Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg

Nieuwsbericht

Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg ter inzage

25 november 2020

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijk, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht. Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren. Iedereen kan hiervan kennis nemen en daarop reageren. Het ontwerp projectplan Waterwet en de bestemmingsplannen liggen samen met het Milieueffectrapport, en de hoofdvergunningen van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 ter inzage. Mocht u het niet eens zijn met (een onderdeel van) het projectplan, of de andere stukken, dan kunt u een zienswijze indienen.

Het ontwerp projectplan Waterwet en de overige stukken zijn digitaal in te zien via www.coordinatiegelderland.nl. Op deze website staat ook op welke locaties de papieren stukken liggen en hoe u een zienswijze kunt indienen tijdens de ter inzagelegging. Dit is de laatste formele gelegenheid om te reageren in de juridische procedure.

Bijeenkomst met uitleg

Op maandag 14 december om 19.00u kunt u uitleg krijgen over het proces en algemene vragen stellen. Vanwege de Corona maatregelen vindt deze bijeenkomst online plaats. Graag vooraf aanmelden via een e-mail aan Tiel-Waardenburg@wsrl.nl. De sessie is daarna terug te kijken op
www.wsrl.nl/TielWaardenburg. Daar staat ook meer informatie over deze dijkversterking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *