Dorpstafel in oprichting i.s.m. Levend Landschap Ophemert

Bewoners welkom op ons digitale platform van  Levend Landschap Ophemert Wilt u meedenken in projecten waardoor we het landschap rond Ophemert aantrekkelijker en meer ‘beleefbaar’ kunnen maken? Of meer bekendheid geven aan de cultureel historische waarde van Ophemert? Doe dan mee aan het vormgeven, opstarten en/of uitvoeren van projecten ten…

Lees meer

Nieuwsbrief 27-3-2020 Stichting Van der Koppel-Van den Heuvel

Van harte wensen wij u een goede gezondheid toe en wij hopen dat dat zo mag blijven en dat u door geen enkel virus getroffen zult worden. Om zo weinig mogelijk risico te lopen moeten wij allen voorlopig thuis blijven en dat geldt ook voor de meesten van onze bestuursleden.…

Lees meer