Weverstraat in Ophemert ligt al bijna een jaar open: ‘Om gek van de worden’

Bewoners van de Weverstraat in Ophemert zitten al bijna een jaar midden in de werkzaamheden. En ze zijn het spuugzat. ,,Ik heb de modderspetters zelfs op mijn ramen gehad.’’

In september vorig jaar hadden ze klaar moeten zijn, de werkzaamheden aan het riool onder de Weverstraat in Ophemert. Maar door tegenslag na tegenslag en achteraf verkeerd gemaakte keuzes, ligt de weg nog altijd open.

,,Al bijna een jaar zijn er werkzaamheden in de straat’’, vertelt Bertine van Kuijlenborg. ,,Het begon met de stoep die een paar keer achter elkaar opengebroken is voor stroom en gaskabels. Daarna was het de beurt aan het riool. En dat is nog altijd niet klaar.’’ Dat zorgt voor veel frustraties in de buurt. Een beetje regen en de straat wordt een grote modderpoel. Auto’s en fietsen worden extreem vies.

,,Ik heb al vier keer een lekke band met mijn auto gehad dankzij het puin dat er nu ligt’’, zegt Van Kuijlenborg. ,,Soms rijden er mensen zo hard door de straat dat de modderspetters op de ruiten zitten.’’ De situatie zorgt voor veel frustratie, zegt bewoner Lex Medendorp. ,,Het is om gek van te worden. Begin dit jaar is er wekenlang helemaal niets gedaan vanwege het hoge water. Volgens ons is dat onzin. De kruising met de Kapelstraat is als sinds eind december dicht maar nog steeds niet bestraat.’’

Communicatie

Bewoners zeggen dat er bovendien weinig met hen wordt gecommuniceerd over het project. Op vragen die ze stellen aan gemeente en de projectleider krijgen ze geen antwoord, melden ze. ,,We proberen dingen te horen van de paar werklui die hier nog bezig zijn, maar officieel hebben we al maanden niets meer gehoord’’, zegt Van Kuijlenborg.

Inmiddels hebben de omwonenden een noodkreet gestuurd naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Neerijnen. Het CDA heeft daarop opheldering gevraagd. ,,Ik lees dat de bewoners zich niet serieus genomen worden. We willen nu graag weten hoe het precies zit’’, zegt fractievoorzitter Adriaan Hakkert.

De gemeente Neerijnen verwijst persvragen over de kwestie in ieder geval door naar uitvoeringsorganisatie AVRI. Die doet al het groen- en wegenbeheer voor de gemeente en is ook de opdrachtgever van de aannemer. Een woordvoerder van de AVRI laat weten de situatie zeer vervelend te vinden. ,,Dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs.’’
Het is echter overmacht, meent ze. ,,Er waren tegenslagen die niet opgelost kon worden.’’ Sinds november zijn er wel met regelmaat nieuwsbrieven verspreid in de wijk. De laatste eind januari. ,,De komende week verschijnt de volgende.’’

De aannemer die het project uitvoert voor AVRI is de firma Harteman uit Tiel. Wilco Harteman laat namens het bedrijf weten de situatie heel vervelend te vinden. ,,We begrijpen dat de situatie de straat nu opbreekt.’’ Harteman laat weten dat een opeenvolging van tegenvallers voor de grote vertraging heeft gezorgd. ,,In eerste instantie zorgden een paar kleinere tegenvallers ervoor dat we pas later konden beginnen met het riool.’’

Droog

Daarna zorgde een hele hoge grondwaterstand ervoor dat het werk aan het riool niet plaats kon vinden. Vervolgens kwamen er vorst en andere slechte weersomstandigheden. Inmiddels wacht de aannemer nog altijd op het juiste moment om de riolering aan te sluiten. ,,De grondwaterstand is hier doorgaans al heel hoog. Dus het is echt afwachten wanneer we droog kunnen werken in de grond.’’ Tot die tijd zal de aannemer wel zo snel mogelijk de rest van de straat proberen dicht te leggen. ,,Dan moet elke aanwonende weer schoon de straat uit kunnen’’, zegt Harteman. ,,Dat is echt een kwestie van weken.’’

In de buurt is er echter nog volop cynisme of het werk voor de zomer klaar is. Bertine van Kuijlenborg: ,,We zeggen hier tegen elkaar: zul je zien dat als ze eindelijk klaar zijn met het riool, de stoep weer open gaat voor glasvezel.’’

 

bronvermelding:

Uitnodiging: Netwerkbijeenkomst Waterveiligheid Tielerwaard Oost

Een dijk van een alternatief!
Maandag 29 januari 2018

Locatie: Huis Op Hemert, Blankenburgsestraat 3, Ophemert
Datum+ tijd: 29 januari 2018, 19.30 uur

VVD West Betuwe nodigt u van harte uit voor de netwerkbijeenkomst waterveiligheid Tielerwaard Oost (Varik en Heesselt): Een dijk van een alternatief! Over kansen en mogelijkheden bij dijkversterking met buitendijkse rivierverruiming. Met een mogelijke patstelling tussen de betrokken overheden bij de keuze voor of tegen de hoogwatergeul komt het er nu op aan wat we ‘Den Haag’ willen meegeven. Met deze bijeenkomst willen we daar in samenspraak aan bijdragen.

Voor de pauze zijn er prikkelende inleidingen van ir. Frank Spaargaren, dr. Madelinde Winnubst, Dik Roth en drs. Wim van der Geijn. Daarna volgt een verantwoording c.q. terugblik door het lokale VVD raadslid Sten Nouwens en de VVD waterschapsbestuurder Andries van der Netten van Stigt. Na de pauze gaan we met elkaar en VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra in gesprek over de beste optie en kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling. Geef onze politici mee wat u belangrijk vindt!
Alle geïnteresseerden zijn welkom en kunnen zonder eigen bijdrage deelnemen. Voor deelname is geen lidmaatschap verplicht. Aanmelden is niet verplicht maar wordt op prijs gesteld via onderstaande e-mailadres voor 25 januari.

Tot ziens maandag 29 januari aanstaande
VVD West Betuwe Email: info@westbetuwe.vvd.nl

Plannen Nevengeul en dijkverzwaring

Plannen Nevengeul en dijkverzwaring bij Varik/Heesselt op radio 1

Het zal niemand ontgaan zijn dat het hoog water is. In het in 2015 aangenomen Deltaprogramma om ons land tot 2100 tegen het wassende water te beschermen, is de Hoogwatergeul bij Varik en Heesselt een belangrijk en prestigieus project. Het definitieve besluit of de geul, waardoor de twee dorpen op een eiland komen te liggen, wordt gerealiseerd neemt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eind april. Op 21 december koos de gemeenteraad van Neerijnen unaniem voor een alternatief, nl dijkverzwaring met binnen- en buitendijkse maatregelen. Maar is de Hoogwatergeul bij Varik en Heesselt nu voorgoed van de baan? Eind januari moet de Stuurgroep waarin naast de gemeente ook het Waterschap, de Provincie en het Ministerie een stem hebben, een advies formuleren aan de minister. Zij zal dan,  waarschijnlijk in nauw overleg met Deltacommissaris Wim Kuijken, een definitief besluit nemen of de geul er wel of niet komt. Met andere woorden: het kan nog alle kanten op. Daarnaast rijst de vraag of bij de besluitvorming rekening wordt gehouden met andere projecten. Op dit moment worden de Heesseltse Uiterwaarden opnieuw ingericht hetgeen tot minstens vijf centimeter waterverlaging leidt en ook werd er afgelopen zomer in de Stiftsche Uiterwaarden druk gekapt. Alles in het kader van Ruimte voor de Rivier. En wordt er gekeken naar wat er wellicht aan de zuidkant van de Waal gaat gebeuren of stroomopwaarts tot in Duitsland? Kortom, genoeg kwesties om over door te praten. Dat gebeurt op zondag 14 januari in Reporter Radio op radio 1 om 19.00 uur.

Jacqueline Maris die zelf in Heesselt woont, volgde afgelopen jaren het proces van inspraak en besluitvorming omtrent de Hoogwatergeul. In Reporter Radio kunt u haar reportages horen. Te gast in de studio zijn Hans Brouwer van Rijkswaterstaat die woordvoerder is namens alle deelnemende overheden en Hannie Visser-Kieboom (CDA) die deel uitmaakt van het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland. Zij zullen reageren op het verslag uit de regio.

Reporter Radio, zondagavond 14 januari, radio 1, 19.00 uur. (Of terug te luisteren via Uitzending Gemist.)

Geef uw mening over dijkversterking en de geul bij Varik-Heesselt

Van 13 september tot en met 7 oktober is er een campertour om de bewoners van het gebied te informeren over de oplossingen voor toekomstig hoogwater en kansen die er zijn voor de leefbaarheid. Het team wil inwoners graag informeren over de mogelijkheden en graag hun mening horen.

De campertour doet alle dorpen in het gebied aan om met bewoners te spreken. Ook gaat het team bij de dijkbewoners en bewoners van het beoogde geulgebied langs om hun mening te horen. Afzonderlijk worden ook jongeren in het gebied betrokken bij de tour. Welke toekomst zien zij voor zich?

Mensen die graag hun mening over de plannen geven, kunnen gebruikmaken van een WhatsApp- of sms-service. Als zij een bericht sturen naar 0651176138 neemt één van de teamleden contact op voor het maken van een afspraak. Vervolgens krijgt u bezoek en kunt u uw mening geven.

Voor jongeren is er een speciale vragenlijst. Deze is ook online in te vullen. De link naar het onderzoek is
http://www.surveygizmo.eu/s3/90047448/Varik-vragenlijst-jongeren.