Plannen Nevengeul en dijkverzwaring

Plannen Nevengeul en dijkverzwaring bij Varik/Heesselt op radio 1

Het zal niemand ontgaan zijn dat het hoog water is. In het in 2015 aangenomen Deltaprogramma om ons land tot 2100 tegen het wassende water te beschermen, is de Hoogwatergeul bij Varik en Heesselt een belangrijk en prestigieus project. Het definitieve besluit of de geul, waardoor de twee dorpen op een eiland komen te liggen, wordt gerealiseerd neemt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eind april. Op 21 december koos de gemeenteraad van Neerijnen unaniem voor een alternatief, nl dijkverzwaring met binnen- en buitendijkse maatregelen. Maar is de Hoogwatergeul bij Varik en Heesselt nu voorgoed van de baan? Eind januari moet de Stuurgroep waarin naast de gemeente ook het Waterschap, de Provincie en het Ministerie een stem hebben, een advies formuleren aan de minister. Zij zal dan,  waarschijnlijk in nauw overleg met Deltacommissaris Wim Kuijken, een definitief besluit nemen of de geul er wel of niet komt. Met andere woorden: het kan nog alle kanten op. Daarnaast rijst de vraag of bij de besluitvorming rekening wordt gehouden met andere projecten. Op dit moment worden de Heesseltse Uiterwaarden opnieuw ingericht hetgeen tot minstens vijf centimeter waterverlaging leidt en ook werd er afgelopen zomer in de Stiftsche Uiterwaarden druk gekapt. Alles in het kader van Ruimte voor de Rivier. En wordt er gekeken naar wat er wellicht aan de zuidkant van de Waal gaat gebeuren of stroomopwaarts tot in Duitsland? Kortom, genoeg kwesties om over door te praten. Dat gebeurt op zondag 14 januari in Reporter Radio op radio 1 om 19.00 uur.

Jacqueline Maris die zelf in Heesselt woont, volgde afgelopen jaren het proces van inspraak en besluitvorming omtrent de Hoogwatergeul. In Reporter Radio kunt u haar reportages horen. Te gast in de studio zijn Hans Brouwer van Rijkswaterstaat die woordvoerder is namens alle deelnemende overheden en Hannie Visser-Kieboom (CDA) die deel uitmaakt van het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland. Zij zullen reageren op het verslag uit de regio.

Reporter Radio, zondagavond 14 januari, radio 1, 19.00 uur. (Of terug te luisteren via Uitzending Gemist.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *