Omgevingstevredenheidsonderzoek Dijkversterking

Heeft u het omgevingstevredenheidsonderzoek van dijkversterking Tiel-Waardenburg al ingevuld? Waterschap Rivierenland is benieuwd naar uw mening. Wat wilt u hen meegeven voor de uitvoeringsfase? De vragenlijst bevat 10 vragen/stellingen; invullen kan nog steeds.

De vragenlijst is hier te vinden: https://new.maptionnaire.com/q/6cp98of37xa8
Zie ook het bericht in de december-editie van de nieuwsbrief: https://www.waterschaprivierenland.nl/…/nieuwsbrief…
Vragen of opmerkingen? Neem contact op via tiel-waardenburg@wsrl.nl

Nieuwe informatie over de dijkversterking

Er is weer een nieuwsbrief uitgebracht door het Waterschap Rivierenland. In deze editie onder andere aandacht voor de voorbereidende werkzaamheden van Mekante Diek, het omgevings tevredenheidsonderzoek, en een terugkoppeling over het participatietraject.
Daarnaast is er ook een video uitgebracht waarin omgevingsmanagers Hendrika Jager en Basten Heeg vertellen over de stand van zaken van de dijkversterking.

Het projectkantoor dijkverzwaring wordt gebouwd

Mekante Diek, de bouwcombinatie die de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg gaat uitvoeren, bouwt een projectkantoor aan de Weiweg in Varik. Mekante Diek verwacht begin 2022 vanaf deze locatie te gaan werken. Het projectkantoor blijft wit aan de buitenzijde. De medewerkers van Mekante Diek parkeren op het terrein van het projectkantoor.

Heeft u vragen of opmerkingen over het projectkantoor of de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Chantal Schoen van bouwcombinatie Mekante Diek via info@mekantediek.nl of bellen naar 06 3063 2837.

Antwoorden dijkquiz / bewonersinitiatief ‘De Ideale Rivierdijk’

Een tijdje geleden publiceerden we een quiz samen met dorpstafels, een Facebook groep en een bewonersinitiatief langs de dijk tussen Tiel en Waardenburg.

De vragen bleken erg moeilijk. We hopen dat de uitleg bij de antwoorden meer inzicht zullen geven in de verstrekkende gevolgen van de aanstaande dijkversterking.

Lees ook meer over een alternatief van bewonersinitiatief ‘De Ideale Rivierdijk’

Ga naar de antwoorden >>

Goedkeuring Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat het projectplan “Dijkversterking Tiel-Waardenburg” en het wijzigingsplan “Dijkversterking Tiel-Waardenburg: Traject Molenblok te Varik”
zijn goedgekeurd, de bestemmingsplannen zijn vastgesteld en overige definitieve besluiten voor de
uitvoering van het projectplan zijn genomen.

Lees de volledige kennismaking: 211008 Bekendmaking goedkeuring TIWA_

 

Dijkquiz – waag een gokje!

De instuur termijn van de Dijkquiz is verlengd tot eind October. We hebben gehoord dat de vragen erg moeilijk zijn, en tot op heden heeft niemand alles goed. Er is niets op tegen om een gokje te wagen. Er zijn leuke prijzen te winnen, zoals tegoedbonnen voor Het Dijkhuis, Cafetaria Opijnen, Veerhuis en Camping Zennewijnen, om maar iets te noemen. Inzenden is simpel: stuur antwoorden, naam, en telefoonnummer naar quizdorpdijk@gmail.com en klaar ben je.

Ga naar de quiz >>

Nieuwsbrief Dijkverzwaring

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsregels. Het waterschap heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt. Afgelopen zomer is de aannemerscombinatie die het werk gaat uitvoeren gekozen. In de nieuwsbrief van september 2021 informeert het waterschap u daarover. Ook wordt u bijgepraat over de stand van zaken.

Ga naar de nieuwsbrief >>

Dijk Tiel-Waardenburg: een dijk voor iedereen, maar hoe?

De gemeente West Betuwe wil een verkeersveilige ‘gastvrije dijk’ waar de fietser ‘hoofdgebruiker is en de auto te gast’. Het asfalt moet zo smal mogelijk blijven. Hoe dit uitgewerkt wordt, is onduidelijk. Wij willen als bewoners een belangrijke stem hebben in de inrichting van ‘onze’ dijk.

Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk, dorpstafels Neerijnen, Varik/Heesselt en Ophemert en de Facebookgroep Fijn in Opijnen hebben een petitie gestart om te zorgen dat onze stem gehoord wordt.

Klik hier voor meer informatie en/of ondertekenen van de petitie