Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvakken G en H

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvakken G en H (Ophemert en Varik). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden in uitvoeringsvak H

In uitvoeringsvak H zijn we klaar met het aanbrengen van damwanden. Volgende week start hier de ankerboorstelling ter hoogte van Waalbandijk 6 (Varik). Deze werkt in de richting van Heesselt. Voordat de ankerboorstelling start voeren we voorbereidende grondwerkzaamheden uit.

Werkzaamheden uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G werken we verder buitendijks. We werken ter hoogte van het Dijkhuis en hoogte van de Dijkstraat tot aan de Uilenburgsestraat (Ophemert). We zijn hier bezig met grondwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E (week 20)

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

We zijn bezig met het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van Waalbandijk 83. Hier werken we in de richting van Ophemert. De ankerboorstelling is bezig met het aanbrengen van ankers tussen de Hermoesestraat en de Bredestraat. Eind deze week starten we met het lassen van de eerste gordingen ter hoogte van de kruising Bredestraat. Daarnaast zijn we bezig met het voorbereidend grondwerk tussen Waalbandijk 79 en 75.

We hebben aangegeven dat we een nieuw plan maken voor het stuk waar we nog damwanden moeten aanbrengen. Dat plan hebben we nu vastgesteld. Volgende week woensdag starten we met het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van kunstwerk de Roeier. We verwachten dat het trillen drie dagen duurt. We werken in de richting van Tiel. Na het trillen gaan we verder met het drukken van damwanden van Hermoesestraat 18 tot ter hoogte van Waalbandijk 91.

Het drukken doen we met een grotere drukstelling dan die we hiervoor hebben gebruikt. Deze bevat ook meer power, waardoor we verwachten dat de stelling op dit gedeelte de damwandplanken wel op diepte krijgt. Voor dat de werkzaamheden hier starten, hangen we indien nodig extra monitoring op.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E-H-G

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen) G-H. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden in uitvoeringsvak E.

Veel van jullie hebben gemerkt dat de werkzaamheden vorige week meer geluidshinder veroorzaakten en er meer trillingen in de woningen werd ervaren.

Hier heeft een aantal bewoners ook contact met ons opgenomen. We hebben de werkzaamheden stil gelegd en samen met WSRL bepaald hoe we de werkzaamheden hervatten. Donderdagochtend 2 mei gaan we vanaf 07.00 verder met het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van Waalbandijk 87, we werken in de richting van Ophemert.

Daar staan de damwanden recht en we verwachten dat dit niet zoveel geluidshinder oplevert en dat er minder trillingen ervaren worden.

Op Hemelvaartsdag en de dag erna (9 en 10 mei) wordt er niet gewerkt.

Werkzaamheden uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G zijn we bezig met buitendijkse grondwerkzaamheden. We verwijderen steenbekleding en gaan hier graven. We maken inkassingen. Inkassingen zijn een soort trappen die we in de dijk maken. Tegen die inkassingen brengen we grond aan. Door de onderliggende stevige ‘traptreden’ blijft de aangebrachte grond goed op zijn plaats. Ook brengen we klei aan op de buitendijkse zijde van de dijk.

Deel Waalbandijk afgesloten

Om bovenstaande werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we een gedeelte van de Waalbandijk af vanaf de Dijkstraat tot aan de Uilenburgsestraat. We sluiten de Waalbandijk af van 6 mei tot en met september. De Akkerstraat blijft gewoon bereikbaar voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Blankenburgsestraat, de Akkersestraat en de Uilenburgsestraat. Op het plaatje kunt u zien waar de afsluiting is (rode lijn) en waar de omleiding is voor verkeer (gele lijn).

Vragen over bovenstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 21 59 09 37.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E-H-G

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen) G-H. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

In uitvoeringsvak E hebben we de damwandstelling verhuisd, deze staat nu opgesteld ter hoogte van Waalbandijk 85. Vanaf maandag gaan we hier damwanden trillend aanbrengen. Dit veroorzaakt geluidshinder.

De ankerboorstelling start vrijdag 26 april bij de Bredestraat en werkt in de richting van Ophemert. Dit duurt ongeveer één week. Daarna gaat de ankerboorstelling verder ter hoogte van Hermoesestraat 6 en werkt vanaf hier in de richting van Tiel.

Na het aanbrengen van ankers gaan we de gordingen op de damwanden lassen. Na het lassen van de gordingen worden de ankers afgespannen.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak H

In uitvoeringsvak H zijn we bezig met het aanbrengen van damwanden. De damwandstelling heeft deze week het te trillen gedeelte van de damwanden afgerond. Volgende week vinden er geen damwandwerkzaamheden plaats in uitvoeringsvak H. Vanaf 29 april bouwen we de voorboorstelling op en zijn dan twee dagen aan het voorboren. Daarna gaan we over op het drukken van damwanden. We verwachten dat we daar 3 tot 7 werkdagen mee bezig zijn. Eind april/begin mei gaan we ook starten met het verleggen van kabels en leidingen in dit uitvoeringsvak.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G gaan we verder met buitendijkse werkzaamheden. We graven hier grond af en vullen daarna aan met klei. We werken vanaf de Griendesteeg in de richting van Zennewijnen.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Aanleg glasvezel Ophemert

Dorpsgenoot Wouter ter Meulen houdt al lang vinger aan de pols en is in contact met de gemeente en de aannemer over de aanleg van glasvezel in Ophemert. Hij heeft het volgende geschreven om ons op de hoogte te brengen van de laatste situatie.

Er is weer wat te melden rond de aanleg van glasvezelverbindingen in de kern Ophemert.
Nadat de gemeente waarschijnlijk onze kern destijds heeft vergeten bij de aanbesteding van glasvezel in de regio Rivierenland heeft de raad van West-Betuwe op 28 september 2021 een voorstel van toenmalig wethouder Goossens aangenomen om ook de kern Ophemert te voorzien van glasvezel. De aanleg hiervan is begin 2022 gestart, maar zoals iedereen weet en kan zien is er tot op heden nog geen enkele aansluiting gerealiseerd. Maar dat gaat nu (met enig voorbehoud) snel veranderen! Ook is de politiek van onze gemeente wakker geschut om bestuurlijk druk uit te oefenen op de Digitale Stad (de leverancier van de glasvezel) en aannemer om het project eindelijk af te gaan ronden.

De aannemer zegt nog tot ca. half juni 2024 nodig te hebben om de ‘aanvoer’ glasvezels samen met de providers als KPN en Odido te realiseren. Daarna zegt de aannemer direct te starten met het aansluiten van de FTTH (Fiber To The Home, glasvezel tot aan huis) aansluitingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen daarvoor gestart en is er o.a. een nieuwe glasvezelkast geplaatst. Een eerder model bleek niet de juiste te zijn. De aannemer geeft aan dat er een nieuwe techniek gebruikt gaat worden om de aansluitingen sneller operationeel te maken, en dat is hoopvol.
Ook de politiek van onze gemeente is door ons wakker geschut om bestuurlijk druk uit te oefenen op de Digitale Stad (de leverancier van de glasvezel) en aannemer om het project eindelijk af te ronden. Wanneer een huis of ander object wordt aangesloten en de glasvezel binnen het huis of pand is afgemonteerd is het mogelijk om een abonnement met een provider af te sluiten.

Vooraankondiging Seniorenreis 2024

De reis gaat dit keer naar Roermond en Kevelaer en vindt plaats op dinsdag 28 mei.
De prijs bedraagt € 57,50.

Vertrek om 09:00 uur, thuiskomst rond 18:00 uur.
Brief met nadere informatie volgt te zijner tijd.

Voor 65-Plussers uit Ophemert en Zennewijnen, die alleen zijn, is het mogelijk om
een introducé mee te nemen. De prijs voor de gast is dan € 62,50.

