Start werkzaamheden natuurlijke begraafplaats in Ophemert

In 2023 wordt de algemene begraafplaats in Ophemert uitgebreid met een natuurlijke begraafplaats. De werkzaamheden voor de aanleg starten deze week.

Planning: eind november 2021 start de aannemer met de eerste fase van de aanleg. Dit bestaat vooral uit het opruimen van het bestaande terrein en het verbeteren van de bodem. Daarna worden er bloemrijke zadenmengsels ingezaaid, dit zorgt voor een vruchtbaardere bodem. Doordat er diep gespit wordt, moet de grond daarna rusten om in te klinken. In de tweede helft van 2022 wordt de beplanting en verdere inrichting gedaan. Eind 2022 is de oplevering. Uiteraard houdt de aannemer rekening met uitvaarten op het andere deel van de begraafplaats. De werkzaamheden worden dan tijdelijk stilgelegd.

Natuurlijk begraven
Een natuurlijke begraafplaats is een begraafplaats met een parkachtige uitstraling, waarbij natuurlijke materialen worden gebruikt. Dit is niet hetzelfde als een natuurbegraafplaats. Daarvoor zijn in West Betuwe op dit moment geen mogelijkheden. De natuurlijke begraafplaats in Ophemert is ook voor mensen van buiten het dorp bedoeld. Het beheer is in handen van de gemeente.

BRON: Persbericht Gemeente West Betuwe, 29 november 2021

Laatste kans om invloed te hebben op de Kernagenda van Ophemert

De Dorpstafel heeft een initiatief genomen om een concept kernagenda op te stellen. Daarvoor werd een brede oploop georganiseerd in Huis op Hemert op 28 oktober, dat was een leuke bijeenkomst met een hoge opkomst. Op basis van die bijeenkomst hebben we een concepttekst van de kernagenda opgesteld. Let wel: dit zijn dus niet de zelf bedachte plannen van de Dorpstafel, dit zijn onze plannen en wensen uit Ophemert, aangedragen door vele inwoners en organisaties. De lijst is natuurlijk niet volledig en als er dingen niet in staan, betekent het niet dat ze niet belangrijk zijn of geen aandacht krijgen. Werken met een kernagenda is voor veel mensen nieuw (ook voor de gemeente zelf), we moeten ergens beginnen. Doel is wat meer concrete acties op te lijnen, opdat er ook de goede dingen gebeuren, niet meer en niet minder.

Doel is dat we de kernagenda begin december aanbieden aan het college van B&W. Dat betekent dat rond 2 december de boel naar de drukker gaat, de kernagenda wordt dan huis aan huis verspreid. Dat betekent dat we nu nog een paar dagen hebben om hier een klap op te geven. Staan hier geen rare dingen in, zijn er nog andere wensen, etc?

Let wel: de opmaak en opbouw van deze kernagenda is volgens een vast format van de gemeente, dus daar mag je gerust kritiek op hebben, maar dat is nu even wat het is. En onze kernagenda is al aan de lange kant, uitdaging is eerder om acties samen te voegen dan nog veel meer aan te vullen. Criterium is ook dat een actie echt opgepakt moet kunnen worden, we gaan geen dromen toevoegen waarvan we weten dat ze niet gaan plaatsvinden. Ook moet er concrete energie zijn van inwoners om er mee aan de slag te gaan.

Let op: zo’n kernagenda is belangrijker voor Ophemert dan je denkt. Want in maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en het is strategisch slim om dan al voor de jaarwisseling je kernagenda klaar te hebben. Dan kunnen we als Ophemert de campagnes beïnvloeden en hebben we los van de verkiezingen ook een soort jaarplan voor 2022. Plan is dus nu vlot door te pakken met die kernagenda. Sturing geven is af en toe ook een beetje lef tonen.

We horen graag uiterlijk maandag 29 november van jullie, veel dank alvast voor jullie belangstelling en bijdragen. Mocht je iets in de tekst willen aanpassen, doe dat dan met “wijzigingen bijhouden”.

Met vriendelijke groet namens de Dorpstafel Ophemert,
Melvin Könings
Telefoon: 06 4262 7976

Download: Concept Kernagenda Ophemert – versie 16 november 2021

Stuur je antwoord naar: melvin@mkunlimited.nl

Gemeente ruimt een aantal graven

Het Kontakt – 16 november.

Gemeente West Betuwe: van maandag 22 november t/m vrijdag 26 november ruimen we op de begraafplaats in Ophemert een aantal graven. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe graven. Aansluitend aan deze werkzaamheden leggen we een nieuw pad aan.

Bron: Het Kontakt >>

Bericht van de Stichting van der Koppel – van den Heuvel

Als stichting hebben we als doel om recreatie voor ouderen in de leeftijdscategorie van 65 en ouder in de dorpen Heesselt, Varik, Ophemert en Zennewijnen (gemeente West-Betuwe) te ondersteunen.
Bent u 65 jaar of ouder dan kunt u zich aanmelden. Dit moet u zelf doen i.v.m. de wet op de privacy. Informatie hiervoor vindt u op de website van de stichting:  https://www.stichtingvanderkoppelvandenheuvel.nl

Met enthousiasme was het bestuur van de stichting begonnen aan de voorbereiding van het (kerst)concert in de NH-kerk van Ophemert. Helaas heeft het corona virus ons weer ingehaald en moeten we u mededelen dat dit concert niet doorgaat.

Is uw adres bij de stichting bekend dan ontvangt u in de week voor de kerst het traditionele kerstpakket.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting van der Koppel – van den Heuvel

Informatiebijeenkomst planontwikkeling woningbouw Slingerbos op 1 december

 

De gemeente wil langs de dijk van Ophemert woningen realiseren. Het gaat om het woningbouwproject Slingerbos. Door de dijkversterking zijn de plannen vertraagd. Ze pakken het plan nu weer op. In een brief die deze week toegestuurd wordt aan omwonende leest u in welke fase het plan is. En over de informatiebijeenkomst voor inwoners van Ophemert.

Lees de brief: Informatiebijeenkomst planontwikkeling woningbouw Slingerbos

 

Vodafone en Glasvezel komen naar Ophemert!

Geweldig nieuws wat naar voren kwam bij de ONS OPHEMERT avond van de dorpstafel: Vodafone heeft onlangs zendapparatuur geïnstalleerd op de mast bij het voetbalveld. Binnenkort zijn de ontvangstproblemen voor Vodafone gebruikers voorbij!

Ook hoorden we dat glasvezel nu echt naar Ophemert komt. Het budget voor de aanleg is er, en de aannemer is geselecteerd. Nu nog even wachten op bevestiging wanneer de werkzaamheden beginnen.

Ophemert laat van zich horen

De Gelderlander – 27-10-2021

Ophemert heeft vaak het gevoel, op z’n Betuws gezegd, aan de ’achterste mem’ te hangen in de gemeente West Betuwe. ,,We weten dat we van ons moeten laten horen, de gemeente telt liefst 26 dorpen en stadjes’’,  zegt voorzitter Jan Muller van de dorpstafel Ophemert. Op 28 oktober kwam een grote groep dorpsgenoten naar Huis op Hemert om input te geven voor de kernagenda. Deze wordt daarna gebruikt om de gemeente te laten weten wat Ophemert nodig heeft.

Lees het artikel in DE GELDERLANDER >>

Nu in Ophemert: Bistro Het Dijkhuis

Vanaf 01/10/21 is “beneden” weer open gegaan. Maar niet als eetcafé het Dijkhuis maar als Bistro het Dijkhuis. De bistro bevind zich in het souterrain van het pand, waar je heerlijk ongedwongen kan eten. Op de kaart vind je een simpele, maar goede maaltijd. Ook hebben wij een prachtig aanbod aan leuke speciaalbieren waaronder ons eigen brouwsel.

Wat is er veranderd? Na anderhalf jaar gesloten te zijn i.v.m. de 1,5 meter regel gaan wij de bistro weer een frisse start geven. De kaart laten wij nog even het zelfde als het in het eetcafé was. Daarnaast gaan wij een Bistro menu serveren die wij maandelijks  veranderen. Ook hebben wij de het meubilair vernieuwd.  In de Bistro willen wij de focus meer op eten, feesten en partijen leggen en niet meer als café functioneren. Uiteraard ben je van harte welkom om een drankje aan de bar te drinken maar sluiten wel wij wanneer de dinergasten klaar zijn of rond 22:00.

Een tafel reserveren in de Bistro? Dat kan via https://hetdijkhuis.eu/reserveren-bistro/

BRON: nieuwsbrief Het Dijkhuis

Omwonenden: ‘Parkeeroverlast Weverstraat Ophemert onacceptabel’

HET KONTAKT – WEST BETUWE,  27 Augustus – Bewoners van de Weverstraat in Ophemert ondervinden al geruime tijd enorme parkeeroverlast van het rijdend materieel en auto’s van een plaatselijk grondverzetbedrijf. Ze doen hun beklag in een brief aan het college van West Betuwe.

“Zowel de auto’s van de personeelsleden als het rijdend materieel wordt zeven dagen per week overal in de straat geparkeerd. Er wordt met groot en klein materieel geparkeerd op de weg, de stoep, voor brandkranen en vlak bij de inritten van de bewoners. Ook op zondag laat men het rijdend materieel gewoon in de straat staan, terwijl het personeel met de auto naar huis gaat.”

Lees verder in Het Kontakt >

https://www.hetkontakt.nl/regio/westbetuwe/287478/omwonenden-parkeeroverlast-weverstraat-ophemert-onacceptabel-

Leefbaarheidsbudget beschikbaar!

Heb je een idee om de leefbaarheid en/of sociale samenhang van Ophemert te verbeteren? De gemeente West Betuwe heeft een leefbaarheidsbudget beschikbaar voor inwoners en verenigingen met de juiste initiatieven. Voorbeelden uit andere gemeenten: een jeu-de-boule baan, een moestuin, een dag voor inwoners, bloembakken, dag voor de jeugd, en informatieborden.

In 2021 is maximaal 7.500 euro beschikbaar per dorp of stadje (kern). Hiervan is maximaal 25% bestemd voor bestaande activiteiten in de kern die een tijdelijke impuls nodig hebben om voort te kunnen bestaan. Minimaal 75% is beschikbaar voor nieuwe inwonersinitiatieven. Het maximum bedrag per initiatief is 2.000 euro. Mirjam Arends, onze gebiedsmakelaar, is de contactpersoon.

Meer informatie over het leefbaarheidsbudget en de spelregels: Leefbaarheidsbudget West Betuwe

Voorbeelden: inwonersinitiatieven

Kilometers rafelend plastic langs de rivieren, maar Rijkswaterstaat vindt het geen afval

Op 1 juli heeft De Volkskrant aandacht besteed aan een afval probleem langs de Waal. Verslaggever Toine Heijmans kwam kijken in Ophemert, en sprak uitgebreid met onze dorpsgenoot Kasper Heineke. “Ingenieurs noemen het ‘geotextiel’, een prachtig eufemisme voor de kilometers waterdoorlatend kunststofdoek dat de rivieroevers moet verankeren. Het wordt op z’n plaats gehouden door keien die niet zijn opgewassen tegen het water, de hele constructie spoelt weg en zo krijgen de lappen vrij spel, degenererend in de wind en de zon”

Lees het complete artikel in De Volkskrant.