Buurtpreventie

Buurtpreventie Ophemert:

Beste dorpsgenoten,

Wat is buurtpreventie?

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd gebeuren. En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen.

Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, insluipers en vernielers minder makkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Wat is het niet?

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het niet de bedoeling is “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van een anderen. Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

WhatsApp preventie:

WhatsApp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie.

Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Het voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje en eventueel foto kunt sturen en elkaar kunt waarschuwen. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijk kan leiden tot intensieve sociale contacten.

Op dit moment zijn WhatsApp groepen in alle dorpen van gemeente West Betuwe.

De groepsbeheerders van deze dorpen uit gemeente West Betuwe en de wijkagenten van West Betuwe vormen al langere tijd een beheerdersgroep. Het grote voordeel is dat berichten van verdachte situaties snel gedeeld kunnen worden met alle beheerders. Zo kan er snel in buurtkernen worden uitgekeken naar eventuele verdachte personen of situaties. In deze groep kunnen de wijkagenten en de gemeente informatie delen, die uitgezet kan worden via de beheerders naar de groepen.

Spelregels voor WhatsApp groep:

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de gemeente/ in de wijk waar de groepsapp actief is.
 • Burenalert of WhatsApp is een burgerinitiatief.
 • De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844
 • Laat door middel van een bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/ wetten.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/ van meerwaarde is.

Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.

 • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik de WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact en/of priveberichten. Misbruik van de app betekent verwijdering uit de app.
 • Gebruik de SAAR afkorting ter ondersteuning. SAAR betekent het volgende:
 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer 112
 • A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen)
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

Wilt u meer informatie over de buurtpreventieapp:
Diana van den Berg en Ruben de Gans
Gemeente West-Betuwe,
Adviseur Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding
Tel. 0345-634083
Mail: veiligheid@westbetuwe.nl  of naar het algemene telefoonnummer 0345-728629/30

Doet u ook mee voor een veiliger en leefbaar Ophemert?

Hartelijke groet namens Buurtpreventie Ophemert
Angelique Bos
liekie.74@hotmail.com

Reacties zijn gesloten.