Door de Privacywet krijgen wij geen actuele lijst van 65-jarigen en nieuwkomers meer.
Mocht u iemand kennen/weten die hieraan voldoet en mee zou willen,
dan kan dat ook doorgegeven worden aan één van onderstaande comitéleden.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Aart Schelling (0344-652081) – Jannie van Beest (0344-651610)
Ina van Zuidam (0344-652376) – Ria de Jongh (06-23442171)

 

 

Brandweervrijwilligers M/V gezocht!

Brandweervrijwilligers M/V gezocht!

Binnen de VRGZ (Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) hebben we in onze omgeving een volwaardige en 7×24 uur opererende brandweerpost. Deze brandweerpost heeft als werkgebied grofweg de cirkel Bredestraat Zennewijnen, Wadenoijen, Est, Opijnen en Ophemert.

De huidige locatie van de post aan de Achterstraat in Varik voldoet niet meer aan de huidige eisen en heeft de VRGZ besloten deze post binnen afzienbare tijd te gaan vervangen en verplaatsen, mogelijk dichter naar Ophemert, de grootste kern binnen het werkgebied.

De huidige brandweerpost wordt bemand door 15 vrijwilligers onder leiding van één groepschef waarvan de meeste in Varik en omstreken woonachtig zijn. De ideale bezetting van de post is tussen de 18 en 20 personen. Momenteel komt de brandweerpost ca. 5 vrijwilligers te kort om te kunnen voldoen aan alle gestelde eisen. Omdat de post zeer waarschijnlijk dichterbij Ophemert komt is het zeer wenselijk dat er meer brandweervrijwilligers uit Ophemert gaan komen, deze post is ook voor ons dorp zeer belangrijk!

Kom jij onze brandweerpost versterken?

Onze brandweerpost is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze inwoners en anderen. Brandweervrijwilliger zijn is een mooi en dankbaar vak! Als brandweervrijwilliger investeer je tijd in het vakbekwaam worden, zo wordt je opgeleid tot manschap. Daarnaast zijn er daarna diverse mogelijkheden om je verder door te ontwikkelen. Wij oefenen wij elke maandagavond om onze vaardigheden op peil te houden en het teamgevoel te behouden.

Brandweervrijwilliger zijn doe je niet voor niets: je ontvangt een goede vergoeding voor jouw inzet. Deze vergoeding bestaat uit een vaste jaarvergoeding en daarnaast een variabele vergoeding voor de uitruk en oefen uren.

Ben jij 18 jaar of ouder en beschik je over een goede gezondheid? Dan zoeken we jou!

Interesse? Meer informatie?

Neem contact op met groepschef Pim van der Veen, 06-5777 5969 of pim.van.der.veen@vrgz.nl

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvakken G en H

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvakken G en H (Ophemert en Varik). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Start damwand werkzaamheden uitvoeringsvak H

Vorige week hebben we damwanden aangevoerd in uitvoeringsvak H. Deze hebben we naar een opslagterrein gebracht. We zijn bezig met het voorbereidende grondwerk voor de damwandstelling. Zo graven we de damwandsleuf en maken we een opstelplaats voor de damwandstelling. Volgende week dinsdag beginnen we met het opbouwen van de stelling en daarna starten we met het aanbrengen van damwanden. We beginnen met het aanbrengen van damwanden ter hoogte van Waalbandijk 6 en werken in de richting van het Veerhuis (Varik).

Hervatten werkzaamheden buitendijks in uitvoeringsvak

In uitvoeringsvak G gaan we verder met onze werkzaamheden buitendijks. We gaan hier grond afgraven en daarna aanvullen met klei. We werken vanaf de Griendesteeg in de richting van Zennewijnen. Om veilig te kunnen werken, sluiten we het fietspad naast de Waalbandijk af. Op het plaatje hiernaast kunt u zien waar de afsluiting precies is (rode lijn). We hebben een omleidingsroute voor wandelaars gemaakt. Via deze route kunnen wandelaars de uiterwaarden in (gele lijn).

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak D+E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak D+E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Damwanden aanbrengen in uitvoeringsvak D

In november communiceerden we dat we de damwandwerkzaamheden in uitvoeringsvak D hebben afgerond. Na een grondige inspectie zijn we tot de conclusie gekomen dat in uitvoeringsvak D nog een gedeelte damwanden trillend moet worden aangebracht. Dit doen we zodat de dijk straks veilig is en voldoet aan de gestelde eisen.

De werkzaamheden duren ongeveer één week. Het aanbrengen van ankers en gordingen wordt hier op een later tijdstip uitgevoerd. We beginnen ter hoogte van de Zennewijnenseweg 25 en werken in de richting van Ophemert. Alle woningen liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, dat betekent dat monitoring niet nodig is. Op het plaatje kunt u zien waar we het resterende gedeelte van de damwanden aanbrengen (rode pijl).

We starten met volgende week dinsdag met deze werkzaamheden

Damwandwerkzaamheden in uitvoeringsvak E

We zijn bezig met aanbrengen van damwanden ter hoogte van het buurthuis Zennewijnen. Met fluïderen lukt het niet om de planken op diepte te krijgen. We gaan opnieuw kijken naar een andere oplossing. Zodra de werkzaamheden weer op gang zijn, kunnen we inzicht geven in de planning van het aanbrengen van de ankers en gordingen.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

Het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van de kruising Bredestraat-Waalbandijk is afgerond. We zijn vorige week overgegaan op drukken vanaf de Bredestraat in de richting van Ophemert. Het aanbrengen van de planken gaat moeizaam, we kijken naar een andere oplossing om de planken op diepte te krijgen.

Aanpassingen routes voor fietsers

De werkzaamheden tussen de Zennewijnenseweg en de Molenstraat zorgen voor een aangepaste route voor fietsers en ander langzaam verkeer. Dit levert onveilige kruisingen tussen langzaam verkeer en bouwverkeer op. Om een veilige woon-, leef en werkomgeving te behouden, passen wij de route voor langzaam verkeer aan.

Aanpassing omleiding Roeierspad

Het Roeierspad is nu afgesloten voor fietsers. Fietsers worden over de Waalbandijk geleid. Deze omleiding passen we aan. We maken binnendijks een tijdelijk fietspad (paarse lijn). Het aanleggen van dit fietspad is inmiddels gestart. Zodra het fietspad klaar is voor gebruik, worden fietsers hierlangs geleid.

Aanpassing omleiding Hermoesestraat-Molenstraat

Tussen de Molenstraat en de Hermoesestraat zouden wij een buitendijks fietspad aanleggen. Om onveilige kruisingen te voorkomen, gaan we fietsers omleiden via de Hermoesestraat, de Pippertsestraat, de Dreef en de Molenstraat. Op onderstaande afbeelding kunt u zien waar de omleiding is (gele lijn). We plaatsen hier extra verlichting. Deze omleiding stellen we in zodra het binnendijkse fietspad (bij het Roeierspad) klaar is voor gebruik.

Stop voor drop

Om fietsers op de hoogte te brengen van bovenstaande wijzigingen staan we morgenochtend (van 7.30 tot 10.00) langs de weg (bij het Roeierspad/Bredestraat). We vragen fietsers om kort te stoppen, zij krijgen van ons een zakje verkeersdrop met daaraan de gewijzigde routes.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvakken G en H

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvakken G en H (Ophemert en Varik). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

In uitvoeringsvak H hebben we een ter hoogte van het veerhuis een binnendijkse, tijdelijke oprit gemaakt. Deze oprit zorgt ervoor dat we minder over de reguliere oprit richting de Bol hoeven te rijden. Verder zijn we hier bezig met het voorbereidend grondwerk voor de damwandstelling.

Eind volgende week (22 maart) voeren we damwanden per schip aan.

In de week van 25 maart voeren we de damwand stelling aan. We verwachten vanaf 2 april te starten met het aanbrengen van damwanden. We starten met het trillend aanbrengen van damwanden in de richting van Heesselt.

*De planning kan veranderen tijdens de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door weersomstandigheden of werkzaamheden die anders lopen dan verwacht.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik