtstreeks uit het schip naar de locatie gereden waar het verwerkt wordt.
Afhankelijk van de aanvoer van de klei en de waterstand aankomende periode gaan wij verder met het verwijderen van de steenbekleding en aanvullen van de klei aan de buitenzijde van de dijk werkend vanuit Ophemert in de richting van Varik

Hoogwater

Door de vele regenval stijgt ook het waterpeil. Onze hoogwatercoördinator houdt dit nauwlettend in de gaten en stemt dit af met de dijkbeheerder van het Waterschap. De verwachting is dat het waterpeil de aankomende week verder stijgt. Dit heeft gevolgen voor onze werkzaamheden.. Als we beter kunnen inschatten wat de invloed hiervan is op onze andere werkzaamheden, dan zullen we dit communiceren (per e-mail of via de BouwApp).

 

Met vriendelijke groet,

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

omgeving@mekantediek.nl – 06 2159 0937

 

 

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord

Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Afsluiting fietspad Ophemert

Per 25 september sluiten we het fietspad bij Ophemert in uitvoeringsvak G af

(voor de locatie van de uitvoeringsvakken kijkt u op het digitale bezoekerscentrum: www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl). Het fietspad wordt afgesloten vanaf de Waalbandijk-Dijkstraat tot aan de kruising Waalbandijk-Molenstraat. Fietsers gaan vanaf dan over de Waalbandijk, die toegankelijk blijft voor al het verkeer. Op bovenstaand kaartje kunt u zien om welk fietspad het gaat (paarse lijn). We plaatsen tijdens de afsluiting waarschuwingsborden met ‘Fietsers op rijbaan.’

Waarom sluiten we het fietspad af?

Het fietspad wordt afgesloten omdat aan het bovenste gedeelte van de dijk gewerkt gaat worden. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is werkruimte nodig. De afsluiting zorgt daarnaast voor een verminder van transportbewegingen, omdat vrijkomend grond grotendeels direct opnieuw verwerkt kan worden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Mekante Diek is bereikbaar via 06 21 59 09 37 of kijk op www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl.

Jazz in de Muziekschelp Ophemert

Op zaterdagmiddag 27 mei 2023 vind er een leuk jazzconcert plaats in de historische Muziekschelp in Ophemert. Het concert start om 15:00 uur en de muziek gaat door tot 17:30 uur. Bezoekers mogen zelf een kleedje of klapstoel meenemen en de toegang is gratis. De Muziekschelp staat midden in het dorp en is een karakteristiek monumentaal podium voor buitenkunst. De schelp is zo gebouwd dat de akoestiek voor het publiek zo goed mogelijk is.

 

 

De jazzmuzikanten die in 2023 meespelen komen uitsluitend uit Ophemert zelf. Wereldvermaard jazzpianist en inwoner van Ophemert Bert van den Brink speelt met regelmaat op alle grote internationale jazzpodia met grote jazz giganten. Hij heeft talrijke jazzalbums uitgebracht en hij doceert al jaren op het conservatorium van Utrecht. Frank van de Woestijne is jazzdrummer uit Ophemert en speelt in diverse jazz formaties vaak samen met contrabassist Melvin Könings. Alain en Amber Pondman zijn ondernemers in Ophemert, bekend van hun bedrijf Volvo Lotte. Alain is ook een geweldige saxofonist en Amber een virtuoze zangeres, ze hebben elkaar ontmoet op het conservatorium van Zwolle. Tot slot speelt pianist Michiel van den Hout een breed scala aan verschillende jazz nummers.

Meer informatie: Melvin Könings, 06 4262 7976

’t Hèmers Krantje – jaargang 17 – nr. 3

Uitgave nummer 3 van ‘t Hèmers Krantje 2023 is weer gemaakt, geproduceerd en bij u/jou in de brievenbus beland. Het informatie bulletin van alle verenigingen, clubs en instanties uit Ophemert en Zennewijnen heeft weer een mooie invulling gekregen. Klik hier voor de digitale uitgave.

Wederom tot stand gekomen met de hulp van onze vrijwilligers, onze adverteerders en uw/jouw stukje kopij. Het omslag is deze keer verzorgt door één van onze kleine dorpsgenoten. Dank u/jullie wel allemaal.
De volgende uitgave waarin u/jij je kopij of advertentie kan plaatsen is:

’t Hèmers Krantje – jaargang 17 – nr. 4

uiterlijk aanleveren kopij : zondag 18 juni
verschijningsdatum : rond woensdag 5 juli

Losse nummers zijn op aanvraag verkrijgbaar. Stuur even een mailtje aan Angelique Bos – liekie.74@hotmail.com. Voor uw/jouw advertentie of plaatsen ervan daarover kunt u mailen naar Jeanine Rensen – jeaninerensen@hotmail.com

Koppelmiddag

Zaterdag 3 juni 2023

Langs deze weg willen wij bekend maken dat er weer een Koppelmiddag is georganiseerd.

Voor alle inwoners van 65 jaar en ouder is deze gezellige middag en u zult hiervoor binnenkort een uitnodigen ontvangen.

Bent u 65 jaar of ouder en niet aangemeld bij onze stichting en wilt u een uitnodiging ontvangen kijk op onze website, https://www.stichtingvanderkoppelvandenheuvel.nl/, voor het doorgeven van uw gegevens.

Met vriendelijke groet het bestuur van der Koppel- van den Heuvel

Comité Dodenherdenking Ophemert-Zennewijnen

Het Comité Dodenherdenking Ophemert-Zennewijnen organiseert op 4 mei 2023 de Dodenherdenking in de Sint Maartenskerk te Ophemert.
De Buurtvereniging Zennewijnen organiseert op 5 mei 2023 Bevrijdingsdag in het Buurthuis Zennewijnen.

Beide vrijwilligersorganisaties werken samen om deze onlosmakelijk met elkaar verbonden dagen voor eenieder toegankelijk te maken. Daarom nodigen zij belangstellenden van harte uit om 4 mei aanwezig te zijn in Ophemert bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers en 5 mei aanwezig te zijn bij de viering van Bevrijdingsdag in Zennewijnen.

Donderdag 4 mei 2023

Sint Maartenskerk Ophemert
Thema: Leven met oorlog

Met het jaarthema ‘Leven met oorlog’ vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? En wat heeft dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid? Met de Dodenherdenking op 4 mei 2023 in de St. Maartenskerk Ophemert-Zennewijnen sluiten wij aan bij het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, maar staan we vooral stil bij de betekenis en impact van oorlog in ons gebied. Wat betekende ‘Leven met oorlog’ in de Betuwe en wat is de betekenis van oorlog en vrijheid op de generaties van toen en de jongere generaties van nu? We laten de verschillende generaties tijdens deze Dodenherdenking aan het woord

Muziek:

Gonnie van Heugten en Vrouwenkoor La Rosa – vleugel en zang, Jan Janssen – trompet, Erna Janssen en Marloes van Meeteren – klarinet en Wim van der Leede – orgel

Programma:

19.30 uur Kerk open voor iedereen die belangstelling heeft (jong en oud). Bij binnenkomst speelt Wim van der Leede op het orgel. Iedereen ontvangt bij binnenkomst een kaarsje dat op de Avondmaaltijdtafel vóór in de Kerk kan worden aangestoken.
19.45 uur Klokken gaan luiden
19.50 uur Aanvang herdenking

Kees Kruitwagen, presentator en lid Comité Dodenherdenking
Tonny Vermeulen, voorzitter Comité Dodenherdenking, heet allen welkom
Wim van der Leede speelt vervolgens op het orgel
Jan Janssen (trompet) speelt The Last Post

20.00 uur Twee minuten stilte, daarna zingen allen staand het Wilhelmus (1e en 6e couplet)
20.05 uur Gastspreker en vertegenwoordiger namens het College van B&W van de gemeente West Betuwe: wethouder mevrouw Jacoline Hartman. Kranslegging: kranslegging bij het gemeentelijk monument door wethouder mevrouw Jacoline Hartman en voorzitter mevrouw Tonny Vermeulen
20.15 uur ‘Ave Verum’ W.A. Mozart (1756-1791) door Gonnie van Heugten (vleugel) en Vrouwenkoor La Rosa (zang)
20.20 uur Toelichting op het thema ‘Leven met oorlog’ door Luitenant-kolonel Hendrik-Jan van Tilburg, Hoofd Bedrijfsmaatschappelijk werk Defensie en lid Comité Dodenherdenking
20.30 uur ‘De prijs van vrijheid: toen en nu’ door Ralph Boltjes en Jesse Timmer
20.40 uur ‘The last Rose of Summer’ – Traditioneel Iers lied, tekst Thomas Moore door Gonnie van Heugten (vleugel) en Vrouwenkoor La Rosa (zang)
20.45 uur ‘Chanson Triste’ Tsjaikovski door Erna Janssen en Marloes van Meeteren (duet op klarinet)
20.50 uur Woord van dank en overige mededelingen, door Kees Kruitwagen
20.55 uur Einde Dodenherdenking

bloemenhulde (alle aanwezigen ontvangen hiervoor een bloem die zij achter in de kerk in vazen kunnen plaatsen) samenzijn en elkaar ontmoeten in het koor van de kerk met koffie, thee, limonade en wat lekkers en gelegenheid om te kijken naar de tastbare oorlogsherinneringen in de vitrinekast en te luisteren naar de verhalen.

Belangstellenden die aanwezig willen zijn bij de Dodenherdenking op 4 mei én voor het samenzijn en elkaar ontmoeten na afloop van de herdenking in het koor achter in de kerk worden van harte uitgenodigd. Ook kinderen zijn van harte welkom.

Namens het Comité Dodenherdenking Ophemert-Zennewijnen
Kees en Marion Kruitwagen
Mobiel 06 44 46 82 35

 

5 mei 2023 Tour de Waal

Op vrijdag 5 mei is het feest in Zennewijnen! In en rond het buurthuis in Zennewijnen worden de hele middag koffie, taart, soep, versgebakken broodjes hamburger en meer geserveerd.
Er is een gezellig buitenterras met leuke muziek. Op de ‘Bol van Zennewijnen’ – het stukje uiterwaarden tegenover het buurthuis – zijn bovendien muzikale optredens van de Harmonie Euphonia uit Ophemert en van de ‘Singing Sisters’ uit Zennewijnen. Het belooft een ouderwets gezellige dag te worden in Zennewijnen. U bent van harte welkom!

Tour de Waal

Buurtvereniging Zennewijnen haakt met deze viering aan op de ‘Tour de Waal’ – het jaarlijkse Bevrijdingsdag-evenement aan de oevers van de Waal. Van Slot Loevestein tot aan Fort Pannerden is het feest op meerdere locaties waaronder Zennewijnen. Met fietsroutes, een colonne met oude legervoertuigen en kunst, muziek en poëzie. Zet vrijdag 5 mei 2023 met grote letters in je agenda!

Het buitenterras in Zennewijnen is geopend vanaf 12 uur. Check voor de laatste programmadetails onze website. U bent van harte welkom!

Buurtvereniging Zennewijnen
Hermoesestraat 20, Zennewijnen
www.buurtvereniging-zennewijnen.nl

Nieuwe Kernagenda Ophemert

Op dinsdagavond 21 maart presenteerde de Dorpstafel Ophemert de nieuwe Kernagenda aan de gemeenteraad van West Betuwe. Raadsleden Rita Boer Rookhuiszen en Ad van Krieken namen de Kernagenda verheugd in ontvangst van voorzitter Matthieu van Tricht. Boer Rookhuiszen: “Jullie zijn de eerste kern die een tweede versie van hun Kernagenda hebben gemaakt, dat is een applausje waard!”. Ook wethouder Jacoline Hartman was aanwezig namens het gemeentebestuur. Tijdens de drukbezochte avond waren meer dan 65 inwoners aanwezig, vanuit de gemeente waren er 15 raadsleden en ambtenaren gekomen.

De onafhankelijke Dorpstafel van Ophemert werkt samen met alle inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgroepen en initiatieven uit Ophemert. Deze dorpstafel wordt gevormd door 6 enthousiaste inwoners en maakt zich sterk voor prettig wonen, leven en ondernemen in Ophemert en in het buitengebied rond Ophemert. In de kernagenda zet Ophemert als dorp doelen, aandachtspunten en werkafspraken op een rijtje. De Kernagenda Ophemert 2023 bouwt voort op de eerste kernagenda (2022) die tot stand kwam via een brede bewonersbijeenkomst “Ons Ophemert” op 28 oktober 2021. Voor deze kernagenda (2023) werd wederom een bewonersbijeenkomst georganiseerd op 30 november 2022. Iedereen kon daar bijdragen aan wensen en plannen, in de nieuwe kernagenda staan deze op een rij. Deze kernagenda vormt een kader voor het contact met de gemeente West Betuwe en wordt minimaal één keer per kwartaal besproken door de dorpstafel met betrokkenen en vertegenwoordigers van de gemeente.

De Kernagenda geeft richting aan elkaar voor het stellen van prioriteiten. Om afspraken te maken en om elkaar daaraan te houden. Elk jaar maakt de Dorpstafel een update. Deze nieuwe Kernagenda bevat zes thema’s:

  1. Veilig verkeer en veiligheid op straat, met onder meer aandacht voor parkeeroverlast, laadinfrastructuur, oud en nieuw, de verkeersinrichting na de dijkverzwaring en inspraak voor de nieuwe Westelijke Randweg Tiel.
  2. Fijn wonen, met onder meer aandacht voor een ontmoetingsplek voor de jeugd, het behoud van dorpsgezicht en de versterking van Huis op Hemert.
  3. Leuke activiteiten, met onder meer aandacht voor het zichtbaar maken van geschiedenis, meer activiteiten op het dorp en betere marketing daarover en de vrijwilliger van het jaar verkiezingen.
  4. Goede gezondheid, met onder meer aandacht voor bestrijden van eenzaamheid, een gezonder leven en onze aanpak met AED’s.
  5. Duurzaam Ophemert, met aandacht voor het isoleren van woningen, het aardgas-loos maken van huizen en bedrijven, aanleg zonnepanelen op daken, etc.
  6. Prachtige natuur en buitenruimte, met aandacht voor de activiteiten van de werkgroep Levend Landschap Ophemert (LLO), waaronder plantenbeurs, wandelingen, klompenpad, de dorpsmoestuin, het vergroenen van het schoolplein en kennis delen over biodiversiteit.

In 2023 staan grote projecten met impact in Ophemert op de planning, zoals de nieuwbouw in het Slingerbos, de grootschalige dijkversterking operatie en de ontwikkelingen in natuurgebied De Steendert. De Dorpstafel heeft vooral een faciliterende rol. Als onafhankelijke groep van vrijwillige en enthousiaste inwoners komt de Dorpstafel geregeld bij elkaar, verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Ook heeft de Dorpstafel een ombudsfunctie: het bestuur komt op voor de belangen van de inwoners (belangenbehartiging) en helpt de gemeente haar dienst­verlening te verbeteren (aanspreekpunt).

+++++++++++

Meer informatie? Kijk op https://ophemert.nl/dorpstafel/, stuur een e-mail naar dorpstafelophemert@outlook.com.