Omgevingstevredenheidsonderzoek Dijkversterking

Heeft u het omgevingstevredenheidsonderzoek van dijkversterking Tiel-Waardenburg al ingevuld? Waterschap Rivierenland is benieuwd naar uw mening. Wat wilt u hen meegeven voor de uitvoeringsfase? De vragenlijst bevat 10 vragen/stellingen; invullen kan nog steeds.

De vragenlijst is hier te vinden: https://new.maptionnaire.com/q/6cp98of37xa8
Zie ook het bericht in de december-editie van de nieuwsbrief: https://www.waterschaprivierenland.nl/…/nieuwsbrief…
Vragen of opmerkingen? Neem contact op via tiel-waardenburg@wsrl.nl

Locatie gezocht voor openbare laadpaal

De gemeente wil nog een openbare laadpaal plaatsen in Ophemert. Weet jij misschien een goede plek?

De nieuwe locatie moet een openbare parkeerplaats zijn waar veel mensen komen en waar nog geen laadpaal staat. Misschien voor Huis op Hemert? Of bij het voetbalveld? Of aan de andere kant van het dorp vlak bij speeltuin Slingerbos?

Stuur uiterlijk 28 januari een mailtje naar de Dorpstafel en laat jouw voorkeur weten: dorpstafelophemert@outlook.com

Werken aan de Bommelweg

Van de Dorpstafel – Binnenkort gaat de Bommelweg op de schop. Het gaat om het deel vanaf de gemeentegrens bij Est (West Betuwe) tot en met de kruising met de Bredestraat.De weg wordt ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig voor wegen waar een maximum snelheid van 60 km per uur geldt. Dat betekent dat er fietssuggestiestroken, plateaus en wegversmallingen komen.

De verwachte start van het werk is februari 2022. De werkzaamheden duren naar verwachting acht weken. Tijdens het werk zijn er omleidingen.

Lees het volledige bericht van de gemeente, en bekijk tekeningen van de plannen: https://www.tiel.nl/bommelweg-wadenoijen

Kernagenda Ophemert in kerstsfeer aangeboden

Op donderdag 16 december kwam de Dorpstafel Ophemert bijeen om de kernagenda officieel aan te
bieden aan wethouder Rutger van Stappershoef van de gemeente West Betuwe. Het werken met kernagenda’s is een nieuwe manier om inwoners actief betrokken te houden bij de zaken die lokaal spelen. In de grote gemeente West Betuwe met 26 kernen ontstaan steeds meer dorpsraden en dorpstafels om als nieuwe schakel te functioneren tussen inwoners en het gemeentebestuur.

Voorzitter Jan Muller van de Dorpstafel Ophemert: “we zijn een onafhankelijke groep van vrijwilligers en we proberen inwoners, ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden. Ons doel is de leefbaarheid te versterken en aanspreekpunt te zijn voor de inwoners en voor het gemeentebestuur. Met deze kernagenda geven we nu structuur aan onze wensen en plannen. Deze agenda hebben we met een hele grote groep betrokkenen gemaakt.”

De Dorpstafel Ophemert timmert nu ongeveer 2 jaar aan de weg en is gestart vlak na de herindeling van de gemeente Neerijnen tot de gemeente West Betuwe. Het nieuwe gemeentebestuur werkt graag met kernagenda’s, waarbij inwoners zelf mogen bepalen wat belangrijk is voor hun kern.
Wethouder Rutger van Stappershoef: “We waarderen dit soort initiatief “van onderop” zeer, want daarmee is er veel meer draagvlak voor plannen en gewenste activiteiten. De kernen in West Betuwe verschillen enorm en die verscheidenheid willen we ook koesteren. Daarom geven we volop ruimte aan kernen om hun eigen agenda te maken en we ondersteunen we de plannen met ambtelijke inzet en waar nodig met geld. Zo hebben we onlangs nog €1 miljoen apart gezet speciaal voor de plannen uit die kernagenda’s.”

Op 28 oktober organiseerde de Dorpstafel Ophemert een grote lokale bijeenkomst “Ons Ophemert”, waar meer dan 70 mensen aan deelnamen. Inwoners, bestuursleden van verenigingen, ambtenaren van het gemeentehuis en ondernemers gingen samen aan de slag om aandachtspunten en acties op een rij te zetten. De concept kernagenda werd daarna nog eens uitgebreid digitaal afgestemd. Het zes pagina’s tellend document staat vol met ambities op de terreinen “fijn wonen, veilig verkeer en veiligheid op straat”, “goede gezondheid”, “leuke activiteiten” en “prachtige natuur en buitenruimte”.
Jan Muller: “deze kernagenda vormt nu een nieuwe impuls voor Ophemert. We hebben niet alleen
plannen gemaakt, maar we stimuleren ook dat inwoners de uitvoering samen organiseren. Het thema is niet voor niets “concrete afspraken voor concrete resultaten”. Dit jaar werd er al een prachtige nieuwe speeltuin aangelegd en we broeden op nog veel meer plannen. Zo willen we in 2022 weer een groot dorpsfeest organiseren, daar is al een aantal mensen mee bezig. Als dorpstafel pakken we daarin een verbindende en aanjagende rol.”

Meer informatie en lees de KERNAGENDA OPHEMERT op  de Dorpsplein Ophemert website.

Start werkzaamheden natuurlijke begraafplaats in Ophemert

In 2023 wordt de algemene begraafplaats in Ophemert uitgebreid met een natuurlijke begraafplaats. De werkzaamheden voor de aanleg starten deze week.

Planning: eind november 2021 start de aannemer met de eerste fase van de aanleg. Dit bestaat vooral uit het opruimen van het bestaande terrein en het verbeteren van de bodem. Daarna worden er bloemrijke zadenmengsels ingezaaid, dit zorgt voor een vruchtbaardere bodem. Doordat er diep gespit wordt, moet de grond daarna rusten om in te klinken. In de tweede helft van 2022 wordt de beplanting en verdere inrichting gedaan. Eind 2022 is de oplevering. Uiteraard houdt de aannemer rekening met uitvaarten op het andere deel van de begraafplaats. De werkzaamheden worden dan tijdelijk stilgelegd.

Natuurlijk begraven
Een natuurlijke begraafplaats is een begraafplaats met een parkachtige uitstraling, waarbij natuurlijke materialen worden gebruikt. Dit is niet hetzelfde als een natuurbegraafplaats. Daarvoor zijn in West Betuwe op dit moment geen mogelijkheden. De natuurlijke begraafplaats in Ophemert is ook voor mensen van buiten het dorp bedoeld. Het beheer is in handen van de gemeente.

BRON: Persbericht Gemeente West Betuwe, 29 november 2021

Gemeente ruimt een aantal graven

Het Kontakt – 16 november.

Gemeente West Betuwe: van maandag 22 november t/m vrijdag 26 november ruimen we op de begraafplaats in Ophemert een aantal graven. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe graven. Aansluitend aan deze werkzaamheden leggen we een nieuw pad aan.

Bron: Het Kontakt >>

Informatiebijeenkomst planontwikkeling woningbouw Slingerbos op 1 december

 

De gemeente wil langs de dijk van Ophemert woningen realiseren. Het gaat om het woningbouwproject Slingerbos. Door de dijkversterking zijn de plannen vertraagd. Ze pakken het plan nu weer op. In een brief die deze week toegestuurd wordt aan omwonende leest u in welke fase het plan is. En over de informatiebijeenkomst voor inwoners van Ophemert.

Lees de brief: Informatiebijeenkomst planontwikkeling woningbouw Slingerbos

 

Fotowedstrijd vrijwilligers

Heb jij al een foto ingestuurd voor onze fotowedstrijd? Nee, dan loop je de kans op een hoofdprijs van 400 euro voor jouw vrijwilligersorganisatie mis.
Dat zou toch zonde zijn!
Tot 12 november kun je foto’s insturen naar foto@welzijnwestbetuwe.nl

Fotowedstrijd “Vrijwilligers”

2021 Jaar van de vrijwillige inzet. 

Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwillige inzet. Vrijwilligers zijn op veel plekken in onze gemeente actief. Er zijn vrijwilligers actief bij sport- en muziekverenigingen, in de zorg of als wandelmaatje, bij vrijwilligersorganisatie of individueel. Veel inwoners van onze gemeente dragen hun steentje bij aan een mooier, socialer en actiever West Betuwe door middel van vrijwilligerswerk.

Fotowedstrijd. 

Vind jij het leuk om te fotograferen en ben je vrijwilliger?  Individueel of bij een organisatie? Dan roepen wij je op om vrijwilliger(s) of vrijwilligerswerk in beeld te brengen en naar ons te mailen.

Meer informatie, spelregels, prijzen, etc.: Ga naar fotowedstrijd vrijwilligers >>

Vervolg planontwikkeling Slingerbos

De gemeente West Betuwe wilde langs de dijk in Ophemert een aantal woningen realiseren: woningbouwproject Slingerbos. Lange tijd heeft dit project in de wacht gestaan vanwege de dijkversterkingplannen van Waterschap Rivierenland. Er is nu vooruitgang geboekt, en de gemeente wil u daar graag over informeren.

 

Vragen?
Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar
dave.alberts@westbetuwe.nl

 

 

CANON VOOR WEST BETUWE – HELP JE MEE?

De historische verenigingen uit onze gemeente werken aan een Canon van West Betuwe. Deze canon bestaat uit ongeveer 50 verhalen over de geschiedenis en cultuur van West Betuwe. Dit gebeurt aan de hand van afbeeldingen en foto’s. Weet jij veel over de verre en/of nabije geschiedenis van Ophemert? En wil jij die kennis delen of op papier zetten? Laat het de werkgroep weten via info@canonwestbetuwe.nl. Zij nemen dan contact met je op.

Meer informatie: website