Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvakken G en H

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvakken G en H (Ophemert en Varik). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden in uitvoeringsvak H

In uitvoeringsvak H zijn we klaar met het aanbrengen van damwanden. Volgende week start hier de ankerboorstelling ter hoogte van Waalbandijk 6 (Varik). Deze werkt in de richting van Heesselt. Voordat de ankerboorstelling start voeren we voorbereidende grondwerkzaamheden uit.

Werkzaamheden uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G werken we verder buitendijks. We werken ter hoogte van het Dijkhuis en hoogte van de Dijkstraat tot aan de Uilenburgsestraat (Ophemert). We zijn hier bezig met grondwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E (week 20)

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

We zijn bezig met het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van Waalbandijk 83. Hier werken we in de richting van Ophemert. De ankerboorstelling is bezig met het aanbrengen van ankers tussen de Hermoesestraat en de Bredestraat. Eind deze week starten we met het lassen van de eerste gordingen ter hoogte van de kruising Bredestraat. Daarnaast zijn we bezig met het voorbereidend grondwerk tussen Waalbandijk 79 en 75.

We hebben aangegeven dat we een nieuw plan maken voor het stuk waar we nog damwanden moeten aanbrengen. Dat plan hebben we nu vastgesteld. Volgende week woensdag starten we met het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van kunstwerk de Roeier. We verwachten dat het trillen drie dagen duurt. We werken in de richting van Tiel. Na het trillen gaan we verder met het drukken van damwanden van Hermoesestraat 18 tot ter hoogte van Waalbandijk 91.

Het drukken doen we met een grotere drukstelling dan die we hiervoor hebben gebruikt. Deze bevat ook meer power, waardoor we verwachten dat de stelling op dit gedeelte de damwandplanken wel op diepte krijgt. Voor dat de werkzaamheden hier starten, hangen we indien nodig extra monitoring op.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E-H-G

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen) G-H. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden in uitvoeringsvak E.

Veel van jullie hebben gemerkt dat de werkzaamheden vorige week meer geluidshinder veroorzaakten en er meer trillingen in de woningen werd ervaren.

Hier heeft een aantal bewoners ook contact met ons opgenomen. We hebben de werkzaamheden stil gelegd en samen met WSRL bepaald hoe we de werkzaamheden hervatten. Donderdagochtend 2 mei gaan we vanaf 07.00 verder met het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van Waalbandijk 87, we werken in de richting van Ophemert.

Daar staan de damwanden recht en we verwachten dat dit niet zoveel geluidshinder oplevert en dat er minder trillingen ervaren worden.

Op Hemelvaartsdag en de dag erna (9 en 10 mei) wordt er niet gewerkt.

Werkzaamheden uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G zijn we bezig met buitendijkse grondwerkzaamheden. We verwijderen steenbekleding en gaan hier graven. We maken inkassingen. Inkassingen zijn een soort trappen die we in de dijk maken. Tegen die inkassingen brengen we grond aan. Door de onderliggende stevige ‘traptreden’ blijft de aangebrachte grond goed op zijn plaats. Ook brengen we klei aan op de buitendijkse zijde van de dijk.

Deel Waalbandijk afgesloten

Om bovenstaande werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we een gedeelte van de Waalbandijk af vanaf de Dijkstraat tot aan de Uilenburgsestraat. We sluiten de Waalbandijk af van 6 mei tot en met september. De Akkerstraat blijft gewoon bereikbaar voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Blankenburgsestraat, de Akkersestraat en de Uilenburgsestraat. Op het plaatje kunt u zien waar de afsluiting is (rode lijn) en waar de omleiding is voor verkeer (gele lijn).

Vragen over bovenstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 21 59 09 37.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E-H-G

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen) G-H. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

In uitvoeringsvak E hebben we de damwandstelling verhuisd, deze staat nu opgesteld ter hoogte van Waalbandijk 85. Vanaf maandag gaan we hier damwanden trillend aanbrengen. Dit veroorzaakt geluidshinder.

De ankerboorstelling start vrijdag 26 april bij de Bredestraat en werkt in de richting van Ophemert. Dit duurt ongeveer één week. Daarna gaat de ankerboorstelling verder ter hoogte van Hermoesestraat 6 en werkt vanaf hier in de richting van Tiel.

Na het aanbrengen van ankers gaan we de gordingen op de damwanden lassen. Na het lassen van de gordingen worden de ankers afgespannen.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak H

In uitvoeringsvak H zijn we bezig met het aanbrengen van damwanden. De damwandstelling heeft deze week het te trillen gedeelte van de damwanden afgerond. Volgende week vinden er geen damwandwerkzaamheden plaats in uitvoeringsvak H. Vanaf 29 april bouwen we de voorboorstelling op en zijn dan twee dagen aan het voorboren. Daarna gaan we over op het drukken van damwanden. We verwachten dat we daar 3 tot 7 werkdagen mee bezig zijn. Eind april/begin mei gaan we ook starten met het verleggen van kabels en leidingen in dit uitvoeringsvak.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak G

In uitvoeringsvak G gaan we verder met buitendijkse werkzaamheden. We graven hier grond af en vullen daarna aan met klei. We werken vanaf de Griendesteeg in de richting van Zennewijnen.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Overlijdensbericht en steunbetuiging

Gisteren zijn er hulpdiensten op onze projectlocatie geweest. Wij informeren u hierover, aangezien we ons kunnen voorstellen dat dit vragen oproept. De hulpdiensten waren ter plaatse voor onze collega, die woensdagmiddag tot ons grote verdriet op de projectlocatie is overleden. Het overlijden is niet aan het werk gerelateerd, maar heeft zoals u kunt begrijpen een grote impact op onze organisatie.

We hebben vanuit de omgeving al veel steunbetuigingen mogen ontvangen, waarvoor ontzettend veel dank. In overleg met het buurthuis richten we een gedenkplek in. Deze houden we de komende dagen in stand, inwoners van Zennewijnen kunnen daar hun steun betuigen. De gedenkplek richten wij vanmiddag in bij de ingang van het buurthuis, op de hoge tafel onder de overkapping. Alle steunbetuigingen verzamelen we en nemen we halverwege volgende week mee naar de hoofdkeet in Varik.

Planning en werkzaamheden*

In uitvoeringsvak E hebben we het te trillen stuk damwanden ter hoogte van Waalbandijk 91 afgerond. Vanaf morgen gaan we verder met het drukken van damwanden ter hoogte van Hermoesestraat 6, we werken in de richting van Ophemert. Volgende week bouwen we de voorboorstelling op. We starten hier met voorboren ter hoogte van Waalbandijk 85 en werken in de richting van Ophemert.

Voorlopig brengen we het laatste stuk damwanden tussen van Waalbandijk 89 en 91 nog niet aan. De afgelopen weken hebben we aangegeven dat het aanbrengen van damwanden hier erg moeilijk gaat. We zijn bezig met het maken van een plan over hoe we hier verder gaan. Zodra dit plan er is, delen wij dat met de omgeving.

Vanaf week 18 starten we met het boren van de ankers. We starten bij de Bredestraat en werken in de richting van Ophemert. Het gedeelte waar nog geen damwanden zijn aangebracht slaat de ankerboorstelling logischerwijs over.

*De planning kan veranderen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of werkzaamheden die anders lopen dan verwacht.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E (week 15)

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Damwanden tussen Bredestraat en Hermoesestraat

Tussen de Bredestraat en de Hermoesestraat moeten we nog het laatste stuk damwanden aanbrengen. In vorige informatiemails schreven we al dat dit zeer moeizaam gaat. We hebben geprobeerd door te fluïderen de damwanden op diepte te krijgen, dit is niet gelukt.

Om de zwaarste grindlagen voorbij te komen, hebben we in overleg met Waterschap Rivierenland besloten de damwanden trillend aan te brengen, tot 20 meter afstand vanaf de omliggende panden. Uitgangspunt hierbij is en blijft dat de schadekans niet groter is dan 1%. Met de bewoners van direct omliggende panden hebben we contact gehad om bovenstaande informatie te bespreken en indien nodig extra monitoring te plaatsen.

We starten maandag 8 april met het trillend aanbrengen van damwanden en werken vanaf de Bredestraat in de richting van de Hermoesestraat. We verwachten dat de werkzaamheden twee tot drie dagen duren.

Vooruitblik

In de loop van volgende week starten wij het aanbrengen van damwanden op in het volgende stuk, ongeveer ter hoogte van Hermoesestraat 6/Waalbandijk 87 en werken wij verder in de richting van Ophemert.

Naar verwachting start aan het eind van deze maand het aanbrengen van de ankers ook op in uitvoeringsvak E. Waar het aanbrengen van ankers start en in welke richting wordt gewerkt, informeren wij u over zodra dit bekend is.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvakken G en H

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvakken G en H (Ophemert en Varik). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Start damwand werkzaamheden uitvoeringsvak H

Vorige week hebben we damwanden aangevoerd in uitvoeringsvak H. Deze hebben we naar een opslagterrein gebracht. We zijn bezig met het voorbereidende grondwerk voor de damwandstelling. Zo graven we de damwandsleuf en maken we een opstelplaats voor de damwandstelling. Volgende week dinsdag beginnen we met het opbouwen van de stelling en daarna starten we met het aanbrengen van damwanden. We beginnen met het aanbrengen van damwanden ter hoogte van Waalbandijk 6 en werken in de richting van het Veerhuis (Varik).

Hervatten werkzaamheden buitendijks in uitvoeringsvak

In uitvoeringsvak G gaan we verder met onze werkzaamheden buitendijks. We gaan hier grond afgraven en daarna aanvullen met klei. We werken vanaf de Griendesteeg in de richting van Zennewijnen. Om veilig te kunnen werken, sluiten we het fietspad naast de Waalbandijk af. Op het plaatje hiernaast kunt u zien waar de afsluiting precies is (rode lijn). We hebben een omleidingsroute voor wandelaars gemaakt. Via deze route kunnen wandelaars de uiterwaarden in (gele lijn).

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak D+E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak D+E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Damwanden aanbrengen in uitvoeringsvak D

In november communiceerden we dat we de damwandwerkzaamheden in uitvoeringsvak D hebben afgerond. Na een grondige inspectie zijn we tot de conclusie gekomen dat in uitvoeringsvak D nog een gedeelte damwanden trillend moet worden aangebracht. Dit doen we zodat de dijk straks veilig is en voldoet aan de gestelde eisen.

De werkzaamheden duren ongeveer één week. Het aanbrengen van ankers en gordingen wordt hier op een later tijdstip uitgevoerd. We beginnen ter hoogte van de Zennewijnenseweg 25 en werken in de richting van Ophemert. Alle woningen liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, dat betekent dat monitoring niet nodig is. Op het plaatje kunt u zien waar we het resterende gedeelte van de damwanden aanbrengen (rode pijl).

We starten met volgende week dinsdag met deze werkzaamheden

Damwandwerkzaamheden in uitvoeringsvak E

We zijn bezig met aanbrengen van damwanden ter hoogte van het buurthuis Zennewijnen. Met fluïderen lukt het niet om de planken op diepte te krijgen. We gaan opnieuw kijken naar een andere oplossing. Zodra de werkzaamheden weer op gang zijn, kunnen we inzicht geven in de planning van het aanbrengen van de ankers en gordingen.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

Het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van de kruising Bredestraat-Waalbandijk is afgerond. We zijn vorige week overgegaan op drukken vanaf de Bredestraat in de richting van Ophemert. Het aanbrengen van de planken gaat moeizaam, we kijken naar een andere oplossing om de planken op diepte te krijgen.

Aanpassingen routes voor fietsers

De werkzaamheden tussen de Zennewijnenseweg en de Molenstraat zorgen voor een aangepaste route voor fietsers en ander langzaam verkeer. Dit levert onveilige kruisingen tussen langzaam verkeer en bouwverkeer op. Om een veilige woon-, leef en werkomgeving te behouden, passen wij de route voor langzaam verkeer aan.

Aanpassing omleiding Roeierspad

Het Roeierspad is nu afgesloten voor fietsers. Fietsers worden over de Waalbandijk geleid. Deze omleiding passen we aan. We maken binnendijks een tijdelijk fietspad (paarse lijn). Het aanleggen van dit fietspad is inmiddels gestart. Zodra het fietspad klaar is voor gebruik, worden fietsers hierlangs geleid.

Aanpassing omleiding Hermoesestraat-Molenstraat

Tussen de Molenstraat en de Hermoesestraat zouden wij een buitendijks fietspad aanleggen. Om onveilige kruisingen te voorkomen, gaan we fietsers omleiden via de Hermoesestraat, de Pippertsestraat, de Dreef en de Molenstraat. Op onderstaande afbeelding kunt u zien waar de omleiding is (gele lijn). We plaatsen hier extra verlichting. Deze omleiding stellen we in zodra het binnendijkse fietspad (bij het Roeierspad) klaar is voor gebruik.

Stop voor drop

Om fietsers op de hoogte te brengen van bovenstaande wijzigingen staan we morgenochtend (van 7.30 tot 10.00) langs de weg (bij het Roeierspad/Bredestraat). We vragen fietsers om kort te stoppen, zij krijgen van ons een zakje verkeersdrop met daaraan de gewijzigde routes.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvakken G en H

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden op de korte termijn in de buurt van uitvoeringsvakken G en H (Ophemert en Varik). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op deze mail of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

In uitvoeringsvak H hebben we een ter hoogte van het veerhuis een binnendijkse, tijdelijke oprit gemaakt. Deze oprit zorgt ervoor dat we minder over de reguliere oprit richting de Bol hoeven te rijden. Verder zijn we hier bezig met het voorbereidend grondwerk voor de damwandstelling.

Eind volgende week (22 maart) voeren we damwanden per schip aan.

In de week van 25 maart voeren we de damwand stelling aan. We verwachten vanaf 2 april te starten met het aanbrengen van damwanden. We starten met het trillend aanbrengen van damwanden in de richting van Heesselt.

*De planning kan veranderen tijdens de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door weersomstandigheden of werkzaamheden die anders lopen dan verwacht.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek is een samenwerking tussen Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update aanbrengen damwanden uitvoeringsvak E, dijkversterking Tiel-Waardenburg

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden

Op dit moment zijn we bezig met het aanbrengen van damwanden en werken we ter hoogte van kunstwerk ‘De Roeier’. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat het aanbrengen van damwanden moeizaam gaat. Dit komt doordat we meerdere grindlagen tegenkomen.

Om niet te veel vertraging op te lopen, maken we een aanpassing in onze planning en werkzaamheden. We verplaatsen de damwandstelling naar de kruising Waalbandijk-Bredestraat. Vanaf daar werkt de stelling in de richting van Ophemert. De damwandstelling kan niet uit zichzelf starten met drukken, daarom moeten we de eerste planken trillend aanbrengen. Na het aanbrengen van de eerste planken gaan we over op drukken. Op de afbeelding in de bijlage kunt u zien waar we precies gaan trillen (blauwe lijn) en vanaf waar we overgaan op drukken (gele lijn). De monitoring van panden wordt aangepast waar dit nodig is.

Het trillen duurt naar verwachting 1 werkdag. In de loop van woensdagochtend 13 maart starten wij hiermee. Het trillend aanbrengen van de damwanden veroorzaakt geluidshinder, onze excuses voor dit ongemak. We verwachten dat woensdag aan het eind van de dag of donderdag in de loop van de ochtend deze werkzaamheden afgerond zijn. Daarna gaat de damwandstelling verder met het drukken van damwanden.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E H G

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E – H – G. Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden uitvoeringsvak E – week 9

We zijn bezig met het drukkend aanbrengen van damwanden. We zijn gebleven ter hoogte van Waalbandijk 89. De aankomende weken gaan we verder met het drukkend aanbrengen van damwanden. We hebben de buitendijkse afrit ter hoogte van Waalbandijk 91 afgemaakt.

Vooruitblik aanbrengen damwanden per adres

Hieronder heb ik een vooruitblik gemaakt naar het aanbrengen van damwanden per adres. Dit overzicht wijzigt op basis van voortgang van de werkzaamheden en/of omstandigheden zoals hoogwater. Ik zal het overzicht in de wekelijkse update blijven vermelden.

Waalbandijk 89 week 9
Hermoesestraat 18 week 10, 11
Waalbandijk 91 week 11, 12
Bredestraat kruising week 13, 14

Afsluiting Waalbandijk (Hermoesestraat – Molenstraat)

Vanaf week 10 (4 maart) gaan we de Waalbandijk afsluiten vanaf de Hermoesestraat tot de Molenstraat. We houden hier een route voor fietsers beschikbaar. We leggen, zodra de waterstand dit toelaat, een buitendijks fietspad aan. Op het kaartje in de bijlage kunt u zien waar deze ongeveer komt te liggen. Autoverkeer kan omrijden via de Hermoesestraat, de Pippertsestraat, de Dreef en de Molenstraat.

Afsluiting Roeierspad

Door hoogwater en de vele regen hebben we de buitendijkse bouwweg in de richting van de steenfabriek niet kunnen bijwerken. Daardoor schuift de afsluiting van het Roeierspad op naar 4 maart. We sluiten het Roeierspad af tussen de Bredestraat en de Zennewijnenseweg. Fietsers worden omgeleid over de Waalbandijk. Via de oprit bij de Zennewijnenseweg en de Bredestraat kunnen fietsers de Waalbandijk op. Dit gedeelte van de Waalbandijk is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. We sluiten het Roeierspad af om onze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak H*

In april starten we met het aanbrengen van damwanden tussen Waalbandijk 6 en Waalbandijk 8 in Varik. Voordat we hiermee beginnen voeren we grondwerkzaamheden uit. Ook gaan we ons opslagterrein inrichten voor de tijdelijke opslag van damwanden. Deze damwanden brengen we begin maart naar het opslagterrein.

Afsluiting Waalbandijk

Om veilig te kunnen werken, sluiten we een gedeelte van de Waalbandijk af vanaf 4 maart. De Waalbandijk wordt afgesloten tussen de Achterstraat en de Kerkstraat (rode lijn). Het kaartje in de bijlage geeft de omleiding voor autoverkeer (blauwe lijn) en de route voor fietsers/bestemmingsverkeer (gele lijn) weer. Het paarse vlak is de locatie van ons opslagterrein.

Werkzaamheden in uitvoeringsvak G*

In uitvoeringsvak G gaan we onze werkzaamheden hervatten zodra de weersomstandigheden dit toe laten. We gaan dan buitendijks beginnen met het verwijderen van steenbekleding en het aanvoeren van klei.
*De planning kan veranderen, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of werkzaamheden die anders lopen dan verwacht.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur
Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg
a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik