ONTSLUITINGSWEG WEST

ONTSLUITINGSWEG WEST

De gemeente Tiel heeft plannen gemaakt over een nieuwe ontsluitingsweg die Passewaaij makkelijker moet gaan verbinden met de A15. De gemeente West Betuwe heeft een reactie op die plannen gestuurd naar Tiel, en een groep inwoners heeft een actiegroep opgericht tegen Variant 5 die vlak langs het grensgebied van het buitengebied van Ophemert zal lopen. Inmiddels is er een dorpsbijeenkomst geweest en zijn er diverse documenten gepubliceerd.

Meer over de plannen van Tiel zijn te vinden op https://www.tiel.nl/westelijke-ontsluitingsweg en https://ontsluitingtiel.movares.net/


Het was heel druk in Huis op Hemert bij de dorpsbijeenkomst over de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg van Tiel.

https://www.tiel.nl/westelijke-ontsluitingsweg
https://ontsluitingtiel.movares.net/

Uitnodiging bijeenkomst ontsluitingsweg

Onderwerp:

Uitnodiging bijeenkomst ontsluitingsweg gemeente Tiel tussen Tiel en de A15

Behandeld door
J. Hartman
Telefoonnummer 0345 72 88 00
Datum 1 maart 2024

 

Beste mijnheer en/of mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op woensdag 6 maart 2024, 19.30 uur in Huis op Hemert. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het onderwerp dat zal worden besproken is de nieuwe ontsluitingsweg van Tiel naar de A15. We organiseren deze avond in nauwe samenwerking met de dorpstafel Ophemert. Ook wethouder Dijkstra van de gemeente Tiel zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Van deze avond zal een verslag worden gemaakt.

Wat staat er op de agenda?

1. Korte presentatie over het proces.
2. Korte presentatie over de inhoud van de brief van het college van West Betuwe aan het college van Tiel, verzonden 26 oktober 2023.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen en het geven van input.
4. Vervolg.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op:
https://www.tiel.nl/westelijke-ontsluitingsweg
https://ontsluitingtiel.movares.net/

Graag tot ziens op woensdag 6 maart.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Burgemeester en Wethouders,
Jacoline Hartman
Wethouder Verkeer
Deze brief is verspreid door de Dorpstafel Ophemert, waarvoor dank.

Denk mee over bomen in West Betuwe

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van de leefomgeving. De gemeente is heel benieuwd hoe de inwoners over bomen denken. Zij kunnen dat tot en met 19 december 2023 laten weten in een flitspeiling op https://westbetuwe.swipocratie.nl/. De resultaten van de peiling gebruikt de gemeente bij het maken van het nieuwe Beleidsplan Bomen West Betuwe.

In de flitspeiling kunnen deelnemers reageren op een aantal vragen, stellingen en dilemma’s over bomen in relatie tot de omgeving. Bijvoorbeeld over ruimte voor bomen en ruimte voor parkeren en de inrichting van straten. Ook zijn er vragen over de rol van de gemeente bij het behouden van bomen.

Bomen in cijfers

De gemeente West Betuwe heeft zo’n 40.000 straat-, laan- en parkbomen in beheer. Daarnaast staan er circa 50.000 bomen in bosplantsoenen. Essen en populieren komen het meeste voor. 27% van de bomen is geplant in de periode 1970-1980.

Definitieve uitslag TK2023 in de gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe maakt na het tellen van alle stemmen, en na hertellingen op 8
stembureaus, de definitieve uitslag bekend. Met een opkomst van 85,1% ligt de opkomst
boven het landelijk beeld. In West Betuwe heeft ruim 28% gestemd voor de PVV. Daarna
volgen de VVD (16,5%), NSC (11,2%), GroenLinks/PvdA (9,6%) en SGP (9,3%).

Partij voor de Vrijheid 28,4 13,6 in 2021
VVD 16,5 24,8
Nieuw Sociaal Contract 11,2 0,0
GroenLinks/PvdA 9,6 7,0
Staatskundig Gereformeerde Partij 9,3 9,4
BBB 6,4 1,1
D66 4,3 10,4
CDA 3,5 10,8
ChristenUnie 2,6 4,2
Socialistische Partij 1,8 3,9
Forum voor Democratie 1,7 5,4
Partij voor de Dieren 1,4 2,5
Volt 0,9 1,5
JA21 0,7 2,8
BVNL / Groep Van Haga 0,6 0,0
DENK 0,5 0,3
50PLUS 0,4 0,9
Samen voor Nederland 0,04 0,0
BIJ1 0,1 0,2
Splinter 0,07 0,2
PiratenPartij – De Groenen 0,04 0,1
LEF – voor de nieuwe generatie 0,03 0,0
Libertaire Partij 0,02 0,0
Overig (2021) 1,0

Cijfers

opgeroepenen 40506
geldige stempas 30597
geldig volmachtbewijs 3815
geldige kiezerspas 74
toegelaten kiezers 34486
opkomstpercentage 85,1%
geldige stembiljetten 34406
blanco stembiljetten 38
ongeldige stembiljetten 43

Documenten

Een Excel bestand met alle uitgebrachte stemmen en de proces verbalen van ieder
stembureau staat vanaf vrijdagmiddag gepubliceerd op de website van de gemeente:
www.westbetuwe.nl/verkiezingen

Contactinformatie

Team communicatie: Martin Kugel martin.kugel@westbetuwe.nl 06 2242 1513

BEZOEKADRES Kuipershof 2 – 4191 KC Geldermalsen
POSTADRES Postbus 112 – 4190 CC Geldermalsen T 0345 – 72 88 00

Wandelroute Hemertse 8

In dit afwisselende Betuwse landschap kun je wandelen door
het prachtige dorp Ophemert, over een prachtig landgoed
en langs een eeuwenoud kasteel.

 

Praktische informatie

• Startpunt: Splitsing Dorpsstraat en Molenstraat in Ophemert
• Lengte wandeling: 8 km.
• Markering: Bordjes met cijfer 8.
• Eenzijdige bewegwijzering, met de klok mee.
• Bezienswaardigheden: De nummers op de kaart verwijzen naar de teksten in de folder en naar bezienswaardigheden langs de route.
• Horeca: Het Dijkhuis, Waalbandijk 33 in Ophemert
• Honden: Daar waar de route over particulier terrein leidt, dienen honden te zijn aangelijnd. Dit om verstoring van wild en vee en verspreiding van ziektes te voorkomen.
• De route gaat deels over onverharde paden.
• Er zijn geen openbare sanitaire voorzieningen langs de route.

De folder

  klik erop om te downloaden

De Kaart

  klik op de kaart om groot te bekijken

Bezienswaardigheden

1 – GEBEDSHUIZEN IN OPHEMERT
Tot vlak na het begin van de reformatie stonden er twee kerken in Ophemert, de Lambertuskerk en Sint Maartenskerk. De vroegste vermelding van de Sint Lambertuskerk is in een akte uit 1007. De Lambertuskerk stond aan de Waalbandijk ter hoogte van de Lambertusstoep en is aan het einde van de 17de eeuw verdwenen. In een oorkonde uit 1028 wordt voor het eerst de Sint Maartenskerk genoemd. De voorzijde ging tijdens een beschieting in 1944-1945 verloren. Rond 1800 vestigden de eerste Joodse gezinnen zich in Ophemert. Van 1875 tot 1920 stond een synagoge aan de Waalbandijk en was voor de Joodse families een belangrijke plek voor samenkomst. Dit gebedshuis is geheel verdwenen. Ophemert had ook nog een kapel van de Ridderlijke Duitse Orde. De namen Kapelstraat en Kapelhof herinneren hier nog aan.

rietgors

2 – STIFTSCHE WAARDEN
Deze uiterwaard bestaat deels uit hooiland en deels uit dynamische riviernatuur (Varikse Plaat). Het gebied wordt doorsneden door De Kil, een oude nevengeul van de Waal. Ook liggen er kleiputten, die in de 20ste eeuw zijn gegraven voor de fabricage van bakstenen. In 1996 is het gebied opnieuw ingericht. Vooral de flora heeft hier profijt van gehad. Op de hoger gelegen oeverwal hebben zich nieuwe soorten gevestigd, zoals brede ereprijs, harige ratelaar en moeslook. Broedvogels die je zoal kunt aantreffen zijn grasmus, rietgors en sprinkhaanzanger.

3- STOLPERSTEINE
Deze zogenaamde struikelstenen (Stolpersteine) herdenken het gezin Kalker, dat in 1943 in concentratiekamp Sobibor is vermoord. Het was nog het enige Joodse gezin dat in het dorp woonde op dit adres. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig begon in 1997 met het leggen van de eerste Stolperstein in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Inmiddels liggen er in vele landen al Stolpersteine. Het is een herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Een Stolperstein is een betonnen steen van 10 x 10cm, met aan de bovenkant een messing plaatje waarin de naam, geboorte- en overlijdensdatum en de plaats van overlijden wordt gestanst.

oud erf met bloeiende fruitboom in buurtschap Zennewijnen (circa 1900)

 

4 – BOOMGAARDEN
Al in de 19de eeuw bestond het landschap rond Ophemert uit uitgestrekte boomgaarden. Ook tegenwoordig zijn er nog veel fruitbomen te vinden rond het dorp. Hoogstamfruitbomen zijn in de loop van de vorige eeuw vervangen door laagstam, waardoor beheer en oogsten makkelijker is geworden. In het voorjaar staan deze bomen volop in bloei.

 

 

5 – BEWONERS VAN KASTEEL OPHEMERT
Het kasteel dateert in zijn oudste vorm van 1265. Aangenomen wordt dat de eerste eigenaar van het Huis te Ophemert Rudolf de Cock is geweest. Tot 1552 waren het huis en de heerlijkheid Ophemert in bezit van het geslacht De Cock van Waardenburg. De familie van Haeften heeft het langst (350 jaar) het kasteel bewoond vanaf 1552. Door vererving is het kasteel aan het eind van de 19de eeuw in handen gekomen van de Schotse adellijke familie Mackay. De Mackays verdienden hun sporen als belangrijke staatslieden. Zo was Æneas Mackay eind 19de eeuw vicepresident van de Raad van State. In Ophemert bekommerde hij zich om het zielenheil van zijn onderdanen, was hij actief op het gebied van armenzorg en richtte hij christelijke scholen en instellingen op. Hij was de oom van Æneas Mackay jr. die eind 19de eeuw minister-president van Nederland was.

kasteel Ophemert interieur jaren ‘50

6 – KASTEEL OPHEMERT
Het huidige kasteel dateert voornamelijk uit de 17e eeuw. Toen moest het namelijk grondig worden verbouwd nadat het huis beschadigd raakte bij een Franse inval. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis en interieur opnieuw zwaar beschadigd. In de jaren ’50 van de 20e eeuw heeft restauratie plaatsgevonden. Aan de zijgevel van het trappenhuis van het kasteel hangt een luidklok onder een houten afdakje. Deze diende om verschillende kerkelijke vieringen en ‘getijden’ aan te geven. Natuurlijk gaf de klok ook gewoon de tijd aan. In tegenstelling tot vele andere kastelen in de omgeving heeft dit kasteel gelukkig de roerige tijden aardig weten te doorstaan.

7 – VERDEDIGINGSLINIES
Prins Maurits van Nassau, die tijdens de Tachtigjarige oorlog de verdediging van de Republiek tegen de Spanjaarden leidde, liet tussen 1590 en 1609 vele tientallen wachttorens, zogenoemde redoutes, langs de Waal bouwen. Tussen Gorinchem en Tiel lagen waarschijnlijk zo’n twintig redoutes. Mogelijk lagen er ook twee bij Ophemert. Jaren later vormt de Republiek der Verenigde Nederlanden opnieuw het strijdtoneel. Frankrijk, Engeland en de Duitse bisdommen Münster en Keulen verklaren in 1672 de oorlog. In mei en juni van dat jaar trekt de Franse koning Lodewijk XIV met zijn leger langs de Maas en de Rijn de Republiek binnen. Het is mogelijk dat in deze periode kasteel Ophemert door de Fransen beschadigd is geraakt. Terugtrekkende Staatse troepen zetten lager gelegen terreinen in Holland onder water om het achterliggende gebied te verdedigen (inundatie). Dit is het begin van de Hollandse Waterlinie.

8 – DE MUZIEKSCHELP
De Muziekschelp staat midden in het dorp en is een karakteristiek monumentaal podium voor buitenkunst. Muzikanten kunnen door de vorm van de schelp zonder versterking spelen. Deze muziekschelp wordt regelmatig gebruikt voor uitvoeringen van muziekvereniging Euphonia (in 1907 opgericht en nog steeds actief) en andere evenementen.

Productie

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Werkgroep Hemertse 8 met medewerking van Historische Kring West-Betuwe Bronnen: Shutterstock, Historische Kring West Betuwe, Gelderland Bibliotheek

De totstandkoming van deze route is gefinancierd door gemeente West Betuwe en provincie Gelderland

Impressie opening:

Opening Dorpsommetje ‘De Hemertse 8’

Vrijwilligers, gemeente West Betuwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland
nodigen u uit voor de opening van de Hemertse 8

Zaterdag 28 oktober 2023 om 14.00 uur
in De Schelp,
Molenstraat 18 in Ophemert

Bewoners uit Ophemert wilden graag een wandelroute realiseren in hun eigen
omgeving. Samen met grondeigenaren, de gemeente West Betuwe en Stichting
Landschapsbeheer Gelderland zijn ze enthousiast aan de slag gegaan.
Het resultaat mag er wezen, de wandelroute is klaar en dat gaan we vieren!

Programma

14.00 uur: Inloop met koffie/thee en petit four
14.15 uur: Onthulling startpaneel en toespraken door wethouder Rutger van Stappershoef en Werkgroep Hemertse 8
14.45 uur: Optreden van Ophemertse muzikant Kaspadre
15.00 uur Wandeling over een deel van de route
16.00 uur: Afsluiting

Wandelen door Ophemert en haar mooie buitengebied De Hemertse 8 is een rondwandeling van acht kilometer door het prachtige buiten-gebied van Ophemert. De route leidt over een prachtig landgoed en langs een eeuwenoud kasteel. Op de splitsing van de Molenweg en de Dorpsstraat wordt een startpaneel geplaatst met informatie over de bezienswaardigheden onderweg.

De routefolder met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is onder andere verkrijgbaar bij het Veerhuis en Huis op Hemert en is ook beschikbaar via www.ophemert.nl.

Dit wandelpad is mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en
Provincie Gelderland.

Inschrijving Cultuurprijs West Betuwe geopend

Vanaf nu is het voor cultuurmakers mogelijk om in te schrijven voor de Cultuurprijs West Betuwe 2023. Wethouder Cultuur en Kunst Rutger van Stappershoef maakte dit bekend tijdens het cultuurfestival West Betuwe Bruist. Hij voerde daar gesprekken met deelnemende cultuurmakers en jongeren over wat cultuur en kunst voor hen betekent.

Iedere twee jaar reikt de gemeente West Betuwe de Cultuurprijs uit en geeft daarmee een waardering aan het rijke culturele veld in de gemeente. Enerzijds is het een waardering voor de kunstzinnigheid en de creatieve uitwerking. Anderzijds is het een erkenning en een waardering voor de verbindende rol die cultuurmakers spelen in de samenleving.

Sociale ontmoeting

En die verbinding, daar draait het om volgens Wethouder van Stappershoef. “Cultuur & kunst uit zich in alle lagen, op allerlei niveaus en in alle mogelijke vormen. Het gaat van semiprofessioneel niveau naar amateurkunst, naar tradities en West Betuwse gebruiken. De gemeenschappelijke deler is de zingevende en verbindende rol die cultuur en kunst speelt. Het laat inwoners inspireren, ontmoeten en meedoen, niet alleen als culturele organisatie, vereniging of club, maar ook als inwonend publiek die cultuur en kunst aantrekt. Het brengt inwoners en kernen in beweging en bij elkaar. En dat verdient een prijs.”

Uitreiking

Tot 20 november kunnen cultuurmakers via de website van de gemeente hun culturele inzet of dat van anderen aanmelden. Ook is er de aanmoedigingsprijs die zich voornamelijk richt op vernieuwende ideeën. Een vakkundige jury beoordeelt de inschrijvingen. Eind 2023 reikt de gemeente de Cultuurprijs West Betuwe uit.

• Foto: Daniëlle Corbijn. Wethouder Rutger van Stappershoef tijdens West Betuwe Bruist zingend en in gesprek met jongeren over hun belevingswereld van cultuur & kunst.

West Betuwe vraagt mening inwoners en bezoekers over begraafplaatsen

De gemeente West Betuwe hoort graag de mening van inwoners en bezoekers over de algemene begraafplaatsen in de gemeente. Wat vinden zij bijvoorbeeld van de uitstraling van de begraafplaatsen. En van de verschillende mogelijkheden om een overledene een laatste rustplaats te geven? Deze en andere vragen staan in de digitale vragenlijst op Begraafplaatsen, urnenmuren en crematoria | Gemeente West Betuwe. De vragenlijst is in te vullen tot 1 november 2023.

De resultaten van de vragenlijst gebruikt de gemeente bij het maken van het nieuwe beleid- en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe 2025-2029.

West Betuwe heeft 31 algemene begraafplaatsen. De gemeente beheert en onderhoudt de begraafplaatsen.

P10 roept op het gezicht van een leefbaar platteland te fotograferen

De leefbaarheid van het platteland is een veelbesproken onderwerp. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Rondom die vraag draait editie 2023 van de Henk Aalderink-prijs “Eigenlijk zoeken we de oren, ogen en handen van een leefbaar platteland”, stelt juryvoorzitter Lydia van Santen. De beste fotograaf wint de bijzondere Henk Aalderink-prijs en € 2.000. De fotowedstrijd is in het leven geroepen voor de dorpsbewoners, vrijwilligersorganisaties en samenwerkingspartners van de 31 plattelandsgemeenten waar de P10 actief is. De fotografiewedstrijd loopt tot en met zondag 15 oktober 2023.

De Henk Aalderink-prijs

De Henk Aalderink-prijs is een bijzondere prijs die vanuit het samenwerkingsverband P10 – het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenten – jaarlijks wordt uitgereikt. Henk Aalderink, ooit burgemeester van de gemeente Bronckhorst, richtte in 2008 dit samenwerkingsverband op. De prijs is in het leven geroepen om de kracht van het platteland aan de rest van Nederland te laten zien

Levendige gemeenschap

Kansmakers zijn foto’s die gaan over de trots en saamhorigheid op het platteland, landbouwinnovatie en leefbaarheid in de toekomst én foto’s die de ruimte en dynamiek op het platteland tonen. Lydia van Santen: “Of het nu gaat om een bijzonder buurtinitiatief, bloeiende boerderij of een levendige gemeenschap, we zoeken foto’s die de essentie van een leefbaar platteland vastleggen.”

Meedoen

Inzendingen, voorzien van de naam van de fotograaf, de locatie van de foto én een korte toelichting moeten vóór zondag 15 oktober 2023 binnen zijn via info@p-10.nl. Extra beelden, uitleg en video’s zijn welkom. Een professionele jury beoordeelt de foto’s. Deze jury bestaat uit vakfotograaf Ivo Hutten, programmaleider ‘Elke regio telt’ bij het Ministerie van BZK Saskia Franssen en Strategisch adviseur P10 en juryvoorzitter Lydia van Santen. In november zullen zij de winnaar van de beste plattelandsfoto bekendmaken.

Win € 2.000 én een expositieplek

De winnaar wint niet alleen een geldbedrag van € 2.000, maar exposeert zijn of haar kunstwerk ook tijdens de wintersessie op woensdag 6 december. Op deze bijeenkomst komen de P10-plattelandsgemeenten samen. Niet alleen de foto van de beste fotograaf, maar de top 10 beste foto’s exposeren we hier. Het geldbedrag is vrij besteedbaar voor de winnende fotograaf.

Over de P10

Het platteland is prachtig, krachtig, maar ook kwetsbaar. De maatschappelijke waarde van het platteland behouden en versterken. Een rechtvaardige verdeling van middelen en gelijke kansen voor iedereen in Nederland, waar je ook woont. Daarvoor staat de P10, een vereniging van 31 plattelandsgemeenten in heel Nederland. Lees hier meer over de P10

Persbericht Gemeente West Betuwe

PERSBERICHT GEMEENTERAAD WEST BETUWE

Gemeenteraad West Betuwe geeft signaal af tegen mogelijke vierde aanvliegroute Schiphol
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 juni gaf de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe een duidelijk signaal af tegen de mogelijke vierde aanvliegvliegroute naar Schiphol. Deze route kan veel overlast tot gevolg hebben voor de gemeente West Betuwe. Dat is volgens de gemeenteraad onwenselijk.
Het kabinet wil een vierde aanvliegroute aanleggen voor passagiers- en vrachttoestellen naar Schiphol. Deze moet tussen 2026 en 2030 in gebruik genomen worden. De route gaat over de provincies Gelderland en Utrecht heen. Hier komen veel vliegtuigen te vliegen en deze vliegen laag over (op ongeveer 2100 tot 3000 meter hoogte). Dit zorgt daarom voor veel overlast voor mens, dier en natuur.

Ook voor de gemeente West Betuwe en de regio Rivierenland gaat dit voor overlast en onrust zorgen. De gemeenteraad sprak zich daarom op 27 juni met een motie sterk uit tegen deze nieuwe aanvliegroute. De toename van overlast is voor de inwoners van West Betuwe onwenselijk. De motie vraagt het college om dit standpunt in regionale en provinciale overleggen over te brengen. En om inwoners goed te informeren over de ontwikkelingen.

De fractie van GroenLinks nam het initiatief voor de motie en diende deze samen met PvdA, D66 en Leefbaar Lokaal Belang in tijdens de raadsvergadering van 27 juni. Al snel gingen alle 10 de partijen uit de gemeenteraad mee in de motie. Om samen een signaal af te geven aan andere betrokken overheden, zoals de regio, provincie en het Rijk.
Raadslid Renske de Zwart (GroenLinks) geeft aan: “Participatie van regionale en lokale overheden is nu mogelijk. GroenLinks heeft daarom het initiatief genomen voor deze motie om ons college op te roepen een standpunt in te nemen tegen deze aanvliegroute die ons veel mogelijk overlast gaat bezorgen. En om onze inwoners hierover beter te informeren, omdat weinig inwoners van West Betuwe op de hoogte zijn van de plannen.”

Meer informatie over de vierde aanvliegroute is te vinden op de website www.stop4deroute.nl.

 

Aftrap project ‘KIEK UUT’

Samen voor een veilig buitengebied

Buitengebieden zijn interessante plekken voor criminele activiteiten. Er is vaak weinig toezicht. De gemeente West Betuwe werkt samen met verschillende partijen om het toezicht te vergroten en het buitengebied van de gemeente veilig te houden. Inwoners kunnen hierbij helpen.

Een leegstaande schuur waar van de één op de andere dag regelmatig onbekende auto’s af en aan rijden. Mensen die plotseling, zonder dat ze de loterij hebben gewonnen, in een dure auto rondrijden. Dit zijn signalen die kunnen wijzen op criminele activiteiten. De gemeente West Betuwe start samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, politie, brandweer en andere samenwerkingspartners het project ‘KIEK UUT’. Het doel: het buitengebied van West Betuwe leefbaar en veilig houden. Vandaag is de officiële aftrap. De eerste stap: goed zicht krijgen op alles wat speelt. Inwoners en ondernemers in het buitengebied zijn daarom betrokken bij het project. Een enquête heeft veel informatie opgeleverd die de basis vormt voor een gerichte aanpak.

Meld verdachte zaken

Burgemeester Servaas Stoop: “Een veilig buitengebied vraagt continue aandacht. We hebben als gemeente alle oren en ogen nodig om een goed beeld te krijgen van wat zich allemaal in het buitengebied afspeelt. Alleen met elkaar kunnen we criminaliteit zoveel mogelijk weren en voorkomen. Inwoners zijn dan ook onmisbaar voor ons. Daarom de oproep: ziet u iets verdachts? Geef het door! Dat kan anoniem, via Meld Misdaad Anoniem (M.) te bereiken op telefoonnummer 0900 – 7000, of neem contact op met de politie via 0900 – 8844 of 112 (bij spoed, heterdaad).”

In gesprek met de gemeenteraad

Op dinsdag 21 maart gaan inwoners van Ophemert
in gesprek met de raadsleden.
Kom je ook?

De gemeenteraad geeft een nieuwe invulling aan het gebiedsgericht ontmoeten. Elke maand bezoeken de raadsleden twee kernen. Daar praten ze met inwoners over uiteenlopende onderwerpen die in de kern spelen.

In Ophemert gaan de gesprekken over:

• Verbeteren verkeersveiligheid Weverstraat
• Nieuwbouwplan Slingerbos
• Aanpassing natuurgebied de Steendert
• Inrichting van de Waalbandijk
• Ontsluitingsweg Tiel/Passewaaij (variant 5)

De bijeenkomst start om 20.00 uur en is in Huis op Hemert
(Blankenburgsestraat 3 in Ophemert).

Alle inwoners van Ophemert zijn van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig.